Вчена рада факультету

І. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Склад Вченої ради ФПО

Засідання  Вченої ради  (2021-2022  н.р.)

1. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 1 від  31 серпня 2021 р.).

Про підсумки вступної кампанії 2021  року і завдання розвитку факультету на 2021-2022 н.р.  Виступ-презентація в.о. декана доц. Герцюка Д.Д.

2. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 2 від  5 жовтня 2021 р.)

3. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 3 від  9 листопада  2021)

4. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 4  від  17  листопада  2021)

5. Зсідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 5  від   28 грудня  2021)

6.Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 6  від    8 лютого  2022)

7.Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 8  від    22 березня  2022)

8.Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 9  від    19 квітня  2022)

9.Засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти (протокол  № 10 від 31.05.2022)

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  (2021-2022 н.р.)

1.  Про  розподіл доручень  на кафедрах факультету (№ 1 від 2.09.2021)

2. Про оголошення конкурсу на переведення  студентів  на  вакантні місця державного замовлення (№ 2 від 02.09.2021)

3.  Розпорядження на старост 2021-2022 н.р. 

4. Про оновлення груп забезпечення освітньо-професійних програм із залученням стейкхолдерів (№ 4 від  14.09.2021 р.)

5. Про  підготовку наукового звіту  факультету педагогічної освіти за 2021 рік (№ 5 від 29.09.2021)

6. Про підготовку програми звітної конференції факультету педагогічної освіти  ( № 6 від 26.10.2021 р.)

7.  Про уточнення тематики  магістерських робіт студентів ІІ курсу  магістратури (№ 7 від 11.11.2021 р.)

8. Про порядок ліквідації академзаборгованості  студентами денної форми  навчання на час зимової екзаменаційної  сесії 2021-2022 н.р 

9. Про ліквідацію резерву  відпусток працівників факультету педагогічної  освіти( № 9 від 30.12.2021) 

10. Про забезпечення  особливих умов навчання студентів, задіяних до волонтерської діяльності (№ 12 від 05.04.2022)

11. Про заходи у зв’язку із закінченням строкових договорів  науково-педагогічних працівників факультету педагогічної освіти (№ 13 від 05.05.2022)