Навчально-методична комісія

Положення про навчально-методичну комісію факультету педагогічної освіти

Склад  навчально-методичної комісії

___________________________________________________________________________

Навчально-методичні документи, підготовлені  НМК ФПО

  1. Методичні рекомендації щодо визнання результатів навчання, здобутих
    шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
  2. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо перевірки курсових робіт здобувачів вищої освіти на наявність запозичень 

_________________________________________________________________________

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

1. Робоча програма навчальної  дисципліни (зразок)

3.  Силабус  (Методичні рекомендації порядку розробки силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка) 

________________________________________________________________________

Робота  у системі Деканат

  1. Реєстрація викладача у системі Деканат 
  2. Робота викладача в  особистому кабінеті 
  3. Кроки формуванні відомості