Бакалаврська програма

Навчальні плани та програми курсів у галузі знань “Освіта/Педагогіка” впорядковані з урахуванням спеціальності та спеціалізацій

Кваліфікація:

І.Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь з правом навчання англійської мови.

ІІ Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь груп для дітей з порушеннями мовлення.

Випускова кафедра: початкової та дошкільної освіти

 

 


Освітня програма підготовки бакалавра 

Кваліфікація:

І. Вчитель початкових класів, вчитель англійської  мови в початкових класах.

ІІ. Вчитель початкових класів, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Програма

Випускова кафедра:

 


Кваліфікація:

І. Педагог-дефектолог, логопед дошкільних, шкільних і соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Випускова кафедра:

 


Кваліфікація:

І. Соціальний працівник, соціальний  педагог

Випускова кафедра: