Напрями досліджень

Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади професійного розвитку майбутніх фахівців у системі вищої освіти України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід, інноваційні підходи та технології  

 (наук. керівник д.п.н., проф. Квас О.В.,   № держреєстрації  № 0118U0006070113,

 термін виконання  2018-2022 рр.).

Анотований звіт 2018

 

______________________________________________________                                             

 Педагогічна наука та освіта у класичному університеті:  акмеологічний підхід

 (науковий керівник – д.п.н., доц. Мачинська Н.І., № держреєстрації 0116U001694,

  термін виконання  2016-2020 рр.)

 

Анотований звіт 2016

Анотований звіт 2017

Анотований звіт 2018

_________________________________________

Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності

(науковий керівник – д.п.н.,  доц. Мачинська Н.І.,   № держреєстрації  0116U001693,

  • термін виконання  2016-2020 рр.).

 

Анотований звіт 2016

Анотований звіт 2017

Анотований звіт 2018

_____________________________________________________________________________________________

 Психолого-педагогічні засади   корекційного навчання і реабілітації осіб з порушеннями розвитку та інтеграційні аспекти підготовки фахівців  до роботи  в системі спеціальної освіти  та в  умовах інклюзії 

(наук. керівник – д.п.н., проф. Островська К.О., № держреєстрації 0117U001406, термін виконання  2017-2021 рр.). 

 

Анотований звіт 2017

Анотований звіт 2018

___________________________________________________

Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

(наук. керівник  –  к.п.н., доц. Кальченко Л. В., № держреєстрації 0117U001405 ,

термін виконання  2017-2021 рр.).

 

 

Анотований з віт 2017

Анотований звіт 2018