Екзаменаційні комісії. Програми державних іспитів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

_____________________________________________________________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР” (грудень 2022 р.) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  011 ” Освітні, педагогічні науки” (Організація освітнього простору: управління та експертиза)

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту      

______________________________________________________________________________________

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 ” ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії

__________________________________________________________________________

 ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 ” ПОЧАТКОВА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії

3. Програма  та екзаменаційні питання кваліфікаційного іспиту  «ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАХОВІ МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ» ____________________________________________________________________________________________

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016 ” СПЕЦІАЛЬНА   ОСВІТА” /Спеціалізація Логопедія 

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії

 

_________________________________________________________________________________________

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  231   “СОЦІАЛЬНА РОБОТА ” (ОП Соціально-психологічна реабілітація) 

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії

 

————————————————————————————————

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “БАКАЛАВР” (червень 2022 р.)

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 1   ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ   012  “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (ІУ курс, денна)

Cклад екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменаційної комісії

ПРОГРАМА  ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (загальна, дошкільна), фахові методики дошкільної освіти”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ державного іспиту  зі спеціалізації  “Основи логопедії та спеціальна методика навчання грамоти та розвитку зв’язного мовлення 

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  державного іспиту зі спеціалізації  “Англійська мова та методика навчання

_________________________________________________________________________________

2.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 1   ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 Дошкільна освіта (ІУ курс, заочна) 

СКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД роботи екзаменаційної комісії

ПРОГРАМА  ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (загальна, дошкільна), фахові методики дошкільної освіти”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ   державного іспиту “Основи логопедії та методики  корекційного та інклюзивного навчання

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ державного іспиту “Англійська мова та методика навчання

_____________________________________________________________________________________________

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 2  ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА” (ІУ курс, денна форма)

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменційної комісії

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія, педагогіка, фахові методики початкової освіти”

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання  державного іспиту  зі спеціалізації “Іноземна мова та методики навчання”

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання державного іспиту зі спеціалізації   “Корекційна психопедагогіка з методиками навчання”

________________________________________________________________________________________________

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 2  ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА” (ІУ курс, заочна форма)

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменційної комісії

ПРОГРАМА та екзаменаційні пиитання комплексного державного іспиту  “Психологія, педагогіка, фахові методики початкової освіти

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання  державного іспиту “Іноземна мова та методики навчання”

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання державного іспиту зі спеціалізації   “Корекційна психопедагогіка з методиками навчання”

_____________________________________________________________________________________________

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ  № 3 ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016  “Спеціальна  ОСВІТА” (ІУ курс,  денна форма) 

Склад екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменаційної комісії

ПРОГРАМА   державного іспиту “Корекційна  псдагогіка. Спеціальна психологія”.   Екзаменаційні питання

ПРОГРАМА   комплексного  державного іспиту “Корекційна  педагогіка. Логопедія “. Екзаменаційні питання.

______________________________________________

5.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 3  ОС “БАКАЛАВР”  СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 “Спеціальна освіта” (ІУ курс, заочна)

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКлАД  роботи екзаменаційної комісії

ПРОГРАМА   державного іспиту “Корекційна  псдагогіка. Спеціальна психологія”.   Екзаменаційні питання

ПРОГРАМА   комплексного  державного іспиту “Корекційна  педагогіка. Логопедія “. Екзаменаційні питання.

______________________________________________

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ  № 5 ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  231 “Соціальна робота” (ІУ курс, денна)

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД роботи екзаменаційної комісії

ПРОГРАМА   державного  кваліфікаційного іспиту  “Теорія соціальної роботи. Загальна та соціальна педагогіка”. Екзаменаційні питання.

________________________________________________________________________________________