Бакалаврська програма

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ  ПРОГРАМИ

Спеціальність 012 “Дошкільна освіта

Освітня програма Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Кваліфікація:

 

Спеціальність 013 “Початкова освіта

Освітня програма Початкова освіта

012 Початкова освіта

Кваліфікація:

 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація 016.01. Логопедія 

012 Спеціальна освіта

Кваліфікація:

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація 016.02.  Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка

012 Спеціальна освіта

Кваліфікація:

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітня програма Соціальна педагогіка

012 Соціальна робота

Кваліфікація: