Лах Мар'яна Романівна

Посада: вчитель, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: maryana.lakh@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів; використання інноваційних технологій в навчанні іноземної мови молодших школярів.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Лах М. Р. Інноваційні тенденції в сучасній освіті / М. Р. Лах // Вісник Прикарпатського ун-ту : серія Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. XXXV. – С. 155-159.
 2. Лах М. Р. Аналіз проблем формування готовності майбутнього педагога до впровадження інноваційних технологій в освіту / М. Р. Лах // Вісник Прикарпатського ун-ту : серія Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. XXXІV. – С. 65-69.
 3. Лах М. Р. Синтез традиційного та інноваційного підходів до підготовки вчителів сучасної початкової школи України: аналіз теоретичних засад / М. Р. Лах // Вісник Прикарпатського ун-ту : серія Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. XLV. – С. 42-46.
 4. Лах М. Р. Використання інноваційних технологій в навчанні англійської мови дітей 6-7 річного віку / М. Р. Лах // Питання сучасної науки і освіти : матер. сьомої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Київ, 11-13 липня 2011. – К., – С. 41-45.
 5. Лах М. Р. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до використання інноваційних технологій / М. Р. Лах // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький, 24-25 квітня 2014. – Хмельницький, 2014. – С. 102-103.
 6. Лах М. Р. Основні підходи до проблеми інновацій в контексті розвитку сучасної освіти / М. Р. Лах // Освітній простір України : наук. журн. – Івано-Франківськ, 2014. – №4. – С. 163-168.
 7. Лах М. Р. Сформованість готовності студентів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми старшого дошкільного віку / М. Р. Лах // Молодий вчений : наук. журн. – 2015. – Ч.2. – №9 (24) вересень, 2015р. – С. 58-63.
 8. Лах М. Р. Особливості підготовки майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій / М. Р. Лах // Освітній простір України : наук. журн. – Івано-Франківськ, – №6. – С. 57-63.

Статті у закордонних наукових виданнях:

 1.  Лах М. Р. The Essence of Pedagogical Innovation Studies // Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie: Zbiόr raportόw naukowych. Gdańsk, 30-31.05.2014. – Warszawa: Sp. Z. O. O. “Diamondtradingtour”, – S. 51-54.
 2. Лах М. Р. Историко-теоретические аспекты инновационных технологий / М. Р. Лах // Педагогическое мастерство и педагогические технологии : сб. статей ІІ Межд. науч.-практ. конф., 27 июня 2014. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 17-19.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Лах М. Р. Інноваційні технології як педагогічна проблема / М. Р. Лах // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., Хмельницький, 21-22 квітня 2015. – Хмельницький, 2015. – С. 91-93.
 2. Лах І. Р., Лах М. Р. Особливості розвитку математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку / І. Р. Лах, М. Р. Лах // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : тези доповідей Регіонального теоретико-практичного семінару. –  Львів, 2017. – С. 107-110.
 3. Лах М. Р. Покомпонентна характеристика готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку / М. Р. Лах // Матеріали звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти. – Львів, 2017.
 4. Особливості використання нетрадиційних форм співпраці з батьками у сучасному закладі дошкільної освіти / М. Р. Лах // Матеріали звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти. – Львів, 2018.
 5. Інноваційні технології навчання в сучасній школі / М. Р. Лах // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 40-42.

Методичні рекомендації (навчальні посібники):

 1. Лах М. Р. Інноваційні технології в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів : навчально-методичний посібник для студентів університету спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта» / М. Р. Лах. – Львів : ПП «Полістарт», 2014. – 86 с.
 2. Лах М. Р. My Alphabet Book : навчально-методичний посібник / М. Р. Лах. – Львів : Аверс, 2014. – 64 с. (З дидактичним супроводом).
 3. Войтович А. Ю., Лах М. Р. «Педагогічне проектування в професійній діяльності педагога». Навчально-методичний посібник. – Львів: ПП «Полістарт», 2017. – 100 с.
 4. Лах М. Р. Education around the world. Збірник текстів з англійської мови. – Львів: ПП «Полістарт», 2017. – 60 с.

Біографія

Народилася та виросла у Львові.

 

Освіта:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка – Вчитель англійської мови та літератури.

Львівський національний університет імені Івана Франка – Філолог. Викладач англійської і німецької мов та літератури.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

 

Досвід роботи:

Дошкільний навчальний заклад №106 (м.Львів) – вихователь (2005-2007)

Львівська середня загальноосвітня школа №81 ім. П.Сагайдачного – вчитель англійської мови (2005-2019)

Львівський національний університет імені  Івана  Франка – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (за сумісництвом – 2016).

Львівський національний університет імені  Івана  Франка – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (за сумісництвом з 2017).

 

Наукові досягнення:

Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування готовності майбутніх педагогів до впровадження інноваційних технологій навчання дітей старшого дошкільного віку» (2016).

 

Години консультації:

Четвер 14:00-15:00

Розклад