Спеціальність 016 Спеціальна освіта. Спеціалізація 016.01 Логопедія

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті (016.01, 016.02) 32 48 2:3 Залік
Вікова та педагогічна психологія 32 32 2:2 Іспит
Дитяча практична (спеціальна) психологія (016 Спец. освіта) 16 1:0 Залік
Мовленнєві системи та їх порушення з основами логопедії (016 Спеціальна освіта, 016.01, 016.02 Денна форма/заочна форма) 48 64 3:4 Залік
Спеціальна психологія 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання (Фпл-11, 12) 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 24 1,5:1,5 Іспит
14 14 0,9:0,9 Залік
8 8 0,5:0,5 Немає
90 5,6:0 Залік
Невропатологія з неврологічними основами логопедії 32 2:0 Іспит
Основи інклюзивного навчання 32 48 2:3 Іспит
8 0,5:0 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Організація процесу соціальної адаптації осіб з інтелектуальною недостатністю 8 8 0,5:0,5 Немає
Патопсихологія 32 32 2:2 Залік
Патопсихологія та психологія здоров’я 32 32 2:2 Залік
Психофізіологія 32 16 2:1 Іспит
14 0,9:0 Залік

 

Освітні програми