Управлінський процес в сучасних закладах освіти (факультет педагогічної освіти, спеціальність 011, магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Мищишин І. Я.ФПО-51, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1ФПО-51доцент Мищишин І. Я.

Матеріали

 

метМенедж011-19-20

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус