Списки зарахованих на ІІ-ІІІ курси (на базі молодшого спеціаліста)

10.08.2021 | 13:46

Списки зарахованих на ІІ-ІІІ курси (на базі молодшого спеціаліста)

ІІ курс/ заочна форма : спеціальність 231 Соціальна  робота

ІІІ курс/денна форма : спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта  

ІІІ курс/заочна форма : спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта