Магістерська програма

І. Загальні питання

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ  КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

Про  затвердження процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін  здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня на факультеті педагогічної освіти


ІІ. Спеціальності та освітні програми

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2021)

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2020)

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2019)

 

011 Організація освітнього простору: управління та експертиза

Кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наук. Професіонал з управління та експертизи освітнього простору

____________________________________________________________

Спеціальність 012 “Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма    “Дошкільна освіта”

012 Дошкільна освіта

Кваліфікація: Магістр дошкільної освіти. Менеджер дошкільної освіти.  

____________________________________

Спеціальність 013 “Початкова освіта

Освітньо-проефсійна  програма  “Початкова освіта”

013 Початкова освіта

Кваліфікація:Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи

__________________________________________________________

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація 016.01 “Логопедія”

Освітньо-професійна програма Логопедія (2020)

Освітньо-професійна програма Логопедія (2021)

Результати зовнішнього опитування здобувачів ОПП Логопедія (заочна)
Результати зовнішнього опитування здобувачів ОПП Логопедія (денна)

Анкета оцінювання викладача (приклад результатів анкетування 1)
Анкета оцінювання викладача (приклад результатів анкетування 2)
Результати анкетування студентів спеціальності 016

Проєкт овітньо-професійної програми Логопедія

Пропозиції та зауваження до проекту ОПП прохання надсилати до 20 квітня 2021 р.
гаранту Катерині Островській  на пошту: katerynaostrova@gmail.com

016 Спеціальна освіта. Логопедія

Кваліфікація: магістр спеціальної освіти.  Вчитель-логопед.   

______________________________________________________________

Спеціальність 231 “Соціальна робота”

Освітня програма  “Соціально-психологічна  реабілітація” (2020)

231 Соціальна робота. Соціально-психологічна реабілітація

Кваліфікація: Магістр з соціальної роботи за спеціалізацією  соціально-психологічна реабілітація 

Теми магістерських кваліфікаційних робіт (2020-2021 н.р.)

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт 016 (2021-2022 н.р.)