Управлінський процес в сучасних закладах освіти (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Мищишин І. Я.ФПО-51, ФПО-51з,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПО-51доцент Мищишин І. Я.
ФПО-51здоцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Дисципліна викладається в І семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). Вивчення курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для здійснення успішної управлінської діяльності в середовищі закладів освіти.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус