Сучасна українська мова з практикумом (спеціальність 6.010101 “Дошкільна освіта”, заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Немає
45Залік
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
34Кобилецька Л. В.
44Кобилецька Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ФПД-21Кобилецька Л. В.
48ФПД-21Кобилецька Л. В.

Опис курсу

 

     Мета курсу: підготувати фахівців, які різносторонньо володіють мовними нормами; виховати розуміння потреби постійного удосконалення рідної мови і збагачення словникового запасу слів студента; сприяти розвиткові духовних цінностей та піднесенню культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних закладів.

     Завдання курсу: поглибити знання студентів з основних норм сучасної української літературної мови; розвивати уміння вправного користування мовою у практичному мовленні; удосконалювати комунікативні здібності.

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати теоретичні основи з основних розділів сучасної української літературної мови і вміти: здійснювати фонетичний, фонематичний, морфемний, лексичний, морфологічний, словотворчий, синтаксичний та стилістичний аналіз мовних явищ; визначати риси мовних явищ, розрізняти їхні ознаки, причини виникнення і тенденції функціонування; досконало володіти усним і писемним мовленням, вміти висловлювати свою думку, обґрунтовувати власні судження і міркування; доречно застосовувати набуті знання, уміння і навички в конкретній комунікативній ситуації, зокрема пов’язаній з педагогічним спілкуванням.

 

 

Рекомендована література

Матеріали

Теми практичних занять з СУМ

Самостійна робота з Сум

Тести з СУМ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму