Вчена рада факультету.

І. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Склад  Вченої ради 

Засідання  Вченої ради  (2020-2021  н.р.)

1. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 1 від  31 серпня 2020 р.)

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  (2020-2021 н.р.)

1.  Про оголошення конкурсу на переведення  студентів  на  вакантні місця державного замовлення

2. Про призначення старост академічних груп