Ферт Ольга Григорівна

Посада: професор кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: olha.fert@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інклюзивна освіта, формування системи комплексної допомоги дітям з поведінковими розладами (гіперкінетичні розлади – гіперактивний розлад з дефіцитом уваги та ін.), диференційване навчання дітей з особливими потребами в умовах спеціального та загальноосвітнього навчального закладу, реформування освітньої політики, розвиток громадянського суспільства

Курси

Публікації

 1. Ферт  О. Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру як інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі напрацювань канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні. Аналіз досягнень та проблемних питань /
  О. Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2012. – С. 387–394.
 2. Ферт О. Вплив просвітницької діяльності в середовищі педагогів на диференціацію навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх закладах та формування інклюзивної освітньої політики у Львівському регіоні / О. Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2011. – Т. ІІ (27). – С. 436–440.
 3. Ферт О. Історико-соціальні засади становлення й розвитку інклюзивної освіти / О.Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2010. – Т. І (19). – С. 524–530.
 4. Ферт О. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки  (XIX-XX ст.). Т. 3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT/red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S.171–182
 5. Ферт О. ОБДАРОВАНІ ДІТИ з ГРДУ: позитивні сторони та складності у навчанні / О. Ферт // Креативність і творчість. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Київ, 2009. – Темат. вип. № 1. – С. 144–147.
 6. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для учнів з ГРДУ / О. Ферт // Дефектологія. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 15–18.
 7. Ферт О. Психолого – педагогічні умови підготовки фахівців для роботи з гіперактивними учнями в системі загальноосвітніх закладів України/
  О.Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2008. – Т.ІІ (9). – С. 572–577.
 8. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169.
 9. Ферт О. Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в Україні і Канаді / О. Ферт // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2013. – Вип. 29. – Т. ІV. – С. 512-519.
 10. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з поведінковими розладами / О. Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276.
 11. Ферт О. Формування інклюзивної освітньої політики як основний інструмент успішного залучення дітей з особливими освітніми потребами до умов загальноосвітнього середовища / О. Ферт // Вища освіта України. – Київ, 2009. – Т. 2. – С. 191–194.
 12. GRDU (1)Ферт О. Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності / О. Ферт// Методичні рекомендації. Видання навчально-методичного центру освіти м. Львова. – Львів, 2012. – 27 сс.
 13. Ферт О. Гіперактивні діти як педагогічна проблема / О. Ферт // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім.. І.Франка. – Львів, 2008. – С. 33 – 38.
 14. Ферт О. Громадські ініціативи у формуванні філософії інклюзивної освіти в Україні: досягнення, проблеми, перспективи / О.Ферт // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Науковий альманах. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 122 – 127.
 15. Ферт О., Софій О. Фукс Д. Життєздатність неурядових організацій. / О.Ферт, О. Софій, Д. Фукс// Тренінгові модулі. Київ, 2011. – С. 163 – 202.
 16. Ферт О. Роль громадських організацій у процесі формування інклюзивної освітньої політики / О. Ферт // ІІІ Український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – С. 194 – 197.
 17. Ферт О. Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в контексті виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. Досвід України і Канади / О. Ферт // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2014. – С. 263 – 270.
 18.  Ферт О.Організаційно-педагогічні засади комплексної допомоги дітям з розладами поведінки. 4786-9661-1-PB, Вісник ЛНУ ім. І.Франка, Серія педагогічна №30, Л., 2016
 19.    Ферт О.Г. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ, Наукові записки УКУ.-2016, c 344-357,
 20.  Випуск №9 (2017)/ Ферт О.Г. – Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основні складові педагогічної підтримки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги. Актуальні питання корекційної освіти, список наукових праць. Кам.-Подільський, 2017, https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iVgb5VwAAAAJ&citation_for_view=iVgb5VwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
 21. http://aqce.kaflogoped.org.ua/download/publications/315/198.doc.
 22. Ферт О.Порадник педагогу. Методичні рекомендації для вчителів дітей з ГРДУ. Електронний посібник. Львів, 2016. URL ПОПАДНИК ПЕДАГОГУ (2)
 23. Fert O.Teaching to the Children with Behavioral Disorders in Ukrainian Schools: Overview of the Problem. European Humanities Studies: State and Society, 2016, No. 1, pp. 317-327, URL: www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/modern-trends_11_17.pdfw
