Галюка Ольга Степанівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях:

  1. Галюка О. Соціальна мобільність педагога: сутність та зміст поняття / О. Галюка // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2019. – Вип. 1-2. – С. 29-36.
  2. Галюка О. С., Нос Л.С. Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у британських та українських закладах освіти / Л. С. Нос, О. С. Галюка // Молодий вчений. – 2017. – № 12. – С. 420-423.

Тези доповідей на конференціях:

  1. Галюка О. С. Проблема соціальної мобільності вчителя початкової школи в науковому дискурсі / О.С. Галюка. – Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип.4. – С.39-41.
  2. Галюка О. С. Етапи становлення та розвитку феномену соціальної мобільності педагога / О. С. Галюка. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі», 17 травня, 2019 р. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. – С.23-26.
  3. Галюка О. С. Cоціальна мобільність педагога в контексті акмеологічного підходу / О. С. Галюка. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», 13-14 червня 2019 р. – Мелітополь: ФОП «Одноріг ТВ», 2019. – С.80-82.
  4. Галюка О. С. Роль феномену соціальної мобільності в освітньому просторі / О.С. Галюка. – Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору навчального закладу:світовий та вітчизняний вимір», 24-25 жовтня, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019 р. – С. 68-96.
  5. Галюка О. С. Соціально-професійні ролі вчителя в умовах Нової української школи / О. С. Галюка. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи», 7-8 жовтня, 2019 р. – Умань.

Біографія

У 2016 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів. Асистент вчителя в класі з інклюзивним та інтегрованим навчанням» (з відзнакою)

У 2018 році закінчила факультет педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь магістра зі спеціальності «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Магістр початкової освіти. Викладач педагогіки та фахових методик початкової освіти. Вчитель англійської мови в початковій школі» (з відзнакою).

У 2018 році закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Українська мова і література» та отримала кваліфікацію «Бакалавр філології. Вчитель української мови та літератури».

З 2018 року – аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (Тема дисертаційної роботи: «Формування соціальної мобільності майбутніх вчителів початкової школи в умовах закладу вищої освіти»)

Досвід роботи:

2018-2019 рр. – старший диспетчер деканату факультету педагогічної освіти.

З 2019 року – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Курси:

Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 «Початкова освіта») – практичні заняття

Розклад