Напрями досліджень

Динаміка сучасних освітніх процесів в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз

 

 


Професійна і соціально-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти України: історико-педагогічні аспекти, дидактичні підходи, інноваційні технології

 


Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід

 

 

 


Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності