Olha Fert

Position: Professor, special pedagogy Department

Scientific degree: Doctor of Pedagogical Sciences

Email: olha.fert@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Inclusive education, the formation of a comprehensive care system for children with behavioral disorders (Attention Deficit Hyperactivity Disorder , etc.), differential instructions for children with special needs in the environment of special and general schools, reforming educational policy, development of civil society

Publications

List of relevant publications (last five Years):

 

 • Fert ,O. H., Holub, R. I. (2022). Asian Experience of Inclusive Education Implementation / O. Fert, R. Holub // «SworldJurnal»,issue № 11.
 • Ферт ,О. Г., Голуб, Р. І.(2022). Особливості розвитку інклюзивної освіти в Україні (PeculiaritiesoftheDevelopmentofInclusiveEducationinUkraine)/ О. Ферт, Р. Голуб // Журнал «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка»,Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. No 1(6). С. 499.
 • Ферт О,. Г., Голуб /Р. І. (2022). Особливості соціалізації дітей з особливими потребами у сучасному українському суспільстві  (Peculiarities of Socialization of Children with Special Needs in the Modern Ukrainian Society) /О. Ферт, Р. Голуб // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 7. – 249 с.
 • Siniov, V., Fert, O. (2021) Influence of Self-Esteem on Relationships in Inclusive Educational Environment. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne/ Konin. Poland, Vol. 7 №2.
 • Ферт,,О.Г (2020). Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку [монографія]. (Inclusion of Children with Violation  of Mental Development -monograph)Львів:   Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,, 432 с
 • Ферт, О.Г. (2020). Педагогічний супровід дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі (Pedagogical Support of Children with Violations of Mental Development in Inclusive Educational Process) Інноваційна педагогіка: Збірник наукових праць. Одеса,Вип. 21. С. 73-78.
 • Ферт,. О.Г. (2020). Проблема становлення стосунків дітей з особливими потребами та їхніх однолітків в умовах спільного навчання (The Problem of Conditioning the Relationships of Children with Special Needs and TheirPeers in the Conditions of Joint Learning) Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 23. С. 76-
 • Ферт, О.Г. (2020). Основи комплексної педагогічної підтримки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги в умовах освітнього середовища. (The Basis of Complex Pedagogical Support of Children with Hyperactivity and an Attention Deficit in the Inclusive Educational Process). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Збірник наукових праць. Дрогобич, 2020. Вип. 27.  С. 152-156
 • Ферт, О. Г. (2020) Соціальна перцепція як складова гармонійних відносин в інклюзивному освітньомку середовищі Tthe Social Perception as an Element of Harmonic Relationships in Inclusive Educational Environment). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Збірник наукових праць. Дрогобич. Вип 28. С. 158-163.
 • Ферт,. О.Г. (2020) Практичні засади інклюзії дітей з порушеннями психічного розвитку (The Practical Basis of Inclusion Children with Violations of Mental Development). Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць. Одеса. Вип. 24. С. 81-88.
 • Ферт, О. Г. Особливості інклюзії дітей з подвійною винятковістю в освітнє середовище (The Issues of Inclusion Children with Double Exemptions. Gifted Children with ADHD).Освіта та розвиток обдарованої особистості. Збірник наукових праць. Київ, 2020. Вип. 1. С. 26-30.
 • Ферт, О.Г.(2020). Особливості соціальної взаємодії учнів інклюзивних класів і класів з традиційним навчанням (The Peculiarities of Social Interactions Pupils of Traditional and Inclusive Classes)Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. Вип. 71. Т. 1. С. 227-232.
 • Ферт,О.Г., Ворончак Г.І. (2020). Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі (Psychological Issues of Personal Interactions in the Inclusive Environment) Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільский. Вип. 16. Т. 1. С. 254-266
 • Ферт, О.Г,, Заньчак Я.A. (2020). Особливості залучення дітей з порушеннями розвитку в інклюзивний освітній процес (The Issues of the Integration Children with Violations of Mental Development in the Inclusive Educational Process) . Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Збірник наукових праць. Київ, 2020. Д. 1 до вип. 56, Т. VI (76). С. 738-744.
 • Ферт. О., Когут Г. (2020). Особливості уваги у дітей 6-8 річного віку з ЗПР та типовим розвитком в умовах інклюзивного освітнього середовища (The Peculiarities of Attention in Children with Delay of Psycho-Physical Development and Children with Typical Development 6-8 years old). Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Збірник наукових праць. Київ. Д. 1 до вип. 56, Т. VIІ (77). С. 568-577.
 • Ферт, О.Г. (2020) Чинники диференційованого підходу до дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги в інклюзивному освітньому процесі Наукові записки УКУ. (The Items of the Differentiated Approach to Children with Hyperactivity and the Attention Deficit in Inclusive Educational Process). Cерія «Педагогіка. Психологія»: Збірник наукових праць. Львів,. Вип. 2. С. 149-155.
 • Ферт,О.Г. (2020) Розуміння як категорія соціально-психологічної перцепції (The Understanding as a Cathegory of the Social-Psychological Perception). Organization of scientific research in modern conditions. Conference proceedings. SWorld. USA, Seattle, Washington, С. 454- 457.
 • Ферт, О.Г., Когут Г.І. (2020). Особливості уваги у дітей 6-8 річного віку із ЗПР та типовим розвитком в умовах інклюзивного освітнього середовища (The Peculiarities of Attention in Children with Delay of Psycho-Physical Development and Children with Typical Development 6-8 years old). Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.Львів: ЛНУ імені Івана Франка. Вип. 5. C. 111-112.
 • Ферт, О.Г., Заньчак Я.А. (2020). Особливості залучення дітей з порушеннями розвитку в інклюзивний освітній процес (The Issues of Integration Children with Violetions of Development in theInclusive Educational Process). Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. Вип. 5. C. 110-111.
 • Ферт, О.Г. (2020). Особливості соціальної взаємодії учнів в інклюзивному середовищі (The Issues of the Social Interaction of Students in the Inclusive Environment). Scientific and technological revolution of the XXI century . Germany, URL: https://www.sworld.education/
 • Ферт, О.Г. (2019) Прийоми педагогічного впливу на дитину з розладами поведінки та емоцій набутими у складних життєвих обставинах (The Technics of Pedagogical Interventions for Children with Behavioral and Emotional Disorders in Difficult Life Circumstances). Психолого-корекційний практикум травм війни. Колективна монографія. Львів,. 396 с.
 • Fert, O.(2019). Parenting Issues in Educating Children with ADHD in the Context of Inclusive Education in Ukraine. Specialusis Ugdumas. Special Education, Šiauliai, Lithuania,  40,  URL://socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/45 (Scopus)
 • Olha G. Fert (2019). Teaching special subjects in English as an aspect of future pedagogical professionals’ academic mobility. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. Konin. Poland,, Vo5, No. 1, р 101-111, URL: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/KSSE-52.pdf_fKSSE-52.pdf
 • Ферт, О.Г. (2019). Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору (The Educational and Social Item of The Systematic Approach to Inclusive Environment Organization). Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільский: Медобори, Вип. 12. С. 301-309.
 • Ферт, О.Г. (2019).Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги. (Features of Planning Educational Process for Children with Hyperactivity and Attention Deficit) Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. Серія 19. Вип. 37. С. 128-135.
 • Ферт,О., Баранович Ю.(2019). Особливості інклюзивного освітнього процесу України та Іспанії (The Issums of the Inclusive Educational Process in Ukraine and Spain) . Вісник ЛНУ ім. І Франка. Серія педагогічна: Збірник наукових праць. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 34. С. 229-
 • Ферт, О.(2019) Особливості диференційованого підходу до дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги. (The Peculiarities of the Differentiated Approach to Children with Hyperactivity and Attention Deficit) Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, . Вип 5. С. 140-143.
 • Ферт ,О.Г. (2019). Диференційований підхід до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі. Підтримка дитини з гіперактивністю та дефіцитом уваги (Differentiated Instructions for Children with Violations of Mental Development in te Inclusive Educational Process. The Support of the Child with Hyperactivity and Attention Deficit) Матеріали науково-практичної конференції «Предиктори соціальної інклюзії». Збірник тез доповідей. Кривий Ріг, «Діонат». C. 114-117.
 • Ферт, О. (2019). Особливості диференційованого підходу до дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги (The Peculiarities of Differentiated Instructions for Students with Hyperactivity and Attention Deficit) Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип 5. С. 140-143.
 • Ферт, О.Г.(2018) Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі (Basic Regulations of the Differential Approach to Children with Mental Disorders in the Inclusive Educational Process) Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільский: Медобори,  Вип. 10. С. 370-379.
 • Ферт, О.Г. (2018). Теоретико-практичні засади соціальної адаптації та корекції поведінки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги. (Theoretical and Practical Basis of Social Adaptation and Correction of Behavior of Children with Hyperactivity and Deficient Attention.) Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Вип. 35. С. 79-84.
 • Ферт, О. (2018). Диференційований підхід до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі (Differentiated Instructions for Children with Violations of Mental Development in the Inclusive Educational Process) .Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 3. С. 140 -143.
 • Фер, О.Г.(2017). Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основніскладові педагогічної підтримки дітей з ГРДУ. (The Problem of the ADHD Diagnostic and the MainEducational Interventions) Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць. Кам’янець- Подільский: Медобори.  Вип. 9. C. 257-269.
 • Ферт, О.Г. (2017).Індивідуальний підхід до корекції поведінки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом увагив інклюзивному освітньому процесі (ndividual Approach of Behavioral Strategies for Childrenwith Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Inclusive Educational Process). Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Серія 19. Вип. 33. С. 348-362.
 • Ферт ,О.Г. (2017).Сучасні підходи до проблеми порушень психічного розвитку у дітей (Modern Approaches to the Issue of Violations of Children’s Mental Development). Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.
 • Ферт, О.Г.(2017) Стратегії поведінкової корекції для дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги в умовах освітнього середовища.(Strategies of the Behavioral  Correction for Children with ADHD in the Educational Environment) Вісник ЛНУ ім. І Франка. Серія педагогічна.  Збірник наукових праць. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. Вип. 32. С. 520-531.
 • Ферт, О. Г. (2017) Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору (The Educational and Social Issues of the Complex Approach to the Organization of Inclusive Space). Матеріали науково-практичної конференції “Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід”, Львів, 28. II – 1. III. 2017 р. Львів: Тріада плюс. С. 34-36.

Biography

Curriculum Vitae

1.        Staff of (name of company):

Ivan Franko National University of Lviv

2.        Title:

Professor Dr.

3.        First names:

Olha

4.        Family name:

Fert

5.        Date of birth:

15 October 1975

6.        Nationality:

Ukrainian

7.        Place of residence:

Braunschweig, Germany

8.        Civil status/
Children with date of birth:

Married, two children

Oleksandr 09.03.1995, Yuliia 11.05.2000.

 

9.        Education:

Institution

[Date from – DATE to]

Degree(s) or Diploma(s) obtained
National Pedagogical Dragonanov University, Kyiv, Ukraine

Feb 2021

Doctor of Science

The thesis “Differentiated Approaches for Children with Violations

of Mental Development in Inclusive Educational Environment” on

specialty Special Pedagogy. The diploma is habilitated in

Germany. Reg‐Nr.: L2022/314619. Bonn, 12.08.22

Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine

Feb 2015

Candidate of Science (Ph.D.)

The thesis “Pedagogical Grounds of Non‐Governmental

Organizations in the Sphere of Inclusive Educational Policy

Forming in Ukraine and Canada” on specialty General Pedagogy

and History of Pedagogy.

Graduate School of Pedagogical Department. Ivan Franko

National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Nov 2009 – Oct 2012

Educationalist
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Sep 2003 – Feb 2006

 

Specialist of philology, a teacher of English

Language and Literature

 

Lviv Academy of Veterinary Medicine, Lviv Ukraine Sep 1993 – Jul 1998, Specialist, a doctor of veterinary medicine

 

 

 

10.     Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)

Language Reading Speaking Writing
Ukrainian, Russian mother tongues
English 1 1 1
Polish 4 4 4
Bulgarian 5 5 5
German 5 5 5

 

