Вчена рада факультету

 І. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Склад Вченої ради ФПО

Засідання  Вченої ради  факультету (2023-2024 н.р.) 

30.08.2023. Розширене засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 1 ).                                                                                            Про підсумки  вступної вступної кампанії 2023  року і завдання розвитку факультету на 2023-2024 н.рВиступ-презентація в.о. декана доцента Дмитра Герцюка 

22.09.2023.  Порядок денннй засідання Вченої ради (протокол № 2)   

02.11. 2023.  Порядок денннй засідання Вченої ради (протокол № 3-4 )                                                  

28.11. 2023.  Порядок денний засідання Вченої ради  (протокол №5)

27.12. 2023.  Порядок денннй засідання Вченої ради (протокол № 6)

08.02. 2024.  Порядок денннй засідання Вченої ради (протокол № 7)

_____________________________________________________________________________________________________

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

  1. Про призначення старост академічних груп  студентів денної форми навчання
  2. Про призначення  відповідальних осіб за організацію о роботи  з охорони праці
  3. Про призначення рецензентів наукових статей  до Вісника Львівського університету. Серія Педагогічна 
  4.  Про затвердження тематики  кваліфікаційних робіт студентів ІУ курсу ОС Бакалавр спеціальностей 016 Спеціальна освіта і 231 Соціальна робота 

_____________________________________________________________________________________________________

Архів 2022-2023