Магістерська програма

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011  “Освітні, педагогічні науки“/ Освітня програма  “Організація освітнього простору: управління та експертиза”

Освітньо-професійна програма  (2019)

Освітньо-професійна програма (2020)

Освітньо-професійна програма (2021) проєкт

Громадське обговорення Проєкту-21 Освітньо-професійної програми другого (магістерського ) рівня освіти «Організація освітнього простору: управління та експертиза» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензії роботодавців

Програма комплексного державного екзамену

Атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен

Звіт за результатами  опитування студентів щодо якості освітньої програми

Асистентська педагогічна практика.  Робоча програма та інструктивні  матеріали.

Педагогічна  практика (зі спеціалізації).  Робоча програма та інструктивні матеріали

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2019-2020 н.р. (Денна і заочна форми навчання)

Методичні рекомендації  до написання та захисту магістерських робіт

Відеозвіти для ілюстрації роботи нашої магістерської програми


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012  “Дошкільна освіта”

Освітньо-професійна програма  -2020

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2018-2019 н.р. Денна  та заочна форми навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2019-2020 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2019-2020 н.р. Заочна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2020-2021 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2020-2021 н.р. Заочна форма навчання.

Методичні  рекомендації до написання та захисту магістерських робіт

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013  “Початкова  освіта”

 Освітньо-професійна програма   –  2016  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2018  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2020  рік 

Навчальний план (денна ф.н.) – 2018 рік

Навчальний план (денна ф.н.) – 2020 рік

Навчальний план (заочна ф.н.) – 2020 рік

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Відгуки стейкхолдерів:

Ліцей №93 Львівської міської ради,

Комп’ютерна академія ШАГ,

НРЦ “Довіра”,

Приватний освітній заклад “Школа 3D”

Ліцей “Інтелект” Львівської міської ради


Звіт за результатами  опитування студентів щодо якості освітньої програми


Силабуси навчальних дисциплін

Навчальні та робочі програми дисциплін


Магістерська робота


ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016  “Спеціальна  освіта”.

Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016.01  “Спеціальна  освіта”. Логопедія

Освітньо-професійна програма   –  2020  рік 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231   Соціальна робота 

Освітньо-професійна програма  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ   –  2020  рік