Магістерська програма

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза

 

Спеціальність 012 “Дошкільна освіта

Освітня програма  “Дошкільна освіта”

012 Дошкільна освіта

Кваліфікація:

Спеціальність 013 “Початкова освіта

Освітня програма  “Початкова освіта”

012 Початкова освіта

Кваліфікація:

 

 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Освітня програма/спеціалізація 016.01 “Логопедія”

 

Спеціальність 231 “Соціальна робота”

Освітня програма  “Соціально-психологічна  реабілітація”

231 Соціальна робота

Кваліфікація: