Магістерська програма

І. Загальні питання

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ  КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

Про  затвердження процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін  здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня на факультеті педагогічної освіти

_______________________________________________________________________________________

ІІ.Вступ до магістратури. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами

 


ІІІ. Спеціальності та освітні програми

011 Освітні, педагогічні науки

Навчальні курси

КваліфікаціяМагістр освітніх, педагогічних наук. Професіонал з управління та експертизи освітнього простору.

 

____________________________________________________________

012 Дошкільна освіта

Навчальні курси

КваліфікаціяМагістр з дошкільної освіти. Керівник (директор) закладу дошкільної освіти 

____________________________________

013 Початкова освіта

Навчальні курси

Кваліфікація:  Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи.

__________________________________________________________

016 Спеціальна освіта. Логопедія

  Навчальні курси

Кваліфікація:   Магістр  спеціальної  освіти. Вчитель-логопед.

______________________________________________________________

231 Соціальна робота

Навчальні курси

Кваліфікація: Магістр з соціальної роботи за спеціалізацією  соціально-психологічна реабілітація. 

 

<!–

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011  “Освітні, педагогічні науки“/ Освітня програма  “Організація освітнього простору: управління та експертиза”

Освітньо-професійна програма  (2019)

Освітньо-професійна програма (2020)

Освітньо-професійна програма (2021) проєкт

Громадське обговорення Проєкту-21 Освітньо-професійної програми другого (магістерського ) рівня освіти «Організація освітнього простору: управління та експертиза» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензії роботодавців

Програма комплексного державного екзамену

Атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен

Звіт за результатами  опитування студентів щодо якості освітньої програми

Асистентська педагогічна практика.  Робоча програма та інструктивні  матеріали.

Педагогічна  практика (зі спеціалізації).  Робоча програма та інструктивні матеріали

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2020-2021 н.р. (Денна і заочна форми навчання)

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2019-2020 н.р. (Денна і заочна форми навчання)

Методичні рекомендації  до написання та захисту магістерських робіт

Відеозвіти для ілюстрації роботи нашої магістерської програми


 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013  “Початкова  освіта”

 Освітньо-професійна програма   –  2016  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2018  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2020  рік 

Навчальний план (денна ф.н.) – 2018 рік

Навчальний план (денна ф.н.) – 2020 рік

Навчальний план (заочна ф.н.) – 2020 рік

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Рецензія на освітньо-професійну програму “Початкова освіта”

Відгуки стейкхолдерів:

Ліцей №93 Львівської міської ради,

Комп’ютерна академія ШАГ,

НРЦ “Довіра”,

Приватний освітній заклад “Школа 3D”

Ліцей “Інтелект” Львівської міської ради


Звіт за результатами  опитування студентів щодо якості освітньої програми


Силабуси навчальних дисциплін

Навчальні та робочі програми дисциплін


Магістерська робота


ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)