Психофізіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Островський І. П.ФПЛ-21, ФПЛ-22, ФПЛ-21з, ФПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФПЛ-21Сайко Х. Я.
ФПЛ-22Сайко Х. Я.
ФПЛ-21з
ФПК-21Сайко Х. Я.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Психофізіологія» є ознайомлення студентів із фізіологічним забезпеченням організму людини психічних явищ на системному, анатомічному, клітинному і молекулярному рівнях.

Рекомендована література

  1. Александров Ю.И. Психофизиология. Учебник для вузов. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с
  2. Кабанюк В.О., Гаврилькевич В.К. Психофізіологія: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 200 с.
  3. Кокун О.М. Психофізіологія. К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 184 с.
  4. Луценко О.Л. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2011. – 48 с.
  5. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.
  6. Прикладна психологія: навчальний посібник / В.М. Павленко, І.В. Кряж, О.Л. Луценко та ін. ; за ред.. В.М. Павленко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 532 с. (глава «Психофізіологія»)
  7. Психофизиология. Учебник для вузов / Под. Ред. Ю.И. Александрова. – СПб.: Питер, 2014. – 464 с.
  8. Тітов І.Г. Вступ до психофізіології. – К.: Академвидав, 2011. – 296 с.
  9. Філіппов М.М. Психофізіологія людини. К.: МАУП, 2003. – 136 с.

Силабус:

Завантажити силабус