Нові інформаційні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
94доцент Лобода В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
96

Опис курсу

Однією з ключових дидактичних проблем, що стоять сьогодні перед педагогічною наукою та шкільною практикою, є не вирішені до кінця завдання створення та запровадження в навчальних закладах таких технологій навчання, які забезпечили б інтенсивне оволодіння тими, хто навчається, міцними знаннями, уміннями і навичками та сприяли б якісному системному засвоєнню змісту навчання. Науковці і педагоги-практики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки докладають чимало зусиль для вирішення цієї проблеми. Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості. Довший час в країні обговорюються проблеми інноваційного розвитку освіти. Одним із пріоритетних сучасних напрямків такого розвитку є застосування технічних засобів навчання (ТЗН) в навчальному процесі.

Метою даного курсу є формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги майбутнім педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів з питань використання сучасних технічних засобів навчання для забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.

Головні завдання:

  • ознайомлення з можливостями використання різноманітних технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;
  • формування у студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних технічних засобів у навчально-виховному процесі та управлінні дошкільним навчальним закладом;
  • розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати технічні та програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, що стосується педагогічної діяльності;
  • формування у студентів уміння застосовувати технічні засобі навчального призначення та ІКТ з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, розповсюдження даних, які пов’язані з виконанням їх службових обов’язків в умовах інформаційного суспільства;
  • формування фундаментальних знань з ІКТ та підвищення рівня інформаційної культури студентів.

Рекомендована література

Базова та додаткова література (перелік)

Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 82 с.

Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників (практичний курс). / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О.– Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 62с.

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. Аналітична доповідь

Як вчителям порозумітися з «цифровим» поколінням дітей: поради психолога

Цінності та орієнтири українського «покоління Z» (результати дослідження від 22.11.2017)

Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. Монографія

Теорія та практика змішаного навчання. Монографія

Нові технології навчання. Науково-методичний збірник

Комп’ютерні  мережі. Глобальна мережа Інтернет

Спілкування в мережі Інтернет. Навчально-довідковий посібник

Комп’ютерні технології навчання як складові нових інформаційних технологій. Стаття

МООС. Презентація

Характеристики MOODLE

Бази даних, системи керування базами даних. Презентація

Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Сервіси Веб 2.0

Як перетворити учнів на дослідників? (приклади проектів, реалізованих у школах

Никольский О.К. История развития Интернета в эпоху глобализации. – М. : Comp, 2001.

Лучко Л.М. Розвиток мережі Інтернет в Україні. – Х. : Шлях, 2002.

GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендаці. – Прилуки, 2016.

Tharon W. Howard. Design to Thrive. Creating Social Networks and Online Communites that Last. — Morgan Kaufmann, 2010.

Періодичні фахові електронні видання

iitta.gov.ua – Інформаційні технології і засоби навчання. Журнал внесено до “Переліку наукових фахових видань України”. Галузь: педагогічні науки.

ksu.ks.ua – Збірник наукових праць “Інформаційні технології в освіті” (ІТО). Журнал внесено Вищою атестаційною комісією України (14 квітня 2010 р.) до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки».

ii.npu.edu.ua/2009-11-27-11-40-37 – Збірник “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання” Інститут інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.


Глосарій: Комп’ютерна термінологія (джерело: Вікіпедія)

Матеріали

Матеріали лекцій:

Презентація 1. Електронні засоби навчання

Презентація 2. Інноваційні проекти в освіті

Презентація 3. Масові відкриті онлайн-курси для педагогів

Презентація 4. Мобільні додатки українською мовою для дітей

Презентація 5. Сучасні веб-інструменти для навчання і викладання

Презентація 6. Інформаційне суспільство vs. Суспільство знань

Презентація 7. Інформаційні технології в сучасній освіті

Презентація 8. Інструменти для побудови “карт знань” (Mind Mapping tools)

Презентація 9. Як підготувати ефективну презентацію


Додаткові ресурси:

Онлайн-курс для вчителів початкової школи (безкоштовний, 6 модулів, 30+ лекцій)

Використання інструментів Google в педагогічній практиці

GOOGLE сервіси: приклади застосування

Сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua: онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів

Відео: Як створити канал YouTube

Відео: Як записати власний виступ через прямий ефір YouTube

Відео: Як створити веб-сайт

Відео: Як створити блог

 


Тестові запитання (ІСПИТ)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму