Теорія і практика організації міжособистісної взаємодії (ДВВС, ф-т педагогічної освіти, магістри, спеціальність 011)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня магістр факультету педагогічної освіти. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами знань та умінь налагодження продуктивної взаємодії у різних сферах життєдіяльності. З цією метою у курсі передбачено засвоєння теоретичних знань про психолого-педагогічні засади організації взаємин, культурні традиції та етичні норми, а також формування практичних умінь побудови партнерських взаємин у площині професійної діяльності та особистісних стосунків.

Рекомендована література

Базова

  • Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків. К.:, 2007.
  • Людські стосунки :навчальний посібник / О.В. Винославська, М.П. Малигіна ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Київ : Комп’ютерпрес, 2010.
  • Іваницька П.Ф. Створи себе сам :як вірно будувати стосунки з людьми, як з найменшими втратами виходити з життєвих криз. Рівне, 2006.
  • Кушнір Р. Чоловік і жінка :як знайти порозуміння і реалізувати себе у особистих стосунках? Кушнір. Дрогобич : Коло, 2016.

Додаткова

  • Ґордон Т. Виховання без невдач :стосунки батьків з дітьми. Львів : Свічадо, 2011
  • Орбан – Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. К. : Академвидав, 2005.
  • Філоненко М. Психологія спілкування. К.:, 2008.