Сучасні освітні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Заячківська Н. М.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51доцент Заячківська Н. М.
ФПО-51здоцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні освітні  технології» є набуття студентами теоретичних знань  і практичних умінь організації та використання оригінальних освітніх технологій у професійній-педагогічній діяльності, що є  основою формування фахової компетентності викладача в умовах реформування української освіти.

Основні завдання вивчення дисципліни «Сучасні освітні  технології»:

  • набуття студентами знань про сутність та особливості широкого кола освітніх технологій;
  • формування розуміння ролі та місця освітніх технологій у професійній діяльності педагога;
  • оволодіння вміннями щодо використання сучасних освітніх технологій в освітньому процесі закладу освіти;
  • орієнтування магістрів на інноваційність, педагогічну творчість, самостійність, взаємодію.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус