Акредитація. Громадське обговорення освітніх програм.

І. АКРЕДИТАЦІЯ

    2023-2024 навчальний  рік 

І. Акредитація  ОПП “Дошкільна освіта”  за другим  (магістерським) рівнем вищої освіти  (23-25.10.2023 р.) 

  1.  Наказ Національного агенства  із забезпечення  якості вищої освіти № 1127-У від 2.10.2023 р. ” Про призначення  експертної групи
  2. ПРОГРАМА візиту/ дистанційних заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 17635 Дошкільна освіта у Львівському національному університеті  імені Івана Франка   з 23.10-25.10.2023 р.  Програма візиту з покликаннями

ІІ. СЕРТИФІКАТИ  ПРО А К Р Е Д И Т А Ц І Ю 

1. Освітньо-професійна програма  “Дошкільна освіта”. Спеціальність 012 Дошкільна освіта. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (№  6400 від 14.12.2023 р.). Строк дії  до 1.07.2029 р. 


2. Освітньо-професійна програма “Соціальна педагогіка”. Спеціальність 231 Соціальна робота. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (№4539 від 02.06.2023 р.). Строк дії до 01.07.2028 р.


3. Освітньо-професійна програма “Початкова освіта”. Спеціальність  013 Початкова освіта. Перший  (бакалаврський) рівен вищої освіти  (№3172 від 20.04.2022 р.). Строк дії до 01.07.2027 р.


4. Освітньо-професійна  програма “Логопедія”. Спеціальність 016 Спеціальна освіта. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (№ 2925 від 01.02.2022 р.). Строк дії до 01.07.2027 р.


5.  Освітньо-професійна програма “Дошкільна освіта”. Спеціальність 012 Дошкільна освіта. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (№ 2853 від 23 грудня 2021 р.) Строк дії до 01.07.2027 р.


6.Освітньо-професійна  програма “Соціально-психологічна реабілітація”. Спеціальність 231 Соціальна робота. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (№ 2818 від 23.12.2021 р.) Строк дії до 01.07.2027 р.


7. Освітньо-професійна програма “Початкова освіта”. Спеціальність  013 Початкова освіта.  Другий (магістерський) рівень вищої освіти (№ 923  від 18 грудня 2020 р.) Строк дії до 01.07.2026 р.


8.  Освітньо-професійна програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (№ 930 від 18 грудня 2020 р.) Строк дії до 01.07.2026 р.


9.Освітньо-професійна програма “Дошкільна освіта” Спеціальність 012 Дошкільна освіта. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (№ 14003345  від 27 грудня 2018 р.)  Строк дії до 01.07.2024 р.


ІІ. Громадське обговорення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових програм)

1.  Обговорення проєкту оновленої освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта для вступників 2023 року.

Метою цього етапу впровадження освітньої програми є вивчення пропозицій та зауважень щодо її змісту і врахування висловлених побажань для оптимізації підготовки магістрів з дошкільної освіти.

Ваші пропозиції, зауваження та побажання відправляйте гаранту освітньої програми –  проф. Галян Олені Іванівні (olena.halyan@lnu.edu.ua).

Детальніше ознайомитись з освітньою програмою “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта можна ТУТ.


2. Обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта для вступників 2025 року.

Освітня програма “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта розміщена ТУТ.

Ваші пропозиції, зауваження та побажання відправляйте гаранту освітньої програми –  проф. Галян Олені Іванівні (olena.halyan@lnu.edu.ua).


3. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для вступників 2024 року.

Освітньо-наукова програма “Освітні, педагогічні науки” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки розміщена ТУТ.

Ваші пропозиції, зауваження та побажання відправляйте гаранту освітньої програми –  проф. Квас Олені Валеріївні (olena.kvas@lnu.edu.ua).


4. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми “Соціально-психологічна реабілітація” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота для вступників 2024 року.

Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньо-професійної програми «Соціально-психологічна реабілітація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 23 Соціальна робота,
спеціальність 231 Соціальна робота.

Нам важлива думка роботодавців, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.

Також свої зауваження, пропозиції або побажання Ви можете надіслати на поштову скриньку гаранта ОПП iryna.subashkevych@lnu.edu.ua


5. Обговорення проєкту оновленої освітньо-професійної програми “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Початкова освіта для вступників 2024 року.

Освітня програма “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта розміщена ТУТ

Ваші пропозиції, зауваження та побажання відправляйте гаранту освітньої програми –  доц. Новосельській Надії Тадеївній (nadiya.novoselska@lnu.edu.ua).

 

6. Обговорення проєкту оновленої освітньо-професійної програми “Логопедія” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта для вступників 2024 року.

Метою цього етапу впровадження освітньої програми є вивчення пропозицій та зауважень щодо її змісту і врахування висловлених побажань для оптимізації підготовки магістрів з спеціальної освіти.

Ваші пропозиції, зауваження та побажання відправляйте гаранту освітньої програми –  доц. Породько Мар’яна Ігорівна (maryana.porodko@lnu.edu.ua).

Детальніше ознайомитись з освітньою програмою “Логопедія” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта можна ТУТ