Онлайн-презентація бакалаврської освітньо-професійної програми «Організація освітнього простору. Позашкільна освіта»

01.07.2022 | 12:42

30 червня 2022 року на платформі Zoom відбулася зустріч викладачів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи з потенційними працедавцями і зацікавленими сторонами. Мета заходу – представити освітньо-професійну програму «Організація освітнього простору. Позашкільна освіта» для працедавців та окреслити перспективи майбутньої співпраці.

Модерувала захід завідувачка кафедри, докторка педагогічних наук, професорка Олена Квас. Звертаючись до учасників заходу, Олена Квас наголосила на вагомості розвитку здібностей дітей та учнівської молоді в закладах позашкільної освіти та необхідності підготовки фахівців у даній галузі.

В. о. декана факультету педагогічної освіти Дмитро Герцюк акцентував на важливості позашкільної освіти у світлі нових суспільних викликів, а також окреслив особливості вступної кампанії.

Гарант ОПП, докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Ольга Біляковська розкрила особливості та унікальність бакалаврської освітньої програми.

Освітньо-професійна програма «Організація освітнього простору. Позашкільна освіта» викликала велике зацікавлення серед запрошених гостей: Іванна Бородчук – директорка Львівської обласної Малої академії
наук; Надія Савко – директорка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини; Ольга Жилевич – заступниця директора з навчально-методичної роботи Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді; Андрій Заблоцький – головний спеціаліст з питань виховної роботи та позашкільної освіти Дрогобицького відділу освіти Дрогобицької міської ради.

Викладачі кафедри детальніше ознайомили присутніх з майбутніми навчальними дисциплінами та етапами проходження практики. На завершення зустрічі представники працедавців висловили побажання щодо успішного набору студентів і сподівання на розвиток позашкільної освіти як важливої ланки в системі освіти України.