Екзаменаційні комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

_______________________________________________________________________________________________________________

  2019-2010 навчальний  рік

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР”

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 ” ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

                               ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 ” ПОЧАТКОВА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту з методики викладання  педагогіки і методик  початкової освіти та організація  дошкільної освіти

                          ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016 ” СПЕЦІАЛЬНА   ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту

____________________________________________________________________

2018-2019  навчальний рік

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР”

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 ” ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

                               ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 ” ПОЧАТКОВА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

                          ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016 ” СПЕЦІАЛЬНА   ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту

_____________________________________________________________________________________

   2018/2019 навчальний рік  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “БАКАЛАВР”

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (ІУ курс, денна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (загальна, дошкільна), фахові  методики  дошкільної освіти”  

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи образотворчого  мистецтва та методики навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи логопедії та методики корекційного та інклюзивного навчання “

Програма та екзаменаційні питання державного іспиту “Англійська мова та методика навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Теорія та методики музичного виховання дітей дошкільного віку”

2.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (У курс, заочна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія (загальна, дитяча), педагогіка (загальна, дошкільна), фахові  методики  дошкільної освіти” 

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010102 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА” (ІУ курс, денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія , педагогіка, фахові методики початкової  освіти” 

Програма та екзаменаційні питання державного іспиту “Іноземна мова та методика навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Фахові методики дошкільної освіти”

Програма державного іспиту “Фахові методики корекційної освіти”

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ” (ІУ курс,  денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні  технології роботи” 

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Логопедія зі спецметодиками. Психодіагностичні та психокорекційні методики”

5.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА (ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА)  (ІУ курс, денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), психолого-педагогічні технології роботи “

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Психокорекційна педагогіка зі спецметодиками”

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА. КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА) І ЛОГОПЕДІЯ  ( У курс, заочна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), корекційна психопедагогіка” 

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Логопедія з практикумом  та спеціальні методики навчання. Психолого-педагогічні основи логопедії “

7. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.0101006 “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (ІУ кур, денна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного  клафікаційного іспиту “Психологія (загальна, соціальна) . Педагогіка (загальна, соціальна)  

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту   “Технології соціально-педагогічної роботи” ; Наукові засади  та методика діяльності практичного психолога”