Актуальні оголошення

2019-2020 навчальний рік 

5.12.2019 р.  Про додаткові бали  до академічної стипендії 

  ___________________________________________________________

10.09.2019

До уваги студентів  І курсу заочної форми навчання!

Настановча сесія   для студентів І курсу  факультету педагогічної освіти заочної форми навчання, спеціальностей  012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 – Соціальна робота   буде проходити  з  15 до 29 жовтня 2019 року.

Розклад занять буде розміщений на сайті факультету, рубрика Студенту,   Розклад занять/Заочна форма

Деканат

_________________________________________________________________________

14.09.2019 р. 

Розпорядження декана  факультету педагогічної освіти ” Про оголошення конкурсу на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення” 

______________________________________________________________________________________________

15.03.2019

Перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки  для студентів ІІ і ІІІ курсів (3,4, 5,6 семестри)  факультетів  ЛНУ  імені Івана Франка  на 2019-2020 н.р., запропонованих  кафедрами  факультету педагогічної  освіти 

на ІІІ семестр  (обирають студенти І курсу  2018-2019 н.р.) 

 1. Педагогічна комунікація  (доц. Крохмальна Г.І., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Анотація курсу
 2. Дитина з особливими потребами в інклюзивному  просторі (доц. Ферт О.Г., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи)                                                                                                                                                                                                                                              Анотація  курсу
 3. Освіта у світовому вимірі  (доц. Заячук Ю.Д., кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                                        Анотація курсу

 на ІУ семестр  (обирають студенти І курсу  2018-2019 н.р.) 

 1. Педагогіка родознавства (доц. Стахів М.О., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Анотація курсу
 2. Управління проектами у соціальній  сфері (доц. Лобода В.В., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи)                                                                                                                                                                                                                                                                          Анотація  курсу
 3. Формування лідерських якостей особистості (доц. Караманов О.В., кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                   Анотація курсу

на У семестр  (обирають студенти ІІ курсу  2018-2019 н.р.) 

 1. Цивілізаційні виклики і Нова українська школа  (проф. Мачинська Н.І., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                 Анотація курсу
 2. Тренінг з формування усвідомленого батьківства  (доц. Кальченко Л.В.., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи)                                                                                                                                                                                                                                                          Анотація  курсу
 3. Техніки критичного мислення  (доц. Цюра С.Б., кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Анотація курсу 

на УІ семестр  (обирають студенти ІІ курсу  2018-2019 н.р.) 

 1. Технології проектування в сучасній школі   (доц. Лах М.Р., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Анотація курсу
 2. Педагогічна конфліктологія   (доц. Равчина Т.В.., кафедра загально педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                                            Анотація  курсу
 3. Культура міжособистісних взаємин (доц. Мищишин І.Я., кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                    Анотація курсу

ІІ. Інформація про порядок  вільного вибору студентами   навчальних дисциплін на  ІІІ,ІУ,У, УІ семестри 2019-2020 н.р.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.02.2019

Про затвердження рейтингу  успішності студентів  Львівського національного університету імені Івана Франка за результатами І семестрового контролю 2018-2019 н.р.(витяг з протоколу  № 21 від 5.02.2019 р.  засідання стипендіальної комісісї ЛНУ імені Івана Франка)

________________________________________________________________________________________________________________________________

26.12.2018

Протокол  №1 засідання стипендіальної комісії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка від 26.12.2018

____________________________________________________________

6.12.2018р.  Про подачу заяв щодо нарахування додаткового балу

 До 21 грудян 2018 р. триватиме прийом заяв від студентів факультету  педагогічної освіти денної форми навчання щодо  нарахування  додаткових балів за   досягнення у науковій роботі, громадському житті, творчій та спортивній діяльності з метою  включення  у рейтинг  для призначення  академічної стипендії  за результатами  зимової  заліково-екзаменаційної сесій 2018-2019 н.р.

Заяви необхідно подавати у деканат, заступнику декана  Ростикус Н.П.        

Деканат

 __________________________________________________________________________________________________________________________

6.09.2018. ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ  СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                                                                                                                  декана факультету педагогічної освіти                                                                              Львівського національного університету  імені Івана Франка

 №  1                                                            від 06 вересня  2018 року                                                                            ____________________________________________________________

  У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу  у Львівському національному університеті імені Івана Франка

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ

1. Провести конкурс на  переведення    студентів на вакантні місця державного замовлення.

2. Встановити кількість вакантних місць   державного замовлення:                                                                                                  ОР Бакалавр                                         

Спеціальність  Початкова освіта, ІІІ  курс – 3 місця                                                                   

Напрям підготовки  Початкова освіта, ІУ курс  – 1 місце                                            

Спеціальність Соціальна робота, ІІ курс – 1 місце                                                           

Спеціальність Соціальна робота, ІІІ курс – 2 місця                                                                   

Напрям підготовки Корекційна  освіта, ІУ курс –  1 місце

ОР Магістр

Спеціальність Початкова освіта, УІ курс – 1 місце

3.  Студентам, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення, до 12 вересня 2018 року подати в деканат факультету такі документи:
– особисту заяву на ім’я Ректора Університету;
– копію залікової книжки( останній семестровий контроль);
– копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
– довідку про склад сім’ї та довідку про доходи повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
– копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті (за наявності).  

4. Процедуру проведення конкурсу на переведення провести  строго  до Положення  про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.

5. Контроль за виконанням Розпорядження залишити за собою.

Декан факультету                                                   Дмитро Герцюк

 __________________________________________________________________

18.08.2018 р.  ПРО ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ

До уваги студентів -платників  денної і заочної форми навчання факультету педагогічної  освіти!

НАгадуємо  про необхідність  обов’язково  подати у деканат факультету копію квитанції про оплату  за навчання (І семестр 2018-2019 н.р.) .

Оплату необхідно здійснити  в терміни, передбачені договором про надання освітніх послуг ( до 30 серпня 2018 р.).

У випадку відсутності можливості  подати квитанцію про оплату за навчання особисто, вислати копію квитанції можна на  електронну пошту деканату  факультету  pedosv.fakultet@ukr.net

Отримання файлу  підтвердимо.

Деканат

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.07.2018 р.  ПРО РЕЙТИНГ

Згідно із затвердженими Вченою радою Університету лімітами стипендіатів сформовано проект рейтингу.
Просимо перевірити свої бали та у разі права на академічну та соціальну стипендію обрати одну із них, що виплачуватиметься до наступного семестрового контролю.

Заява про вибір стипендії подається в деканат факультету (дирекцію коледжу) впродовж понеділка 9 липня 2018 року.

Проект рейтингу остаточно буде затверджено у вівторок, 10 липня, на засіданні Стипендіальної комісії Університету

Опублікований проект рейтингу. можете переглянути за посиланням  Проект рейтингу

P.S. Для знаходження себе у списку рекомендуємо скористатися пошуком CTRL+F.

Деканат

__________________________________________________________________

15.06.2018 р. 

СПИСОК
студентів  факультету педагогічної освіти, яким, відповідно до рішення Стипендіальної комісії, призначено  додаткові бали за участь у науковій роботі, громадському житті  та спортивній діяльності  
за ІІ семестр  2017-2018 н.р.

___________________________________________________________________

2.06.2018р.  Про завершення подачі заяв на нарахування додаткового балу

Прийом заяв від студентів факультету  педагогічної освіти денної форми навчання щодо  нарахування  додаткових балів за   досягнення у науковій роботі, громадському життя, творчій та спортивній діяльності з метою  включення  у рейтинг  для призначення  академічної стипендії  за результатами  літньої заліково-екзаменаційної сесій 2017-2018 н.р.

           завершується 5 червня 2018 року

Деканат

 _________________________________________________________________

25.05.2018. На час  літньої заліково-екзаменаційної сесії  в Університеті  працює ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

З метою запобігання корупції в Університеті з 21 травня 2018 року працює ТЕЛЕФОН ДОВІРИ.
Якщо вам необхідна юридична консультація, ви можете залиши свої дані, зателефонувавши на гарячу лінію чи написавши лист на поштову скриньку dovira_lnu@ukr.net за такими параметрами:
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Контактний телефон/електронна пошта/сторінка в соціальних мережах.
3. Факультет, курс, група.
4. Короткий виклад проблеми та інформації, про яку хочете довідатися.

Деканат

________________________________________________________________

17.03.2018 Р. ЩОДО ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ  ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

Шановні студенти!

Повідомляємо про можливість проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

Ви можете ознайомитися з Правилами проведення конкурсного відбору.

Відповідно до листа Начальника Академії вступники особисто подають заяву для вступу та визначені документи на розгляд до відбіркової комісії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до 03.04.2018 року.

Адреса відбіркової комісії м.Львів, вул. Ветеранів, 15А, кабінет ;104, тел.: +38 050 810 10 29

Термін подання документів до відбіркової комісії  (для студентів ЛНУ імені Івана Франка)  з 23.02 до 07.04.18 р.

джерело

pravyla_pryyomu_2018_____

____________________________________________________________

11.03.2018 р.  ПРО ПОРЯДОК ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН 

Шановні студенти І-ІІ курсів факультету педагогічної  освіти! 

12 березня 2018 р. о 13.00 год. в Актовій залі Університету відбудеться презентація нової платформи для  вибіркових дисциплін!

