Вступ до спеціальності (016.01 Логопедія; 016.02 Олігофренопедагогіка. Психокорекційна педагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Породько М. І.ФПЛ-11, ФПЛ-12, ФПК-11, ФПЛ-11з,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПЛ-11
ФПК-11

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є засвоєння  знань про сутність та особливості діяльності спеціального педагога. Під час вивчення дисципліни здобувачі ВО мають можливість ознайомитись з основними компетенціями спеціального педагога, логопеда, психокорекційного педагога, особливостями професійно-педагогічної комунікації.

Курс дозволяє ознайомитись з  структурою педагогічного ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

Ознайомлення з категоріями осіб, що є в сфері професійної діяльності спеціального педагога.

Рекомендована література

Основна

 1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л. Кононко. – К. : редакція журналу «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
 2. Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності [Текст] : навчальний посібник / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с.
 3. Логопедія. Підручник. За ред.. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово». -2010. – 376 с
 4. Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки. Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — 263 с.
 5. Сак Т.В.Особлива дитина: Від народження до 6 років: Поради батькам.-К.:Літера ЛТД, 2008.-144
 6. Синьов М.В., Коберник Г.М. Основи дефектології. Навч. посібник.— К.: Вища шк., 1994.— 143 с. ISВN 5-11-004239-Х.
 7. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник] / Віктор Миколайович Синьов. – Частина I – Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 238 с.
 8. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 9. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.

Допоміжна

 

 1. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник /За ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: вид-во НДПУ, 2003. – 89с.
 2. Довідник учителя-логопеда / [авт.-упор. С. М. Лупінович] – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 112 с.
 3. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки [текст]: підручник / З. М. Шевців – К. :«Центр учбової літератури», 2016. – 248 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вступ до спеціальності 21-22н.р.

Завантажити силабус