Напрями досліджень

Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади формування освітнього простору вищої освіти України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід, інноваційні підходи та технології  

 (наук. керівник д. п. н., проф. Квас О. В.,   № держреєстрації  № 0123U101507, термін виконання  2022-2027 рр.).


 Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в контексті освітньої політики держави

(науковий керівник док. пед. наук, проф. Мачинська Н.І., № держреєстрації  0121U110128, термін виконання: 2021-2024 рр.)


Теоретичні і практичні виміри лінгводидактики в сучасному освітньо-інформаційному просторі» 

(науковий керівник к.ф.н. доц. Крохмальна Г.І., № держреєстрації  0121U110096, термін виконання: 2021-2024 рр.)


 Трансформації практик розвитку мовлення та соціо-психолого-педагогічного супроводу осіб з інтелектуальною недостатністю: реалії сьогодення

(науковий керівник д.п.н., проф. Островська К.О.; № держреєстрації 0122U200538, термін виконання: 2022-2026 рр.)


Теоретичні та практичні засади професійної підготовки фахівців соціальної сфери в контексті сталого розвитку

(науковий керівник канд. пед. наук, доц. Корнят В.С., № держреєстрації 0122U200525, термін виконання: 2022−2026 рр.)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Організаційні психолого-педагогічні та оздоровчі аспекти фізичного виховання та спорту студентської молоді

(науковий керівник док. пед. наук, проф. Шукатка О.В., № держреєстрації 0120U102544, термін виконання: 2020-2024 рр.).