Практикум розв’язування задач з математики (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

Мета курсу: формування практичних умінь майбутнього вчителя початкових класів з методики розв’язування задач.

Завдання курсу:     

– формування у студентів практичних умінь і навичок з розв’язування різних видів задач,вміння ілюструвати їх зміст;

– удосконалювати вміння пошуку способів розв’язування задач;

– формувати практичні вміння студентів ілюструвати зміст математичних задач;

– формувати вміння студентів проводити роботу над простими та складеними математичними задачами та вміння ознайомити із ними учнів початкових класів.

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Матеріали

Практичне заняття 25-26

Додаток

Практичне заняття 27-28

Додаток ( Задачі на рух)

Задачі на рух

Практичне заняття 29

Площа (задачі)

Додаток (Задачі на зн. площі)

Практичне заняття 30

Практичне заняття 31

Завдання до теми 31

Практичне заняття 32

Додаток (Задачі на дроби)

Практичне заняття 33

Додаток (Задачі на знаходження числа за його частиною)

Практичне заняття 35

Задачі алгебраїчного змісту

Прості задачі

Робота над складеними задачами

Портфоліо з практикуму

Оцінювання

Самостійна робота

Тести для підготовки до ККР

Перелік завдань для додаткових балів

Перелік орієнтованих завдаь до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму