Теорія та методика музичного виховання (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7Призванська Р. А.ФПД-41, ФПД-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФПД-41Бущак І. М.
ФПД-42Бущак І. М.

Опис курсу

Мета вивчення курсу: розкриття сучасних наукових концепцій, понять, знань, методик та методів, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей раннього і дошкільного віку, засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку дошкільників, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.

Завдання курсу:
методичні: формувати в майбутніх педагогів дошкільної освіти функціональні та спеціальні знання і вміння, художньо-естетичну цілісну систему знань щодо поняття музичної культури в сучасних умовах; наповнювати зміст музичного виховання культурно-історичними надбаннями українського народу;
пізнавальні: знати філософські засади основ теорії навчання, теоретичні основи навчання, освіти й виховання;
практичні: виховувати культуру спілкування; залучати до творчої діяльності в різних видах педагогічної діяльності з музичного виховання у дошкільному навчальному закладі, розвивати національну музичну духовно-практичну активність, зокрема вміло підбирати методи, засоби, форми навчання учнів, забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей.

Рекомендована література

Закон України “Про дошкільну освіту” //Освіта України. – 2001. – № 33.
Дитина і світ музики. Програма і метод, рекомендації /Укл. С.І.Науменко. -К.: РМК, 1992.
Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років в умовах дошкільного закладу: Програма, методичні рекомендації/Укл. Т.І.Науменко. – К.: ІЗМН, 1997.
Положення про дошкільний навчальний заклад //Уряд. кур’єр.- 2003. -№51.
Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания
в детском саду: Уч. пособие для студ. пед. инст-ов. – М.: Просвещение, 1983
Ветлугина НА. Музыкальный букварь. – М.: Просвещение, 1973.
Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна, 1978.
Музичне джерельце: Навч. видання /Автор-укл. Л.Л.Левченко. – В.1. – К.: ІЗМН, 1996. – В.2. – К.: ІЗМН, 1997.
Андрейко Н., Скоропад І., Щербак А. Музична діяльність майбутнього першокласника. – Х.: Ранок, 2012. – 144 с.
Вільчковський Е., Денисенко Н., Шевченко Ю. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.
Газіна І. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку. – К. – Подільський: Аксіома, 2012. – 256 с.
Романюк І. Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 280 с.
Степанова Т., Лісовська Т. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку. – К.: Слово, 2012. – 256 с.
.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму