Дрібнюк Наталя Теодорівна

Посада: старший викладач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Телефон (мобільний): +(380)961718412

Електронна пошта: natalya.dribnyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

арт-терапія,  музикотерапія, українська фортепіанна музика

Навчальні дисципліни:

 • Теорія та методика музичного виховання
 • Музичне мистецтво та теорія навчання
 • Музичний інструмент

Курси

Публікації

 1. Сулій Н. Психологічний вплив народної музики на формування особистості молодшого школяра / Н. Сулій // Етнос, нація, культура. – Дрогобич, 2001. – С. 180-185.
 2. Сулій Н. Особливості психічного розвитку дітей та роль фольклору в початковому навчанні дітей / Н. Сулій // Етнос, нація, культура – Дрогобич, 2002. – С. 224-229.
 3. Сулій Н. Музично-педагогічна спадщина М.Леонтовича, / Н. Сулій // У вінок шани корифеям – Дрогобич, 2003. – С.153-156.
 4. Сулій Н. Цикли фортепіанних мініатюр у Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова / Н. Сулій // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2009. – С.109-114.
 5. Сулій Н. Способи організації цілісності фортепіанних циклів (Дитяча музика №1 і №2» та «Музика в старовинному стилі Валентина Сильвестрова). / Н. Сулій // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль, 2009. – С.8-16.
 6. Дрібнюк Н., Сав’як Л., Призванська Р. Застосування логоритміки як виду інтегративної музикотерапії з психокорекційною метою: практичний аспект. // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 2 – Rzeszow, 2014. – С. 62-69.
 7. Дрібнюк Н. Внесок у музичну шевченкіану композиторів зарубіжжя / Н.Дрібнюк // Збірник матеріалів і тез. – Дрогобич, 2014. – С. 3 – 11.
 1. Дрібнюк Н. Тарас Шевченко у творчості зарубіжних композиторів // Апостол правди і науки: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів, 2014.
 2. Дрібнюк Н. Музична мова дитячих творів для фортепіано дитячих в українських композиторів. / Н. Дрібнюк // Українська музика (2016/ I (19). – С. 50-58.
 3. Дрібнюк Н. Т. Педагогічний репертуар для фортепіано в творчості галицьких композиторів І пол. ХХ ст. (історичний контекст та спроба узагальнення) / Н. Т. Дрібнюк. // Молодь і ринок. – 2017. – №2. – С. 156–161.

 

Тези конференцій:

 1. Дрібнюк Н. Музикотерапевтична готовність студентів-логопедів до реалізації корекційно-виховної роботи. // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 1. – Львів, ЛНУ іменіІванаФранка, 2016. – С.61.
 2. Дрібнюк Н. Застосування логоритміки з метою корекції мовленнєвих порушень. // Науково-практичний семінар «Творча багатовимірність простору арт-терапії». Тези доповідей. – Львів, 2016. С.40.
 3. Дрібнюк Н. Музикотерапія як інноваційна технологія в інклюзивній освіті.//Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти : тези доповідей науково-практичної конференції. Львів, вересень 2016р. (подано до друку).
 4. Дрібнюк Н. Т.  Альтернативні методи навчання музики в контексті формування творчого аспекту // Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2017. – С. 58-63.
 5. Дрібнюк Н. Т.  Музикотерапія в контексті комплексної допомоги дітям з особливими освітніми потребами  // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка . – Львів, 2017. – С. 101-104.

Посібник:

Дрібнюк Н., Гушоватий П., Курань Т. Мелодії калинового краю// методичний посібник. – Дрогобич, 2014.- Посвіт, 257с.

Біографія

У 1993 році закінчила Львівську музичну академію. З вересня 1992 по 2013 рік – викладач Педагогічного коледжу Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2013 – асистент, а з 2014 – старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії. Педагогічний стаж 25 років. Член Львівського осередку ГО «Українська асоціація корекційних педагогів», член асоціації арт-терапевтів України.

Розклад