Технології проектування в сучасній школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6

Опис курсу

Курс «Технології проектування в сучасній школі» є складовою частиною гуманітарних дисциплін, передбачає формування у майбутніх педагогів системи знань, на яких ґрунтується сучасне педагогічне проектування; набуття ними вмінь і навичок, необхідних для здійснення проектування педагогічних структур і процесів, використання універсального інструментарію та методів проектування.

Основним завданням курсу є вивчення таких проблем, як: неоднозначність сутності педагогічного проектування; аналіз тенденції розвитку педагогічного проектування; пошук методів педагогічного проектування; створення умов ефективності розроблення педагогічних проектів; прогнозування наслідків й організаційно-процедурних проблем  втілення педагогічних проектів у навчально-виховний процес; розробка педагогічних технологій проектування; вирішення питання щодо підвищення якості навчального процесу в сучасній школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні знати:

  • місце та роль педагогічного проектування, його значення для розвитку педагогічного процесу, суспільства;
  • головні завдання та понятійний апарат педагогічного проектування;
  • основні концептуальні підходи до педагогічного проектування;
  • типи педагогічних проектів та їх структуру;
  • особливості етапів та методів технології педагогічного проектування.

здобувачі повинні вміти:

  • узагальнювати кращий досвід соціального проектування і застосовувати його у власній діяльності;
  • застосовувати одержані знання для розробки та пошуку нових ідей реалізації педагогічних проектів;
  • розробляти проекти різного типу;
  • самостійно організувати проектувальний процес під час фахової діяльності в загальноосвітній школі.

Матеріали

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму