Ферт Ольга Григорівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: olha.fert@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інклюзивна освіта, формування системи комплексної допомоги дітям з поведінковими розладами (гіперкінетичні розлади – гіперактивний розлад з дефіцитом уваги та ін.), диференційване навчання дітей з особливими потребами в умовах спеціального та загальноосвітнього навчального закладу, реформування освітньої політики, розвиток громадянського суспільства

Курси

Публікації

 1. ФертФерт О. Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру як інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі напрацювань канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні. Аналіз досягнень та проблемних питань /
  О. Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2012. – С. 387–394.
 2. Ферт О. Вплив просвітницької діяльності в середовищі педагогів на диференціацію навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх закладах та формування інклюзивної освітньої політики у Львівському регіоні / О. Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2011. – Т. ІІ (27). – С. 436–440.
 3. Ферт О. Историческо-социальные аспекты развития инклюзивного образования. Основные тенденции формирования инклюзивной образовательной политики в Украине / О.Ферт // Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 12–14 апреля 2011 г.). – Москва. : Изд-во МГУ им. Ломоносова, 2011. – С. 435–443.
 4. Ферт О. Історико-соціальні засади становлення й розвитку інклюзивної освіти / О.Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2010. – Т. І (19). – С. 524–530.
 5. Ферт О. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки  (XIX-XX ст.). Т. 3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT/red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S.171–182
 6. Ферт О. ОБДАРОВАНІ ДІТИ з ГРДУ: позитивні сторони та складності у навчанні / О. Ферт // Креативність і творчість. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Київ, 2009. – Темат. вип. № 1. – С. 144–147.
 7. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для учнів з ГРДУ / О. Ферт // Дефектологія. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 15–18.
 8. Ферт О. Психолого – педагогічні умови підготовки фахівців для роботи з гіперактивними учнями в системі загальноосвітніх закладів України/
  О.Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2008. – Т.ІІ (9). – С. 572–577.
 9. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169.
 10. Ферт О. Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в Україні і Канаді / О. Ферт // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2013. – Вип. 29. – Т. ІV. – С. 512-519.
 11. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з поведінковими розладами / О. Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276.
 12. Ферт О. Формування інклюзивної освітньої політики як основний інструмент успішного залучення дітей з особливими освітніми потребами до умов загальноосвітнього середовища / О. Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2009. – Т. 2. – С. 191–194.
 13. GRDU (1)Ферт О. Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності / О. Ферт// Методичні рекомендації. Видання навчально-методичного центру освіти м. Львова. – Львів, 2012. – 27 сс.
 14. Ферт О. Гіперактивні діти як педагогічна проблема / О. Ферт // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім.. І.Франка. – Львів, 2008. – С. 33 – 38.
 15. Ферт О. Громадські ініціативи у формуванні філософії інклюзивної освіти в Україні: досягнення, проблеми, перспективи / О.Ферт // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Науковий альманах. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 122 – 127.
 16. Ферт О., Софій О. Фукс Д. Життєздатність неурядових організацій. / О.Ферт, О. Софій, Д. Фукс// Тренінгові модулі. Київ, 2011. – С. 163 – 202.
 17. Ферт О. Роль громадських організацій у процесі формування інклюзивної освітньої політики / О. Ферт // ІІІ Український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – С. 194 – 197.
 18. Ферт О. Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в контексті виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. Досвід України і Канади / О. Ферт // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2014. – С. 263 – 270.
 19.  Організаційно-педагогічні засади комплексної допомоги дітям з розладами поведінки. 4786-9661-1-PB, Вісник ЛНУ ім. І.Франка, Серія педагогічна №30, Л., 2016
 20.    Ферт О.Г. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ, Наукові записки УКУ.-2016, c 344-357,
 21.  Випуск №9 (2017)/ Ферт О.Г. – Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основні складові педагогічної підтримки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги. Актуальні питання корекційної освіти, список наукових праць. Кам.-Подільський, 2017, http://aqce.kaflogoped.org.ua/download/publications/315/198.docx

Біографія

Освіта:

Львівська СШ № 45 1982-1992;

Львівська Академія ветеринарної медицини за спеціальністю ветеринарна медицина 1993-1998;

ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю англійська філологія 2003-2006;

ЛНУ ім. І. Франка аспірантура кафедри загальної та соціальної педагогіки 2009-2012.

Досвід роботи:

Приватне агропромислове підприємство «Озерна» лікарем ветеринарної медицини 1998-2004;

Львівська СЗШ №45 вчителем англійської мови 2004-2011;

Львівська СЗШ «Надія» вчителем англійської мови з 2012 року по 2015;

Навчально методичний центр освіти м. Львова на посаді методиста з інклюзивної освіти 2012-2014;

Проходила стажування у Канадському центрі вивчення інвалідності 2009, м. Вінніпег;

Консультант канадсько-українського проекту «Інкюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» 2009-2013;

Протягом періоду роботи в проекті розробила курс «Життєздатність громадських організацій» для представників громадських організацій, які працюють у сфері інклюзіі,

Очолювала Інклюзивний ресурсний центр проекту, в ході роботи було напрацьовано и описано модель допомоги сім ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, налагоджено міжвідомчу взаємодію у Львівському регіоні.

 

Брала безпосередню участь у розробці положення про центр інклюзивної освіти ЛНУ ім. Івана Франка. Як аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки, здійснювала співпрацю з центром, надавала матеріали, організовувала та проводила спільні семінари. Зокрема організувала виїзд викладачів університету до школи з інклюзивної формою навчання № 60, де було проведено науково-практичний семінар з відвідуванням уроків в інклюзивних класах.

Розробила курс «Диференційоване викладання в інклюзивному класі», розробила курс «Інклюзивна освіта та методика роботи з дітьми з особливими потребами», викладала курс в Українському католицькому університеті 2014-2015 навчального року, а також розробила низку курсів з відповідної тематики та викладала їх у системі післядипломної освіти педагогічних працівників з 2009 по 2015 рік.

Захистила  дисертаційне дослідження на тему «Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді», за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки,  у Житомирському національному університеті імені Івана Франка, 16 грудня 2014 року.

Диплом кандидата наук від 26 лютого 2015 року.

Проекти

2009-2013 – Консультант канадсько-українського проекту «Інкюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

Нагороди

Брала участь у багатьох науково-практичних конференціях та стажуваннях. Нагороджена сертифікатом учасника секції психотерапевтичної симпозіуму “Супервізія у психотерапії” у м. Познань, Польща, брала участь у науково-практичній конференції спільно з управлінням охорони здоров’я щодо корекції агресивної поведінки у дітей, про що свідчить відповідний сертифікат, нагороджена свідоцтвом про закінчення навчальної програми в рамках канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”, нагороджена сертифікатом управління охорони здоров’я та асоціації психіатрів України про успішне закінчення курсу “Перспективи розвитку послуг дітям з розладами спектру аутизму та гіперкінетичними розлададами в Україні”, а також нагороджена сертифікатом учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Соціально-педагогічний дискус сучасної освіти:досвід та інновації 

Розклад