Вчена рада факультету

І. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Склад  Вченої ради 

Засідання  Вченої ради  (2020-2021  н.р.)

1. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 1 від  31 серпня 2020 р.)

2.Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 2 від  25 вересня  2020 р.)     

3.Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 3 від  27 жовтня 2020 р.)

4.Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 4  від  17  листопада 2020 р.)    

5. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 5  від  28 грудня 2020 р.)

6. Засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти (протокол № 6 від 8 лютого 2021 р.)

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  (2020-2021 н.р.)

1.  Про оголошення конкурсу на переведення  студентів  на  вакантні місця державного замовлення

2. Про призначення старост академічних груп

3. Про  проведення звітної наукової конференції  факультету педагогічної освіти

4. Про створення  факультетської апеляційної комісії

5. Про заходи у зв’язку із закінченням термінів строкових договорів  науково-педагогічних  працівників  факультету педагогічної освіти” (№ 17 від 8 квітня 2021 року)