Айзенбарт Мар’яна Михайлівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: mariana.aizenbart@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

теоретико-термінологічних аспектів компетенцій, формування соціально-комунікативної компетенції у дошкільників, ігрова діяльність у старшому дошкільному віці.

Курси

Публікації

Посібники з грифом університету

 1. КвасО. В., Айзенбарт М. М. Дошкільна педагогіка : методичні матеріали до семінарських занять [для фахівців ОКР ,,Спеціаліст” спеціальності 7.010101 ,,Дошкільна освіта” / Олена Квас, Мар’яна Айзенбарт Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 82 с.

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності / М. М.Айзенбарт // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 417 – 422.
 2. Айзенбарт М. М. Особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання : теоретичний аспект / М. М. Айзенбарт // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / [ред. кол.: М. Вачевський (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – С. 159 – 164.
 3. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників як педагогічна проблема / М. М.Айзенбарт // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / [ред. кол. : М. Вачевський (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108). – С. 119 – 123.
 4. Айзенбарт М. М. Ігрова діяльність у процесі формування соціально-комунікативних здібностей старших дошкільників крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського / М. М.Айзенбарт // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал / [ред. кол. : А. Лавринчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне, 2014. – № 2 (78). – С. 64 – 67.
 5. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативних умінь старших дошкільників засобами гри / М. М.Айзенбарт // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 39. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма ,,Планер”, 2014. – С. 3 – 7.
 6. Айзенбарт М. М. Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності /М. М. Айзенбарт // Наукові записки кафедри педагогіки // Зб. наук. пр. – Випуск ХХХVII / Ред. кол. : Л. С. Нечепоренко (голова) та ін. – Харків : КЗ ,,ХГПА”, ХОР, 2014. – С. 23 – 34.
 7. Айзенбарт М.М. Результати порівняльної характеристики рівнів сформованості соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку / М. М. Айзенбарт // Педагогічні науки // Зб. наук. пр. – Випуск 67 / Ред. кол. : Є. С. Барбіна (голова) та ін. – Херсон : ХДУ, 2015. – С. 163 – 170.
 8. Айзенбарт М.М. Сутність понять ,,компетентність” і ,,компетенція” в сучасній науковій парадигмі/ М. М. Айзенбарт // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / [ред. кол. : Н. Примаченко (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146). – С. 88 – 92.
 9. Айзенбарт М.М. Сутність поняття ,,соціально-комунікативна компетенція в сучасній науковій парадигмі/ М. М. Айзенбарт // Молодий вчений: щомісячний науковий журнал – Херсон, 2017. – № 4.3 (4.3). – С. 1 – 4.

Публікації у наукових виданнях

 

 1. Айзенбарт Л. М., Айзенбарт М. М.Мова як чинник формування культури особистості : теоретико-філософський аспект / Л. М. Айзенбарт, М. М. Айзенбарт // Вісник факультету романо-германської філології / За ред. Кемінь В. П. – Вип. 7. – Дрогобич : Швидкодрук, 2011. – С. 33 – 39.
 2. Айзенбарт М.М. Проблеми формування соціально-комунікативної компетенції в системі дошкільної ланки освіти засобами гри / М. М. Айзенбарт // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи. Тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року) / Редактори-упорядники : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013, – С. 179 – 180.
 3. Айзенбарт М.М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників у процесі ігрової діяльності як педагогічна проблема / М. М. Айзенбарт // Педагогіка і психологія сьогодення : теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників міжнародної наукової конференції : (21-22 лютого 2014 р., м. Одеса). Одеса : ГО ,,Південна фундація педагогіки”, 2014. – С. 64 – 67).
 4. Айзенбарт М.М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників у процесі ігрової діяльності / М. М. Айзенбарт // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 квітня 2014 року) : – Львів : ГО ,,Львівська педагогічна спільнота”, 2014. – С. 37 – 40.
 5. 5. Айзенбарт М. М. Компетенція: суть, структура, основні види/ М. М. Айзенбарт // Психологія та педагогіка сучасності : проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 липня 2014року) : – Львів : ГО ,,Львівська педагогічна спільнота”, 2014. – С. 41 – 44.
 6. Айзенбарт М. М. Соціально-комунікативна компетенція старших дошкільників : комунікативний аспект / М. М. Айзенбарт // Педагогічні та психологічні науки і сьогодення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 8 серпня 2014 року) : – К. : ГО ,,Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2014. – С. 88 – 91.
 7. Айзенбарт М. М. Теоретичні засади формування соціально-комунікативної компетенції та професійної комунікації особистості / М. М. Айзенбарт // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки. Збірник наукових робіт учасників міжнародної наукової конференції :(18-19 листопада 2016 р., м. Одеса). Одеса : ГО ,,Південна фундація педагогіки”, 2016. – С. 91 – 93).

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Айзенбарт М. М. Формирование социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников средствами игры / М. М.Айзенбарт // Научно-методический и теоретический журнал ,,Социосфера” / [ред. кол. : Б. А. Дорошин (глав. ред.) та ін.]. – чешское издательство Vědecko vydavatelské centrum ,,Sociosféra-CZ” – Прага, 2014. – № 1. – ISSN 2078-7081. – С. 198 – 202.
 2. Айзенбарт М. М. Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників / М. М.Айзенбарт // Актуальні питання гуманітарних наук : збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – ISSN 2308-4855. – С. 68 – 73.
 3. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників у процесі ігрової діяльності: комунікативний аспект / М. М. Айзенбарт // Zbiόr artykułόw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej ,,Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane : wyzwania I wyniki” (30.05.2017 – 31.05.2017) – Warszawa : Sp. Z o.o. ,,Diamond trading tour”? 2017. – s. 58 – 62.cv

 

Біографія

Освіта:

Диплом спеціаліста: Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.

Диплом магістра: Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач німецької мови та літератури.

Диплом кандидата педагогічних наук: Державний заклад ,,Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”, спеціальність Дошкільна педагогіка (13.00.08).

Досвід роботи:

 • вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи І та ІІ ступенів с.Попелі Дрогобицького р-ну Львівської обл.;
 • старший лаборант, за сумісництвом викладач кафедри іноземних мов Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • асистент кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Розклад