Подаємо коротку інструкцію щодо процедури  вибору дисциплін.

 1. У браузері набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua, після цього зайти в “Особистий кабінет студента”, внести прізвище та № залікової книжки.
 2. Після ознайомлення з вибірковими дисциплінами потрібно обрати:
 • студентам  І курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2018/2019 навчального року; студентам  ІІ  курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2018/2019 навчального року

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:
І хвиля
реєстрації починається з 12 березня 2018 року та завершується 21 березня 2018 року;
ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує (за потреби) з 23 березня 2018 р. до 27 березня 2018 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.
Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб (верхня межа – 200 студентів). Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.
З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

Деканат

__________________________________________________

16.02.2018 р. ПРО ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ І  ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Шановні студенти  платного навчання денної і заочної форми І-УІ  курсів  факультету педагогічної освіти!

Бухгалтерія Університету підготувала списки студентів  факультету педагогічної освіти, які станом на 28 лютого  2018 року   мають  заборгованість за оплату  навчання  за період з 1.09.2017  по 28.02.2018 р. (дод.1, дод 2, дод.3, дод.4 , дод.5).

Крім того,  за несвоєчасну оплату за  означений період  відповідно до  пункту 4.4. Договору  про надання освітніх послуг нарахована пеня (дод.6, дод.7, дод.8).

Просимо  терміново  погасити заборгованість!  Якщо виникають питання,  прохання звертатися у деканат, тел.  239-42-30 (обов’язково мати при собі копію  квитанції про оплату і  копію Договору).

Нагадуємо, що до 1.02.2018 року необхідно було сплатити за навчання за ІІ семестр 2017-2018 н.р.  За кожний протермінований місяць   буде нараховуватися пеня.

Ще раз подаємо  інформацію  про реквізити  і  вартість навчання.

Деканат

_________________________________________________

15.02.1 2017 р.  ПРО НАЯВНІСТЬ  ВАКАНТНИХ МІСЦЬ  ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Станом на початок ІІ семестру 2017/2018 н.р.  наявні  вакантні місця державного замовлення:

ІІ курс, спеціальність  Початкова освіта – 2 місця

ІІІ курс, спеціальність Соціальна педагогіка – 2 місця

ІУ курс , спеціальність  Дошкільна освіта  –  1 місце  

На вакантні місця  державного  замовлення  заяви студентів приймаються  до  26  лютого 2017 року.   

Особам з числа пільгових категорій  необхідно долучити відповідні  документи.

_____________________________________________________

7.02.2018 р.

ПРО РЕЙТИНГ  УСПІШНОСТІ ЗА ПІДСУМКАМИ І СЕМЕСТРУ 2017-2018 н.р. 

02.02.2018 р. на засіданні  стипендіальної комісії  Львівського національного університету імені Івана Франка було затверджено   рейтинг успішності студентів Університету за результатами І семестрового контролю 2017/2018 навчального року

__________________________________________________________________________

1.02.2018 р.

ПРО ЛІМІТ СТИПЕНДІАТІВ І ПРОЕКТ РЕЙТИНГУ

01.02.2018 р. на засіданні Вченої ради Університету розглядали питання затвердження лімітів стипендіатів на факультетах і коледжах Університету. Відповідно було прийнято наступне:

✔️Для факультетів:
45℅ – ліміт стипендіатів;
6.7℅- ліміт стипендіатів відмінників.

Усі відсотки беруться від кількості студентів бюджетної форми навчання на відповідному факультеті, курсі, спеціальності. Відмінники входять в кількість стипендіатів.

УВАГА! Студенти, які мають право на призначення академічної та соціальної стипендій повинні до 12:00 год.  02.02.18  написати заяву про вибір стипендії в деканаті.Опублікований проект рейтингу. можете переглянути за посиланням  Проект рейтингу. Рейтинг остаточно буде затверджено 02.02.2018 р. на засіданні Стипендіальної комісії Університету

———————————————————————————————————

27.01.2018 р.

ПРО ПЕРЕЗДАЧУ ІСПИТІВ ПО ТАЛОНУ “К”

Ліквідація академзаборгованості  для студентів І-ІУ курсів денної форми навчання  за талоном “К”  призначена  на  період  з 29 по 31 січня 2018 року

Графік  перездачі іспитів і склади  екзаменаційних комісій 

———————————————————————————————————–

23.01 2018 р.

ПРО ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ

Оплату за навчання студентам , які навчаються  за кошти фізичних і юридичних осіб,    всіх курсів  денної і заочної   форми   за ІІ семестр 2017-2018 н.р.  необхідно здійснити до 1 лютого 2018 року!  Копії квитанцій про оплату передати у деканат факультету.

Реквізити.   Вартість навчання по курсах.