Громадське обговорення освітніх програм

І. Спеціальність 013 Початкова освіта (другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта” (2018 рік)

Навчальний план (2018 рік)

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта” (2020 рік)

Навчальний план – денна ф.н. (2020 рік)

Навчальний план – заочна ф.н. (2020 рік)

ІІ Спеціальність  016 Спеціальна освіта (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. Освітньо-професійна  програма  ЛОГОПЕДІЯ

Навчальний план

2. Освітньо-професійна  програма   ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА

Навчальний план

ІІI. Спеціальність  016 Спеціальна освіта (другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Освітньо-професійна  програма  ЛОГОПЕДІЯ

Навчальний план

 IV. Спеціальність 231 Соціальна робота  (другий магістерський рівень вищої освіти)

1 . Освітньо-професійна програма  “Соціально-психологічна реабілітація”

Навчальний план