Екзаменаційні комісії. Програми державних іспитів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

_______________________________________________________________________________________________________________

 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР” (грудень 2020 р.) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  011 ” Освітні, педагогічні науки” (Організація освітнього простору: управління та експертиза)

1. Склад екзаменаційної комісії     

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту       

______________________________________________________________________________________

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 ” ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії     

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

Програма комплексного державного  екзамену з методики викладання педагогіки і методик початкової освіти та організації дошкільної освіти

__________________________________________________________________________

 ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 ” ПОЧАТКОВА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії   

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту з методики викладання  педагогіки і методик  початкової освіти та організація  дошкільної освіти

Програма комплексного державного  екзамену з методики викладання педагогіки і методик початкової освіти та організація дошкільної освіти

___________________________________________________________________________________

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016 ” СПЕЦІАЛЬНА   ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії     

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту

_____________________________________________________

  

2019-2020 навчальний  рік

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “БАКАЛАВР” (червень 2020 р.) 

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 1   ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ   012  “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (ІУ курс, денна)

Cклад екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменаційної комісії

ПРОГРАМА  ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (Занальна, дошкільна), фахові методики дошкільної освіти”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ державного іспиту “Основи логопедії та методики  корекційного та інклюзивного навчання”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  державного іспиту “Англійська мова та методика навчання

____________________________________________________________________________________

2.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 2   ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 Дошкільна освіта (ІУ курс, заочна) 

СКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД роботи екзаменаційної комісії 

ПРОГРАМА  ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (Занальна, дошкільна), фахові методики дошкільної освіти”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ   державного іспиту “Основи логопедії та методики  корекційного та інклюзивного навчання”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ державного іспиту “Англійська мова та методика навчання

 

_______________________________________________________________________________________________

3.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 2   ОС “БАКАЛАВР”  напряму підготовки   6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (У курс, заочна)

СКЛАД  екзаменційної комісії 

РОЗКЛАД роботи екзаменаційної комісії 

ПРОГРАМА  ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (Занальна, дошкільна), фахові методики дошкільної освіти 

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ лержавного іспиту “Образотворча  діяльність в дошкільному  навчальному закладі”

ПРОГРАМА ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ державного іспиту  “Виховання  дітей з порушеннями мовлення в дошкільному навчальному закладі”

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 3  ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА” (ІУ курс, денна форма)

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменційної комісії

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання  комплексного державного іспиту “Психологія, педагогіка, фахові методики  початкової освіти”

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання  державного іспиту “Іноземна мова та методики навчання”

ПРОГРАМА та екзаменаційні питання державногго іспиту  “Корекційна психопедагогіка з методиками навчання”

_________________________________________________

5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ  № 4 ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016  “Спеціальна  ОСВІТА” (ІУ курс,  денна форма)

CКЛАД екзаменаійної комісії  

РОЗКЛАД  роботи екзаменаційної комісії 

ПРОГРАМА  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні  технології  в роботі дефектолога” 

ПРОГРАМА   та екзаменаційні питання  комплексного  державного іспиту “Спеціальна педагогіка, психолого-педагогічні  технології, логопедія зі спеціальними методиками”

______________________________________________

6.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 4  ОС “БАКАЛАВР”  СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 “Спеціальна освіта” (ІУ курс, заочна) 

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКДАД  роботи екзаменаційної комісії 

ПРОГРАМА   та екзаменаційні питання  державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні  технології  в роботі дефектолога” 

ПРОГРАМА   та екзаменаційні питання  комплексного  державного іспиту “Спеціальна педагогіка, психолого-педагогічні  технології, логопедія зі спеціальними методиками”

______________________________________________

7.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ  № 4 ОС “БАКАЛАВР”   НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА. КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА) І ЛОГОПЕДІЯ  ( У курс, заочна форма)

CКЛАД  екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД  роботи екзаменаційної комісії 

ПРОГРАМА   та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Педагогіка  (загальна, спеціальна), психологія (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні  технології роботи” 

ПРОГРАМА   та екзаменаційні питання  державного іспиту “Логопедія зі спецметодиками. Психодіагностичні та психокорекційні методики”

______________________________________________

8. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ  № 5 ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  231 “Соціальна робота” (ІУ курс, денна)

CКЛАД екзаменаційної комісії

РОЗКЛАД роботи екзаменаційної комісії 

ПРОГРАМА  та екзаменаційні питання комплексного  квафікаційного іспиту “Генеза соціальної роботи . Технології соціальної роботи в Україні і світі” 

ПРОГРАМА  та екзаменаційні питання  державного іспиту зв спеціалізації   “Загальна та соціальнеа педагогіка, соціально-педагогічна діяльність у заклададх освіти, срціально-педагогічна робота у сфері дозвілля”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                               ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР” (грудень 2019 р.) 

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 ” ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

______________________________________________________

                               ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 ” ПОЧАТКОВА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту з методики викладання  педагогіки і методик  початкової освіти та організація  дошкільної освіти

_____________________________________________________

                          ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016 ” СПЕЦІАЛЬНА   ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту

_________________________________________________________________

 

   2018/2019 навчальний рік  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “БАКАЛАВР”

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (ІУ курс, денна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (загальна, дошкільна), фахові  методики  дошкільної освіти”  

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи образотворчого  мистецтва та методики навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи логопедії та методики корекційного та інклюзивного навчання “

Програма та екзаменаційні питання державного іспиту “Англійська мова та методика навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Теорія та методики музичного виховання дітей дошкільного віку”

2.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (У курс, заочна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (загальна, дошкільна), фахові  методики  дошкільної освіти” 

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010102 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА” (ІУ курс, денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія , педагогіка, фахові методики початкової  освіти” 

Програма та екзаменаційні питання державного іспиту “Іноземна мова та методика навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Фахові методики дошкільної освіти”

Програма державного іспиту “Фахові методики корекційної освіти”

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ” (ІУ курс,  денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні  технології роботи” 

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Логопедія зі спецметодиками. Психодіагностичні та психокорекційні методики”

5.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА (ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА)  (ІУ курс, денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні технології роботи “

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Психокорекційна педагогіка зі спецметодиками”

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА. КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА) І ЛОГОПЕДІЯ  ( У курс, заочна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), корекційна психопедагогіка” 

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Логопедія з практикумом  та спеціальні методики навчання. Психолого-педагогічні основи логопедії “

7. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.0101006 “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (ІУ кур, денна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного  клафікаційного іспиту “Психологія (загальна, соціальна) . Педагогіка (загальна, соціальна)  

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту   “Технології соціально-педагогічної роботи” ; Наукові засади  та методика діяльності практичного психолога”