Напрями досліджень

Динаміка сучасних освітніх процесів в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз

(наук. керівник к.п.н. доц. Заячук Ю.Д.,   № держреєстрації  0113U000879,

 термін виконання  2013-2017 рр.).

_________________________________________

Професійна і соціально-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти 

України: історико-педагогічні аспекти, дидактичні підходи, інноваційні технології

(наук. керівник канд. пед. наук, доц. Герцюк Д.Д., № держреєстрації 0113U000878,                                       

термін виконання 2013-2017 рр.) 

______________________________________________________                                             

 Педагогічна наука та освіта у класичному університеті:  акмеологічний підхід

 (науковий керівник – д.п.н., доц. Мачинська Н.І., № держреєстрації 0116U001694,

  термін виконання  2016-2020 рр.)

_________________________________________

Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти 

в контексті соціальної мобільності

(науковий керівник – д.п.н.,  доц. Мачинська Н.І.,   № держреєстрації  0116U001693,

  • термін виконання  2016-2020 рр.).

_____________________________________________________________________________________________

 Психолого-педагогічні засади   корекційного навчання і реабілітації осіб з порушеннями розвитку

 та інтеграційні аспекти  підготовки фахівців  до роботи  в системі спеціальної освіти 

 та в  умовах інклюзії 

(наук. керівник – д.п.н., проф. Островська К.О., № держреєстрації 0117U001406,

                                            термін виконання  2017-2021 рр.).

__________________________________________________________

Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

(наук. керівник  –  к.п.н., доц. Кальченко Л. В., № держреєстрації 0117U001405 ,

термін виконання  2017-2021 рр.).