Магістерська програма

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011  “Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма “Організація освітнього простору: управління та  експертиза”.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2019-2020 н.р. Денна і заочна форми навчання.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012  “Дошкільна освіта”

Освітньо-професійна програма  -2017 

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2018-2019 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта 2018-2019 н.р. Заочна форма навчання.

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013  “Початкова  освіта”

 Освітньо-професійна програма   –  2016  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2018  рік 

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2018-2019 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2018-2019 н.р. Заочна форма навчання.

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (та методичні вказівки)


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016  “Спеціальна  освіта”

Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Методичні рекомендації для студентів щодо написання магістерських робіт

Магістерська робота: методичні рекомендації щодо написання та захисту (013″Початкова освіта”, 012 “Дошкільна освіта”


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: Методичні рекомендації до написання та захисту для студентів напряму 016 «Спеціальна педагогіка. Спеціальна психологія»