Вчена рада факультету

І. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Склад  Вченої ради 

Засідання  Вченої ради  (2021-2022  н.р.)

1. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 1 від  31 серпня 2021 р.).

Про підсумки вступної кампанії 2021  року і завдання розвитку факультету на 2021-2022 н.р.  Виступ-презентація в.о. декана доц. Герцюка Д.Д.

 

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  (2021-2022 н.р.)

1.  Про  розподіл доручень  на кафедрах факультету (№ 1 від 2.09.2021)

2.Про оголошення конкурсу на переведення  студентів  на  вакантні місця державного замовлення (№ 2 від 02.09.2021)