АКТУАЛЬНО!!! ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ І етап : 12.03.-3.04.2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАНЯТЬ  СТУДЕНТАМИ І-У КУРСІВ  ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  НА ЧАС КАРАНТИНУ  З  12.03 до 3.04. 2020 р.

                                Теми навчальних  дисциплін, які   відповідно до  робочого навчального плану і розкладу занять виносяться на самостійне  опрацювання студентами 

                                                                І курс Спеціальність  012 Дошкільна освіта

 1. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами валеології (доц. Матвієнко С.В.)
 2. ПсихолОгія _дитяча_(доц. Сайко Х.Я.,  асист. Саламон О.Л.)
 3. Психологія загальна, вікова та психологічна (доц. Сікорська Л., доц. Сайко Х.) .
 4. Основи  медичниї зань та педіатрії  (доц. Матвієнко С.В.)
 5. Дошкільна  педагогіка (доц. Лозинська С.В., ас. Нежура Т.В.)
 6. Безпека життєдіяльності (доц.  Писаревська С.В, ас. Ващук В.В., ас. Третяк О.І.)
 7. Iноземна мова (А._В._Рижа._О._С._Матвieнкiв),  (Iванейко_У.,Красільнікова О.М., Джулик О. І.,    Рутар А. Мікула О.І. Знась О.Ф.

Спеціальність 013 Початкова освіта

 1. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа (доц. С.В.Писаревська,)
 2. Математика з методико. навчання  (к.п.н Сірант Н.П.) 
 3. Iноземна мова (А._В._Рижа._О._С._Матвieнкiв),  (Iванейко_У. , Красільнікова О.М.,  Красільнікова О.М.,Джулик О. І.,   Рутар А.   Мікула О.І. Знась О.Ф.
 4. Iсторiя_педагогiки, теорія та методика виховання __(доц._Новосельська_Н.Т.)
 5. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики та валеології (доц. Матвієнко С.В.)
 6. Дитяча література  з методикою навчання літ.читання  (проф.. Мацевко Л.В., доц._Жаркова Р.) 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа (доц. С.В.Писаревська, О. Бардін)
 2. Мовленнeвi_системи_та_iх_порушення (доц. Рудкевич Н., ас. Дробіт Л.)
 3. Основи науково-педагогічних досліджень(доц. Петровська І.) 
 4. Iноземна мова (А.  В._Рижа._О._С._Матвieнкiв);  (Iванейко_У.) ; (Красільнікова О.М.); ( Джулик О. І.),     Рутар А.  Мікула О.І. Знась О.Ф.
 5. Вікова психологія (доц. Сікорська Л.Б., доц. Сайко Х.Я.) 
 6. Фізіологія людини (доц. С.В.Матвієнко, ас. Садоха Н.О.)
 7. Педагогічна психологя (доц. Сікорська Л., доц. Сайко Х)

Спеціальність 231 Соціальна робота

 1. Основи_медiаграмотностi (доц. Субашкевич І.Р.) 
 2. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа (доц. С.В.Писаревська, ас. Кіт І.))
 3. Деонтологія соціальної .роботи   (доц. З.З.Фалинська, асист. Столярик О.Ю.) )
 4. Iноземна мова А._(В._Рижа._О._С._Матвieнкiв),  (Iванейко_Уляна); (Красільнікова О.М.); (Джулик О.),     Рутар А. Мікула О.І .Знась О.Ф.
 5. НІТ та технічні засоби навчання (доц. Т.Я. Столяр)
 6. Генеза соціальної роботи  (доц. Л.В.Кальченко, асист. Верхоляк М.Р.))
 7. Психологiя_особистостi (доц. Субашкевич І, ас. Цимбала О.) 

____________________________________________________________________________________________________                           

                                           ІІ курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта

 1. ДВВС:  Педагогіка родознавства (Стахів М.О.); …..
 2. Педагогіка.сiмейного .виховання  (доц.Цюра_С.Б., доц. Лещак Т.В., доц. Федина В.С.) 
 3. Іноземна мова _(А.В._Рижа._О.С._Матвieнкiв)-_(Iванейко_Уляна); (Красільнікова О.М.); (Джулик О. І.), Рутар А. Мікула О.І. Ротон Н.Р.  Знась О Ф
 4. Дошкiльна_педагогiка (доц. Лозинська С.В., ас. Нежура Т.В.)
 5. Основи  природознавства з методикою (доц. Джура Н.М.)
 6. Теорія та методика фізичного виховання та волеологічної освіти. (М.Прихід, І. Бущак)

Спеціальність 013 Початкова освіта

 1. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ (ас. Назарук Л.М., ас. Шоловій Т.)
 2. ДВВС:  Педагогіка родознавства (Стахів М.О.);  ….
 3. Основи здоров’я з методикою навчання (доц. Крива М., ас. Ковалишин О.)
 4. Іноземна мова _(А.В._Рижа._О.С._Матвieнкiв)-_(Iванейко_Уляна); (Джулик О. І.); (Красільнікова О.М.)  , Рутар А. Ротон Н.Р.  Мікула О.І. Знась О Ф
 5. Математика  з методикою  навчання (к .п.н. Сірант Н.П.)
 6. Основи .природознавства з  методикою навчання (доц.Крива_М.)
 7.  Методика навчання української мови (доц.М.О.Стахів, асист. Ростикус Н.П.)  

 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Патопсихологiя (О.В.Дружинська, ас. Саламон О.Л. )
 2. Основи тифлопедагогіки та сурдопедагогіки (доц. Ковний  Ю.Є.)
 3. ДВВС:  Педагогіка родознавства (Стахів М.О.);  ...
 4. Іноземна мова _(А.В._Рижа._О.С._Матвieнкiв)-_(Iванейко_Уляна); (Красільнікова О.М.); (Джулик О. І.), Рутар А.   Ротон Н.Р.  Мікула О.І. Знась О Ф
 5. Психофiзiологiя  (О.В.Дружинська, ас. Дробіт Л.Р., ас. Саламон О.Л.)
 6. Нейропсихологія та нейрокорекція  (проф. Островська К.О., ас. Дробіт Л.Р.)

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

 1. ДВВС:  Педагогіка родознавства (Стахів М.О.);   ….
 2. Соціальний супровід  осіб у центрах денного перебування та підтриманого проживання (проф. Островський І.П.)
 3. Соціальна робота у центрах соціальних служб (доц. Бордіян Я., асист.О. Цимбала)
 4. Іноземна мова _(А.В._Рижа._О.С._Матвieнкiв)-_(Iванейко_Уляна); (Красільнікова О.М.); (Джулик О. І.)  Ротон Н.Р. Мікула О.І. Знась О Ф
 5. Соціальна _профiлактика девіантиої поведінки  (доц.Л.В.Кальченко, ас. Кос О., ас. О.Цимбала)
 6. Технологii_ соцівльної роботи  в Україні та світі  (доц. Кальченко Л.В., ас. Кос О.)
 7. Основи соціально-правового захисту особистості (доц. Ковний  Ю.Є.)

 __________________________________________________________________________________________

ІІІ курс

                                  23.03-19.04  – педагогічна практика 

 1. Основи_образотворчого  мистецтва з основами навчання (доц. Новосельска Н.) .
 2. ДВВС   (доц. Мищишин І.Я.) …..
 3. Філософія (доц. К.Откович, доц. Наконечний А.Р. )
 4. Дошкільна лінгводидактика (Табака О., Кос Л.) 
 5. Теорія і методика формування  елем.мат.уявлень  (Гарасимыв Я.Ю.)
 6. Основи корекційної педагогіки (доц. Ковний Ю.О., ас. Дрібнюн Н.)
 7. Теоретичний курс (фонетика, граматика) – доц. Бойко Г.О.

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

  (02.03. – 29.03.2020   –    навчальна  практика) 

 1. ДВВС   (доц. Мищишин І.Я.)  ….
 2. Риторика та культура мовлення педагога (доц. М.О.Стахів)
 3. Методика інтегрованого навчання (асист.Н.П.Ростикус, ас. Андрушко Л.)
 4. Філософія  (доц. К.Откович)
 5. Основи інклюзивної педагогіки (доц. Ферт О.Г., доц. Лоїк Г.)
 6. Практичний курс англійської мови  (доц.Бойко Г.О)
 7. Диференційцоване викладання та стандартизоване оцінюванняв інклюзивному середовищі (доц. Ферт О.Г., ас. Лозинський В.Є.)
 8. ПРАКТИКА

 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

30.03-10.05.2020 –  виробнича педагогічна практика 

 1. Логопедія з практикумом (О.Бущак)
 2. ДВВС   (доц. Мищишин І.Я.)  …
 3. Арт-терапiя_в_спецiальнiй_освiтi (доц. Рудкевич Н., Ас. Цимбала О.) 
 4. Формування  елементарних .математичних .уявлень (Гарасимів Я.Ю.) 
 5. Психолого-педагогічна діагностика дітей з ТПМ (доц. Доц. Качмарик Х.В.)
 6. Організація психологічної служби у спец. освітніх закладах (доц. Музичко Л.Т.)
 7. Основи інклюзивної педагогіки (доц. Ферт О.Г., ас. Дрібнюк  Н.)
 8. Основи психопатології та  писихотерапії  (доц.Андрейко Б.)

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

 02.02 – 29.03.2020 –  виробнича (соціально-виховна) практика 

 1. ДВВС   (доц. Мищишин І.Я.)   ….
 2. Спеціальна педавгогіка  (доц. Ковний Ю) 
 3. Інноваційні моделі надання соціальних послуг (доц.Я.І.Бордіян, ас. Верхоляк М.)
 4. Філософія  (доц. К.Откович)
 5. Соціальна робота  з різними категоріями  отримувачів послуг (доц.Я.І.Бордіян, ас. Слободян С.) )

 ________________________________________________________________________________________

ІV курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта

   16.03-12.04.2020  –  виробнича (педагогічна)  практика

 1. Методика організації  художньо-мовленнєвої діяльності (ас. Табака О.) 
 2. Педагогічна творчість _ (доц.О.В.Караманов)
 3. Ритмiка (доц. Рудкевич Н., ас. Призванська Р.)
 4. Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя (доц. М.Р.Лах)
 5. Політологія (доц. Н.М.Хома, ас. Ільків Т.) )
 6. Практичний курс англійської мови  (доц.Бойко Г.О)
 7. Логопедія з практикумом ( асист. О.О.Бущак)
 8. Методика навчання англійської мови в ДНЗ (ас. Собчук А.)
 9. Музикотерапія з практикумом та логопедична ритміка (ас. Призванська Р.) 

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

    24.02- 05.04 .2020 –  виробнича практика 

 1. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) (доц. Р.С.Петришин)
 2. Вибрані питання методик початкової освіти (доц. М.О.Проц)
 3. Основи психодіагностики (доц. Х.Я.Сайко, доц. Качмарик Х.) )
 4. Основи педагогічної майстерності (доц. Н.Я.Яремчук)
 5. Англійська мова фахового спрямування (доц. Нос Л., ас. Собчук А.)
 6. Корекційна психопедагогіка з методиками ( асист.  Лозинський В.Є.)
 7. ПРАКТИКА

 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) (доц. С.В. Писаревська)
 2. Спецметодика_логоритмiки (доц. Рудкевич  Н., ас. Призванська Р.)
 3. Психокорекція  в інклюзивному .етносередовищі (доц. Сулятицький І.)
 4. Логопедія з практикумом (О.О.Бущак)
 5. Психолінгвістика  та психологія мовлення  (доц. Лобода В.В.)   