11.     Membership of professional bodies:

·  Ukrainian Association of Special Educators

12.     Other skills:
(e.g. computer literacy, etc.)

·  Fully computer literate

 

13.     Present position:

Professor at Ivan Franko National University of Lviv

14.     Years within the firm:

13

 

15.     Key qualifications (relevant to the assignment):

 • Proven working skills in educational science, special education
 • Strong academic background in the field of inclusive education, with a scientific focus on inclusive curriculum development, inclusive professionalization of teachers, differentiated instructions for children with violations of mental development, interventions for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a functional-behavioral assessment, strategies of positive behavioral planning, inclusive school development
 • Actively involved in the political discourse on and reform processes of the Ukrainian education system and the international discourse on inclusive education
 • Practical skills in forming appropriate, structured support for children in inclusive educational environments as a head of the inclusive resource center on the regional level, also at the school level in the process of organizing an appropriate work in multidisciplinary school teams.
 • Scientific policy advice in inclusive teacher education and inclusive school development on the state and regional level
 • In-depth knowledge of inclusive schools settings, concepts and reality in Ukraine and abroad
 • Various publications in the field of forming inclusive educational policy, inclusive educations and particularly individual and differentiated approaches to children with violations of mental development in national and international journals
 • Very good communication and presentation skills, experienced speaker on national and international forums and conferences
 • Experienced in teaching special subjects in English for future special teachers and teachers of common and inclusive schools, social workers
 • Proven expertise in teacher education, for both future and postgraduate teachers also in the field of special needs education and evaluation of inclusive (school) settings
 • Reviewer for scientific educational journals
 • Member of scientific councils at the level of the University and councils for defending dissertations
 • An experienced reviewer and an opponent of doctor theses and a reviewer of the University programs
 • Experienced in scientific work with students, in 2020 two students won second places in the National Ukrainian scientific competition “Actual Problems of Inclusive Education”. The results of researches presented in common publications.

 

 

16.     Professional experience:

Date from –Date to Location Company Position Description
Jul 2021 – Present Lviv,

Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv Professor Teaching future special and common schoolteachers to work with disabled children in inclusive and special schools. Teaching special subjects in English for bachelor and master students. Participation in scientific councils, scientific work with students, presenting results in common publications
Nov

2018

Brno,

Czech

Republic

Masarik University,

The international project: “The Progressive University Management”

Participant Learning Czech experience in implementation of inclusive educational policies and experience of organising inclusive resource centres for students in teachers of the University
Sep 2016 – Jun 2021 Lviv,

Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv Associate Professor Teaching future special and common schoolteachers to work with disabled children in inclusive and special schools. Teaching special subjects in English for bachelor and master students
Sep 2015 – Aug 2016 Lviv,

Ukraine

Regional Institute of Postgraduate Study Associate Professor Teaching postgraduate teachers to work with children with special educational needs and disabilities
Sep 2014 – Dec 2019 Lviv,

Ukraine

Ukrainian Catholic University Lecturer Teaching future social workers for the participation in multidisciplinary school teams
Sep 2012 – Aug 2014 Lviv,

Ukraine

Educational Methodological Centre of Lviv, Methodologist of inclusive education Support of the teachers and school administrators in the process of the inclusive education implementation
Sep 2010 – Dec 2013 Lviv,

Ukraine

The Ukrainian- Canadian Project “Inclusive Education for

Children with Special Needs in Ukraine”

Head of Inclusive Resource Centre During the period of work the model for effective educational

support for children with special needs in the Lviv region was

developed

Mar 2008 – Dec 2013 Lviv, Sempheropol,

Kyiv, Ukraine, Winnipeg, Canada

The Ukrainian -Canadian Project “Inclusive Education for

Children with Special Needs in Ukraine”

 

Consultant Work in the field of forming inclusive educational policy in Ukraine, developing appropriate tools and legislation for providing the inclusive education in Ukraine
Feb 2004 – Sep 2011 Lviv, Ukraine Lviv Secondary School 45 Specializes in English Study

 

Teacher of English

Projects

2009-2013 – Consultant at the Canadian-Ukrainian project “Inclusive Education for Children with Special Needs in Ukraine”.

Schedule

Page with teachers schedule not found!