Фалинська Зоряна Зенонівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoryana.falynska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Cоціальна педагогіка, форми організації навчання та неперервної практичної підготовки фахівців. 

Автор близько 30 праць, зокрема, навчальних посібників.

ІІ. Навчально-методична робота

 

 1. Програма педагогічної практики та методичні поради до її проведення (для студентів фізичного факультету) / Фалинська З. З., Антонюк В.Г. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 40 с.
 2. Методичні рекомендації для проведення соціально-педагогічної практики студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка : Методичні рекомендації / Фалинська З. З. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 44 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення практики студентів галузі знань “Менеджмент та адміністрування” Львівського національного університету імені Івана Франка : Методичні рекомендації / Фалинська З. З., Горинь М. О. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 65 с.
 4. Програма педагогічної практики та методичні поради до її проведення (для студентів факультету електроніки): Програма / Фалинська З. З., Антонюк В. Г. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с.

 

ІІІ. Наукова робота

 

Навчальні посібник

 1. Соціальна конфліктологія : Навчальний посібник / Калаур С. М., Фалинська З. З. – Тернопіль: Астон, 2010. – 360 с 3 грифом МОН України (лист № 1/11–4201 від 19.05.10).
 2. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями: Навчальний посібник / Фалинська З. З., Капська А. Й., Олексюк Н. С., Калаур С. М. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с. З грифом МОН України (лист № 1/11–1411 від 09.03.10).

Статті у фахових виданнях

 1. ФалинськаЗ. З. До питання кадрового забезпечення соціальних служб / З. З. Фалинський, І. В. Козубовська // Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. − Випуск 10. − Ужгород, 2006. – С. 46–48.
 2. ФалинськаЗ. З. Удосконалення практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах / Фалинська З. З. // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2007. – Випуск 113. – С. 25–29.
 3. ФалинськаЗ. З. Аналіз проблеми підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників до управлінської роботи / Фалинська З. З. // Демократичне врядування. Науковий вісник. – Випуск 2. – 2008. (Електронне фахове видання)
 4. ФалинськаЗ. З. Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / Фалинська З. , Калаур С. // Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 16. − Ужгород, 2009. – С. 42–44.
 5. ФалинськаЗ. З. Основні тенденції організації та розвитку практичної підготовки соціальних педагогів у вищому навчальному закладі / Фалинська З. З. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельниць­кого. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – 2010. – Випуск 53. – Ч. 3. − С. 131–134.
 6. ФалинськаЗ. З. Молодіжна субкультура та її вплив на формування елітарної культури / Фалинська З. З., Лоїк Г. Б. // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – Випуск 203. –Ч. 3.–С. 60–64.
 7. ФалинськаЗ. З. Використання методу проектів у підготовці фахівців  / Фалинська З., Богданюк О., Островська Н. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Випуск 589. – Чернівці, 2011. –С. 16–22.
 8. ФалинськаЗ. З. Волонтерська практика в системі професійно підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / Фалинська З. / Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 29. – Ужгород, 2013. – С. 230–232.
 9. ФалинськаЗ. З. Зарубіжний досвід практичної підготовні майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи / Фалинська З. З. // Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 31. – Ужгород, 2014. – С. 190–192.
 10. Фалинська З. З. Сутність та зміст професійної діяльності майбутнього соціального педагога / Фалинська З., Синюк Н. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Випуск 759. – Чернівці, 2015. –С. 207–213.

 

 

 

Тези

 1. ФалинськаЗ. З. До питання підготовки шкільного соціального педагога / Фалинська З. З. //  Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 2008). − Черкаси, 2008. – С. 176–178.
 2. ФалинськаЗ. З. Освіта і соціалізація дорослих / Фалинська З. З.  // Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 2010). Черкаси, 2010. – С. 17–20.
 3. ФалинськаЗ. З. Акмеологічний підхід до підготовки педагогічних працівників / Фалинська З. З.  // Акмеологія – наука XXI століття: підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси – Добрич-Албена (Болгарія), 2011. − Черкаси, 2011. – С. 100–103.

 

Участь у наукових конференціях

Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві. Черкаси, 2010;

Акмеологія – наука ХХІ ст.: підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму. Черкаси – Добрич-Албена (Болгарія), 2011, 2012, 2013.

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання. Кіровоград, 2015.

 

Опонування, рецензування  дисертацій

Кандидатська дисертація Козубовського Р. В. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Тернопіль, 2014;

Кандидатська дисертація Децюк Т. М. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Глухів, 2015.

Курси

Біографія

Освіта:

1990 – 1995 – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – українська мова та літертура, кваліфікація – викладач української мови та літертури

2001–2005 – Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти, правничий факультет, спеціальність “Правознавство”.

 

Наукові ступені та вчені звання

2006 – науковий ступінь кандидата педагогічних наук (тема: “Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах”);

2012 – вчене звання доцента;

2013 – член-кореспондент Української академії акмеологічних наук

 

Професійна та наукова діяльність:

1998–2011 – керівник виробничою і педагогічної практики, з 2011 – завідувач навчальних, виробничих і педагогічних практик навчально-методичного відділу Львівського національного університету імені Івана Франка;

2000–2007 – асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;

2007–2011 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогік Львівського національного університету імені Івана Франка;

2011–2015 – доцент кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

з 2015 – доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Розклад