Соціально-педагогічне консультування

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Сидорович О. І.ФПС-31, ФПС-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФПС-31Сидорович О. І.
ФПС-32Сидорович О. І.

Рекомендована література

Харченко С. Я. Соціально-педагогічне консультування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Я. І. Юрків ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 403 с.

Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування : Навч. посібник / Г. О. Хомич, Р. М. Ткач. – К. : МАУП, 2014. – 152 с.

Психологічне консультування. Навчально-методичне забезпечення курсу / О.Я. Митник, І.В. Томаржевська. – К., 2015. – 116 с.

Основи психологічного консультування (лекційний курс): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія / уклад. Борис Андрійович Якимчук, Ірина Павлівна Якимчук. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2013.-204 с.

 

Матеріали

Завдання для семінарських та практичних занять

Перелік питань до іспиту