Спеціальність – 012 Дошкільна освіта

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Освітня програма – Дошкільна освіта

Результати опитування щодо якості освітньо-професійної програми

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Документознавство та фінансово-господарська діяльність у ЗДО 32 0:2 Залік
Культура наукової української мови 32 0:2 Залік
Методична робота в закладі дошкільної освіти 16 16 1:1 Іспит
Організація управління дошкільною освітою 16 16 1:1 Іспит
Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку дитини дошкільного віку (012 ) 16 32 1:2 Іспит
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти 16 16 1:1 Іспит
Технології організації освітнього процесу у ЗДО 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методологія та методи педагогічних досліджень (012м) 12 24 0,8:1,5 Іспит
Педагогічна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти 24 24 1,5:1,5 Іспит
Освітологія (012м, ВК Б.5) -12 12 -0,8:0,8 Залік
Творчість в діяльності педагога (012м, ВК Б.3) 24 0:1,5 Залік
Професійний імідж у педагогічній освіті (012м ВК / 013м ВК) 12 -12 0,8:-0,8 Залік
Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи (012м, ВК Б.2 ) 12 12 0,8:0,8 Залік
Комунікативні технології в професійній діяльності вихователя ЗДО (012м, ВК Б.1) 12 24 0,8:1,5 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика в закладах дошкільної освіти 360 0:22,5 Диф. залік
Кваліфікаційна робота магістра 540 0:33,8 Іспит