Магістерська програма

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011  “Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма “Організація освітнього простору: управління та  експертиза”.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2019-2020 н.р. Денна і заочна форми навчання.

Педагогічна  (асистентська) практика здобувачів вищої освіти  другого (магістерського0 рівня (програма  та інструктивні матеріали)

_________________________________________________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012  “Дошкільна освіта”

Освітньо-професійна програма  -2017 

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2019-2020 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2019-2020 н.р. Заочна форма навчання.

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)

Графік проведення залікових занять для студентів гр. ФПД-51м.

__________________________________________________________________________________________


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013  “Початкова  освіта”

 Освітньо-професійна програма   –  2016  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2018  рік 

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2019-2020 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2019-2020 н.р. Заочна форма навчання.

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)

__________________________________________________________________________________________


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016  “Спеціальна  освіта”.

Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

___________________________________________________________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016.01  “Спеціальна  освіта” Логопедія 

Освітньо-професійна програма   –  2020  рік 

___________________________________________________________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231   Соціальна робота 

Освітньо-професійна програма  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ   –  2020  рік МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ


Спеціальність 011  “Освітні, педагогічні науки”


Спеціальності 012 “Дошкільна освіта” i 013 “Початкова освіта”


Спеціальність 016 “Спеціальна педагогіка. Спеціальна психологія”