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

02.03-12.04.2020 –  виробнича (стажерська )практика 

 1. Тренінг з формування батьківської компетенції (доц. Л.В. Кальченко, ас. Столярик О.) )
 2. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу (доц. І.Р. Субашкевич, ас. Цимбала О.)
 3. Теорія та історія гувернерства (доц. З.З Фалинська, ас. Верхоляк М.)
 4. Недержавний сектор в соціальній сфері (доц. Ковний Ю.Є.)
 5. Технології соціального проектування (доц. В.В. Лобода, ас. Климчук С.)

 _____________________________________________________________

V курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта

 1. Освітологія (доц. М.Айзенбарт)
 2. Порівняльна педагогіка (доц. Нос Л.С.) 
 3. Новітні комунікативні технології в дошкільній освіта (доц. Кость С.П.)
 4. Свiт_дитини_у_виховних_традицiях (проф. Квас О.В) 
 5. Іноземна мова професійногого спрямування ( Лах М. )
 6. Сучасні технології викладання  психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти ( доц. Лозинська С.В.)
 7. Основи психодіагностики та корекції дітей дошкільного віку (доц.Х.Я.Сайко, ас. Саламон О.) )

Спеціальність 013 Початкова освіта

 1. Педагогічна антропологія (доц.Кость С.П.) 
 2. Конфлiкти в педагогічній  діяльності (англ.мовою) (доц. Горук Н.М.)
 3. Культура наукової мови (доц. Стахів М.О.)
 4. Органiзацiя_управлiння_навчальним_процесом_у_школi(доц. Мищишин І.Я., ас. Троханяк Н.) 
 5. Іноземна мова професійного спрямування  (доц. Лах М. )
 6. Методологія та методи педагогічних досліджень (доц. Ковальчук Л.О., ас. Ковалишин О.)
 7. Технології  організації освітньогго процесу у заклададх дошкільної освіти  (проф. Галян О.І.)
 8. Організація та керівникцтво методичною роботою у ЗДО (проф. Мачинська Н.І.))

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Психолого-педагогічні основи соціально-виховної робти (доц. З.Фалинська)
 2. Методика викладання психокорекційної педагогіки (ст. викл. Островський М., асист. М.І.РПородько)
 3. Інноваційні методики в освітній діяльності шкіл з інклюзивним навчанням (анг.мовою) (доц. Ферт О.Г)
 4. Організація діяльності центрів  денного перебування осіб з  психофіщичними порушеннями (проф. Островський І.П.) 
 5. Апаратні методи діагностики та корекції  осіб з психофізичними порушеннями  (проф. Островський І.П.)
 6. Іноземна мова професійного спрямування (доц. ЛОбода В.В.)
 7. Теоретичні основи викладання спеціальної педагогіки (ст. викл. Островський М., ас. Призванська Р.)

Спеціальність 011  Освітні, педагогічні науки

 1. Дистанційна освіта.Інформаційні технології освітнього простору(доц. Крива М.)
 2. Комунiкативнi_технологii_в_освiтньому_просторi (доц. Яремчук Н.Я)
 3. Конфлiкти в педагогічній діяльності (анг.мовою) доц. Горук Н.М.)
 4. Органiзацiя_персонал. середовища_навчання_у_середнiй_i_вищiй_школi (доц. Караманов О.В.) 
 5. Iноземна мова професійного спрямування (доц. Горук Н.М.)
 6. Професiйна_майстернiсть__органiзатора_освiтнього_простору (доц. Калагурка Х.)
 7. Методологія та методи педагогічних досліджень (доц. Ковальчук Л.О., ас. Ковалишин О.)
 8. Монiторинг_та_оцiнювання_якостi_освiти (доц. Біляковська О.О.) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________