Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу: зразки форм і документів

1.   Навчальна програма  дисципліни

2.   Робоча навчальна програма

3.  Силабус 

Дистанційне навчання

  1. Реєстрація викладача у системі Деканат 
  2. Робота викладача в  особистому кабінеті 
  3. Кроки формуванні відомості