Равчина Тетяна Василівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Наукові інтереси

• особистісний підхід до учнів (студентів) у навчально-виховному процесі;
• організація процесу виховання як педагогічної взаємодії учителя (викладача) та учня (студента);
• підготовка вчителя до організації навчально-виховного процесу у школі; роль вчителя як посередника у навчанні та вихованні молоді.

cтратегії, шляхи розв’язання конфліктів у середній та вищій школі, сучасні концептуальні підходи до організації навчального процесу у вищій школі, педагогічна майстерність вчителя й викладача, організація суб’єкт- суб’єктної взаємодії з учнями й студентами,  моделі поведінки викладача вищої школи, інноваційні технології навчання у вищій школі.

Курси

Вибрані публікації

Автор 107 наукових праць.

Основні навчально-методичні праці:

  1. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства: Посібник /Софія Грабовська, Тетяна Равчина // За ред.. Шведи Ю.Р. – Львів: Фонд «Україна-Європа». – 2001. –276.
  2. Педагогічна практика студентів. Інструктивні матеріали / Уклал. Д.Д. Герцюк Д., Т.В Равина, С.Б Цюра, Х.П.Мазепа Х. – Львів: Видавничий центрЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 80 с.
  3. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Г., Нейшинз Джонсон Л., Равчина Т., Рао Ш. Педагогіка для громадянського суспільства: навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / Т. Кошманова, Л. Брайс, Г. Голм, Л. Нейшинз Джонсон, Т.Равчина,  Ш Рао // За ред.. Т.С. Кошманової. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2005. – 382 с.

Монографії:

Равчина Тетяна. Пошуки себе у педагогічній творчості / Тетяна Равчина // Культура і спільнота у становленні педагога / За ред. К.М.Кларка і Т.С.Кошманової. Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – С. 231-266.

Статті у фахових виданнях України:

Равчина Т. Виховання як педагогічна взаємодія вчителя та учня / Тетяна Равчина // Питання педагогіки середньої і вищої школи. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.  – Вип. 13. Львів, 1996. – С. 57-60.

Равчина Т. Роль педагога як посередника в навчанні і вихованні молоді / Тетяна Равчина //  Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –  Вип. 14. Львів, 1999. – С. 167-175.

Равчина Т. Теоретичні засади організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студента у навчальному процесі вищої школи / Тетяна Равчина // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.  24. Львів, 2008.  С.3-13.

 

Равчина Т. Внесок викладача у процес професійного формування майбутніх педагогічних кадрів системи вищої освіти у контексті сучасних викликів  /Тетяна Равчина // Науковий Вісник Чернівецького університету.  – Вип. 576. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 20011.  – С.143-149.

Равчина Т. Філософсько-етична концепція діяльності викладача вищої школи / Тетяна Равчина // Вісник гуманітарних наук Львівського національного аграрного університету. – № 3-4, 2011. – С. 225-233.

 

Равчина Т.В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму / Тетяна Равчина // Український педагогічний журнал. – №  4. – Київ, 2015.  – С. 129 – 136.

Равчина Т.В. Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів / Т.В. Равчина // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна.  –  Вип. 30. – Львів, 2016. – С.

 

Статті в інших закордонних виданнях:

Равчина Т. Інноваційні підходи до організації навчання в сучасній українській школі / Тетяна Равчина // Європейська інтеграція в освіті: традиції, сучасність, майбутнє / За ред. Р.Кухи (англ. мовою). – Люблін: Видавництво університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, 2004. – С.503-510.

 

Кошманова Т., Равчина Т. Підготовка вчителя  у посттоталітарному суспільстві: інтерпретація стереотипів українських педагогів /Т. Кошманова, Т.Равчина // International Journal of Qualitative Studies in Education, 2007. – С.1-27 (англ.. мовою).

 

Кошманова Т., Равчина Т. Формування в українських майбутніх учителів диспозицій соціально значущої діяльності International Journal of Educational Reform. Vol. 19 No. 2 /Spring 2010. Lanham, MD 20706. – С.107-127 (англ..мовою)..

Равчина Т.В. Моделі педагогічної діяльності викладача вищої школи у європейському контексті / Тетяна Равчина // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego, D.Herciuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S. 409 – 419.

Наукова біографія

Народилася у місті Львові; навчалася у середній загальноосвітній школі № 4 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови. У 1978 році закінчила факультет іноземних мов (спеціальність «англійська мова і література»). П’ять років працювала вчителем англійської мови в СШ№1 м. Львова. Протягом 1983-1985 років навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки й психології Львівського державного університету ім. Івана Франка; після закінчення аспірантури працювала старшим лаборантом, асистентом кафедри. У грудні 1990 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему «Педагогічні умови формування у старшокласників ставлення до знань як моральної цінності». З 1991 року працюю доцентом кафедри педагогіки ЛНУ імені Івана Франка; у 1994 році одержала звання доцента кафедри педагогіки. Педагогічні курси викладала на різних факультетах педагогічних спеціальностей; на сучасному етапі викладаю переважно на факультетах іноземних мов та педагогічної освіти, а також курс «Педагогіка вищої школи» для аспірантів.

Проекти

Участь у канадсько-українському проекті «Розбудова громадянського суспільства»; співорганізатор тренінгу «Стати нейтральним посередником» в Україні (1999 -2002рр.)

Участь у проекті Львівського національного університету імені Івана Франка, Західноукраїнського медіацентру «Нова журналістика»  «Медіаосвіта». (2004-2006рр.).

Участь у написанні та виконанні колективного ґранту в рамках Проекту Еразмус+ (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом Констанци, Німеччина (чинний до 14.10.2018).

Нагороди

Грамота ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки  у науково-педагогічній діяльності (2002 р.)

Почесна грамота Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки  у науково-педагогічній діяльності (2011 р.).

Розклад