Ліцензування й акредитація

АКРЕДИТАЦІЯ

СЕРТИФІКАТИ  ПРО А К Р Е Д И Т А Ц І Ю 

1. Спеціальність 013 Початкова освіта Освітньо-професійна програма Початкова освіта013 Магістр 18.12.21   Другий (магістерський) рівень    ( № 923  від 18 грудня 2020 р. Строк дії до 01.07.2026 р.)

_____________________________________________________________________________________

2.Спеціальність 011 Освітні, педагогінчі науки.  Освітньо-професійна програма Організація освітнього простору: управління та експертиза
011 Освітні, педагогічні науки   Другий (магістерський) рівень    ( № 930 від 18 грудня 2020 р. Строк дії до 01.07.2026 р.)

____________________________________________________________________________________

3.Освітньо-професійна програма  Дошкільна освіта    012 Дошкільна освіта   перший (бакалаврський) рівень ( № 2853 від 23 грудня 2021 р. Строк дії до 01.07.2027 р.)

____________________________________________________________________________________

4.Освітньо-професійна  програма Соціально-психологічна реабілітація.  231 Соціальна робота . Другий (магістерський) рівень ( № 2818 від 23.12.2021 р. Строк дії до 01.07.2027 р.)

___________________________________________________________________________________

5. Освітньо-професійна  програма Логопедія.  016 Спеціальна освіта. Другий (магістерський) рівень ( № 2925 від 01.02.2022). Строк дії до 01.07.2027 р.

____________________________________________________________________________________