 24. Fert O. Inclusion of Children with Mental Disabilities as an Educational Problem. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. Konin. Poland, 2017, No. 3 (4 ), pp. 293-300, DOI: 10.30438/ksse.2017.3.4.4
 25. Fert O. Parenting Issues in Educating Children with ADHD in the Context of Inclusive Education in Ukraine. Specialusis Ugdumas. Special Education, Šiauliai, Lithuania, 2019, No. 40, URL://socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/45 (Scopus)
 26. Fert O. Teaching special subjects in English as an aspect of future pedagogical professionals’ academic mobility. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. Konin. Poland, 2019, Vo5, No. 1, рp. 101-111, URL: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/KSSE-52.pdf_fKSSE-52.pdf
 27. Ферт О. Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основні складові педагогічної підтримки дітей з ГРДУ. Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць. Кам’янець- Подільский: Медобори 2006, 2017. Вип. 9. C. 257-269. http://aqce.com.ua/vipusk-n9-2017/fert-og-problema-vijavlennja-giperaktivnogo-rozladu-z-deficitom-uvagi.html
 28.  Випуск №12 (2019)/ Ферт О.Г. – Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору
 29. Випуск №10 (2018)/ Ферт О.Г. – Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі
 30. Ферт О.Г. Індивідуальний підхід до корекції поведінки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги в інклюзивному освітньому процесі. Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Серія 19. Вип. 33. С. 348-362. https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVgb5VwAAAAJ&hl=ru
 31. Ферт О.Г. Сучасні підходи до проблеми порушень психічного розвитку у дітей. Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Серія 19. Вип. 34. С. 80-85 https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVgb5VwAAAAJ&hl=ru
 32. Ферт О.Г. Теоретико-практичні засади соціальної адаптації та корекції поведінки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги. Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Серія 19. Вип. 35. С. 79-84. https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVgb5VwAAAAJ&hl=ru
 33. Ферт О.Г. Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги. Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. Серія 19. Вип. 37. С. 128-135. https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVgb5VwAAAAJ&hl=ru
 34. Ферт О.Г. Педагогічний супровід дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі. Інноваційна педагогіка: Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип.21 С. 73-78. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_2/18.pdf
 35. Ферт. О.Г. Проблема становлення стосунків дітей з особливими потребами та їхніх однолітків в умовах спільного навчання. Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 23. С. 76-81. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/23/part_1/15.pdf
 36. Ферт. О.Г. Практичні засади інклюзії дітей з порушеннями психічного розвитку. Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 24. С. 81-88.  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/24/part_1/22.pdf
 37. Ферт О.Г. Основи комплексної педагогічної підтримки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги в умовах освітнього середовища. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Збірник наукових праць. Дрогобич, 2020. Вип. 27.  С. 152-156. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_5/28.pdf    http://www.aphn-journal.in.ua/27-5-2020
 38. Ферт О. Г. Особливості інклюзії дітей з подвійною винятковістю в освітнє середовище. Освіта та розвиток обдарованої особистості. Збірник наукових праць. Київ, 2020. Вип. 1. С. 26-30.  http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2020/1/4.pdf
 39. Ферт О.Г. Особливості соціальної взаємодії учнів в інклюзивному середовищі. Scientific and technological revolution of the XXI century . Germany, 2020 URL: https://www.sworld.education/
 40. Ферт О.Г. Особливості соціальної взаємодії учнів інклюзивних класів і класів з традиційним навчанням. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. Вип. 71. Т. 1. С. 227-232. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/71/part_1/43.pdf
 41. Ферт О.Г. Особливості підготовки педагогічних працівників у контексті організації навчального процесу для дітей з поведінковими розладами. Наукові записки УКУ. Збірник наукових праць. Львів, 2016. Число IX. Вип. 3. С. 344-357  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/09/tytul.pdf
 42. Чинники диференційованого підходу до дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги в інклюзивному освітньому процесі Наукові записки УКУ. Cерія «Педагогіка. Психологія»: Збірник наукових праць. Львів, 2020. Вип. 2. С. 149-155. https://er.ucu.edu.ua/handle/1/2511

Біографія

Освіта:

Львівська СШ № 45 1982-1992;

Львівська Академія ветеринарної медицини за спеціальністю ветеринарна медицина 1993-1998;

ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю англійська філологія 2003-2006;

ЛНУ ім. І. Франка аспірантура кафедри загальної та соціальної педагогіки 2009-2012.

