Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти (дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
442ФПД-21, ФПД-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФПД-21Бущак І. М.
ФПД-22Бущак І. М.

Опис курсу

Мета курсу – забезпечення кваліфікаційної компетентності майбутніх вихователів у галузі фізичне виховання та оздоровлення дітей відповідно до сучасної парадигми освіти; сприяння формуванню у студентів світоглядних позицій щодо власної відповідальності за збереження і зміцнення здоровя дошкільників та переконанні у першочерговості реалізації оздоровчих завдань; оволодіння майбутніми педагогами професійними знаннями, вміннями та навичками з фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників.

Завдання курсу:
 • оволодіння студентами основними поняттями, завданнями і змістом навчальної дисципліни;
 • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення пріоритетності здійснення оздоровчого виховання дітей;
 • формування у студентів практичних умінь і навичок виконання фізичних вправ та проведення різних форм роботи з фізичного та валеологічного виховання;
 • ознайомлення з розвязанням проблем збереження та формування здоровя дітей дошкільного віку;
 • ознайомлення з інноваційними підходами у роботі з фізичного виховання та валеологічної освіти з дітьми.

Рекомендована література

Базова

 1. Базовий компонент дошкільної освіти України. // Вихователь-методист. – 2012. – № 9 . С. 5-9.
 2. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О. Л. Програма розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». – Тернопіль: Мандрівець. 2012. – 264 с.
 3. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобом гри. – К.: НПУ, 2007. – 257с.
 4. Бурова А.П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку.. – Тернопіль.: Мандрівець,
 5. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.
 6. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Суми.: ВТД «Університетська книга», 2007. – 428 с.
 7. Долинна О.П., Низковська О.В. Рекомендації щодо планування навчально-виховного процесу в ДНЗ. // Дитячий садок: управління. – К.: Вид. Дім «Шкільний світ», 2006. -128 с.
 8. Загородня Л.П Фізичне виховання дітей дошкільного віку. – Суми.: ВТД «Університетська книга», 2011. –272 с.
 9. Комісарик М. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.К.: НПУ, 2013. –484 с.

Допоміжна

 1. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини – від родини. – К.: СПД Богданова., 2006. – 220 с.
 2. Богініч О. Л. Оздоровчу ідеологію в життя малят. // Дошкільне виховання. – 2006. -№7. – С.7-9.
 3. Вільчковський Е.С.,Бєлєнька Г.В,Богініч О. Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку. – К., 1996. – 74с.
 4. Денисенко Н.Ф. Витоки здоров’я дитини. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 160с.
 5. Долинна О.П. Науково-методичне забезпечення фізичного виховання дошкільнят. // Дошкільне виховання – 2007.- №7. – С.14.
 6. Литвиненко І.М. Відповідальність за власне здоров’я формуємо разом з батьками. // Дошкільне виховання – 2005.- №1. – С.6-7.
 7. ЛохвицькаЛВ. Дошкільникам про основи здоров’я. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 192с.
 8. Терентьєва Н.І. Фізичне виховання: інноваційний підхід. // Дошкільне виховання – 2007.- №7.– С.6-7.
 9. Худолій О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. – Х.,2008. – 406 с.

Матеріали

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи