Акредитація. Громадське обговорення освітніх програм

І. АКРЕДИТАЦІЯ

1.ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  у віддаленому(дистанційному) режимі  за спеціальністю 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» (ID у ЄДЕБО 16877) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Львівському національному університеті  імені Івана Франка з використанням технічних засобів відеозв’язку з 07.03.2023 р. по 09.03.2023 р. Ознайомитися тут…

___________________________________________________________________________________

2. ПРОГРАМА  роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи  освітньої програми першого рівня вищої освіти «Початкова освіта» з 17 по 19 січня 2022 р. . Ознайомитися тут…

___________________________________________________________________________________

ІІ. СЕРТИФІКАТИ  ПРО А К Р Е Д И Т А Ц І Ю 

1. Освітньо-професійна програма  Соціальна педагогіка . Спеціальність 231 Соціальна робота    Перший (бакалаврський) рівень (  )

__________________________________________________________________________________

2. Освітньо-професійна програма Початкова освіта. Спеціальність  013 Початкова освіта  Перший  бакалаврський рівень     ( №)

_________________________________________________________________________________

3. Освітньо-професійна  програма Логопедія. Спеціальність  016 Спеціальна освіта. Другий (магістерський) рівень ( № 2925 від 01.02.2022). Строк дії до 01.07.2027 р.

___________________________________________________________________________________

4.  Освітньо-професійна програма  Дошкільна освіта. Спеціальність     012 Дошкільна освіта.   Перший (бакалаврський) рівень ( № 2853 від 23 грудня 2021 р. Строк дії до 01.07.2027 р.)

____________________________________________________________________________________

5.Освітньо-професійна  програма Соціально-психологічна реабілітація.  Спеціальність 231 Соціальна робота . Другий (магістерський) рівень ( № 2818 від 23.12.2021 р. Строк дії до 01.07.2027 р.)

__________________________________

6. Освітньо-професійна програма  Початкова освіта. Спеціальність  013 Початкова освіта  Другий магістерський рівень     ( № 923  від 18 грудня 2020 р. Строк дії до 01.07.2026 р.)

_____________________________________________________________________________________

7.  Освітньо-професійна програма Організація освітнього простору: управління та експертиза
011 Освітні, педагогічні науки   Другий (магістерський) рівень    ( № 930 від 18 грудня 2020 р. Строк дії до 01.07.2026 р.)

 

8.Освітньо-професійна програма  Дошкільна освіта    012 Дошкільна освіта   другий (магістерський) рівень ( № 14003345  від 27 грудня 2018 р.  Строк дії до 01.07.2024 р.)

___________________________________________________________________________________

ІІ. Громадське обговорення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових програм)

1.  Обговорення проєкту оновленої освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Метою цього етапу впровадження освітньої програми є вивчення пропозицій та зауважень щодо її змісту і врахування висловлених побажань для оптимізації підготовки магістрів з дошкільної освіти.

Ваші пропозиції, зауваження та побажання відправляйте гаранту освітньої програми –  проф. Галян Олені Іванівні (olena.halyan@lnu.edu.ua).

Детальніше ознайомитись з освітньою програмою “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта можна ТУТ.

_______________________________________________________________________________________________________