Досвід роботи:

Приватне агропромислове підприємство «Озерна» лікарем ветеринарної медицини 1998-2004;

Львівська СЗШ №45 вчителем англійської мови 2004-2011;

Львівська СЗШ «Надія» вчителем англійської мови з 2012 року по 2015;

Навчально методичний центр освіти м. Львова на посаді методиста з інклюзивної освіти 2012-2014;

Проходила стажування у Канадському центрі вивчення інвалідності 2009, м. Вінніпег;

Консультант канадсько-українського проекту «Інкюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» 2009-2013;

Протягом періоду роботи в проекті розробила курс «Життєздатність громадських організацій» для представників громадських організацій, які працюють у сфері інклюзіі,

Очолювала Інклюзивний ресурсний центр проекту, в ході роботи було напрацьовано и описано модель допомоги сім ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, налагоджено міжвідомчу взаємодію у Львівському регіоні.

 

Брала безпосередню участь у розробці положення про центр інклюзивної освіти ЛНУ ім. Івана Франка. Як аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки, здійснювала співпрацю з центром, надавала матеріали, організовувала та проводила спільні семінари. Зокрема організувала виїзд викладачів університету до школи з інклюзивної формою навчання № 60, де було проведено науково-практичний семінар з відвідуванням уроків в інклюзивних класах.

Розробила курс «Диференційоване викладання в інклюзивному класі», розробила курс «Інклюзивна освіта та методика роботи з дітьми з особливими потребами», викладала курс в Українському католицькому університеті 2014-2015 навчального року, а також розробила низку курсів з відповідної тематики та викладала їх у системі післядипломної освіти педагогічних працівників з 2009 по 2015 рік.

Захистила  дисертаційне дослідження на тему «Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді», за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки,  у Житомирському національному університеті імені Івана Франка, 16 грудня 2014 року, диплом кандидата наук від 26 лютого 2015 року. Диплом кандидата наук від 26 лютого 2015 року.

З 2015 року працівник факультету педагогічної оссвіти на посаді доцента.

У 2020 році отримала вчене звання доцента.

Підготувала двох переможниць Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Акуальні проблеми інклюзивної освіти”. Студентки навчалися на першому курсі магістратури з напряму підготовки 016- Спеціальна освііта, 2020р.

У 2020 році захистила докторську дисертацію “Диференційваний підхід до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі”, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка у Державному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.  Диплом доктора наук від 09 лютого 2021р.

З 1 липня 2021 року обрана на посаду професора кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Вченою радою Львіського національного університету імені Івана Франка строком на 5 років.

Проекти

2009-2013 – Консультант канадсько-українського проекту «Інкюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

2018р. Учасник проекту “Прогресивне управління універчитетом” Чеська Республіка

Нагороди

Була учасницею різних міжнародних заходів та наукових стажувань, нижче посилання на сертифікати

Фертст5 Ферт ст6 Ферт ст4

Отримала подяку від міжнародного універстету розвитку людини Україна, за підготовку двох переможниць конкурсу студентських наукових робіт з напряяму “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”

Ферт подяка)

Брала участь у багатьох науково-практичних конференціях та стажуваннях. Нагороджена сертифікатом учасника секції психотерапевтичної симпозіуму “Супервізія у психотерапії” у м. Познань, Польща, брала участь у науково-практичній конференції спільно з управлінням охорони здоров’я щодо корекції агресивної поведінки у дітей, про що свідчить відповідний сертифікат, нагороджена свідоцтвом про закінчення навчальної програми в рамках канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”, нагороджена сертифікатом управління охорони здоров’я та асоціації психіатрів України про успішне закінчення курсу “Перспективи розвитку послуг дітям з розладами спектру аутизму та гіперкінетичними розлададами в Україні”, а також нагороджена сертифікатом учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Соціально-педагогічний дискус сучасної освіти:досвід та інновації 

Розклад