Теоретичний курс англійської мови 012 «Дошкільна освіта освіта»

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Бойко Г. О.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФПД-31Бойко Г. О.
ФПД-32Бойко Г. О.

Опис курсу

Метою викладання Теоретичного курсу англійської мови (фонетика, граматика) є: ознайомлення студентів з теоретичними основами англійської мови; розкриття основних особливостей англійської мови в порівнянні з рідною (українською) мовою; розвиток і вдосконалення навичок практичного використання мовних одиниць.

Рекомендована література

1. Верба Л. Г. Історія англійської мови. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 304 p.
2. Alexander L.G. Longman English Grammar. – London and New York, 1996.
3. Baugh A.C., Cable Th. A History of the English Language. — Fifth Edition. — London: Routledge, 2002. — 447 p.
4. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 2000.
Допоміжна
5. Буракова О.В. Modern English Grammar. Львів “Студії”, 1995.
6. Іванова І.П., Чахоян Л.П., Бєляєва Т.М. Історія англійської мови. Підручник. Хрестоматія. Словник. – М., 1999.
7.Test Your Grammar and Usage. Cambridge First Certificate. Cambridge Press. 1999.
Інформаційні ресурси
8.. https://grammarway.com/ua
9. https://www.dinternal.com.ua/grammar/
10. https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4184
11. https://ua1lib.org/book/3240627/c4c70a

Матеріали

Самостійна робота_Теоретичний курс (фонетика, граматика) англійської мови

Силабус:

Завантажити силабус