Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу: зразки форм і документів

І. Навчально-методичне забезпечення

1.  Навчальна програма  дисципліни  (зразок)

2.   Робоча навчальна програма (зразок) 

3.  Силабус  (Методичні рекомендації порядку розробки силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка) 

ІІ. Робота  у системі Деканат

  1. Реєстрація викладача у системі Деканат 
  2. Робота викладача в  особистому кабінеті 
  3. Кроки формуванні відомості