Сучасний світовий освітній простір

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Лещак Т. В.

Опис курсу

Курс пропонується студентам бакалаврату історичного факультету усіх спеціальностей як навчальна дисципліна на вибір студента.

Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасний світовий освітній простір є формування у студентів теоретичних знань та уявлень щодо організації освітнього процесу у світі та в Україні як цілісної складної системи, спрямованої на плекання творчої і мобільної різнобічно розвинутої особистості, здатної демонструвати адекватні відповіді на актуальні суспільні виклики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасний світовий освітній простір є

  • оволодіння теоретичними знаннями з основ сучасної організації навчального процесу у світі і в Україні; зʼясування основних етапів розвитку освіти і шкільництва в історичному часі;
  • опанування філософськими основами світового освітнього простору;
  • творче усвідомлення ідеї університету як концепції ефективного функціонування вищого навчального закладу у суспільному та історичному контекстах;
  • набуття студентами адекватного розуміння актуальних тенденцій світових освітніх процесів;

Рекомендована література

  1. Гуткевич, С. О. Світовий освітній простір: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 205 с.
  2. Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.
  3. Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Надія Касярум // Витоки педагогічної майстерності. Випуск 12. – 2013. – с. 107–113.
  4. Пелікан Я.Ідея Університету. Переосмислення. / Ярослав Пелікан. – Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2009. – 394 с.
  5. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку. Аналітична доповідь. / Здіорук С., Іщенко А., Карпенко М. – К., 2011. – 43 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму