Громадське обговорення освітніх програм

І. Спеціальність  016 Спеціальна освіта (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. Освітньо-професійна  програма  ЛОГОПЕДІЯ

Навчальний план

2. Освітньо-професійна  програма   ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА

Навчальний план

ІІ. Спеціальність  016 Спеціальна освіта (другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Освітньо-професійна  програма  ЛОГОПЕДІЯ

Навчальний план

ІІІ. Спеціальність 231 Соціальна робота  (другий магістерський рівень вищої освіти)

1 . Освітньо-професійна програма  “Соціально-психологічна реабілітація”

Навчальний план