Вступ в магістратуру. Програми фахових іспитів.

І.  ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ-2021.  ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ

ПРЕЗЕНТА👨‍🎓ЦІЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 2021

_______________________________________________________________________

ВАЖЛИВО!!!!

1.1. РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА.

Особи, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра у 2021 році зобов’язані зареєструватися для складання вступних випробувань та отримати екзаменаційний листок  в пункті реєстрації.

Факультет педагогічної освіти 

Педагогічної освіти

zno.pedosv@lnu.edu.ua

вул.Туган-Барановського, 7 (ауд.38)

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ 

1.ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

          Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) відбувається з 11 травня до 03 червня 2021 року.

2.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКА

(подаються скановані копії (фотокопії)): 

 1. Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється розбірливо друкованими літерами).  (Зразок заповнення)
 2. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
 3. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
 4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), або Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2021 році (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти).
 5. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
 6. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

    ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИК ЗАЗНАЧАЄ:

 • іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • інформацію про блоки єдиного фахового вступного випробовування, які особа бажає скласти;
 • інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (Вступні випробування проводяться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області, а також в інших містах обласного підпорядкування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ:

 • після завершення реєстрації вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, надсилається сканована копія сформованого Екзаменаційного листка;
 • вступник здійснює перевірку інформації, зазначеної в сканованій копії Екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до відповідального працівника Приймальної комісії для з’ясування ситуації за допомогою електронної пошти;
 • оригінал оформленого Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або надсилається засобами поштового зв’язку (за умови зазначення вступником такої необхідності в Анкеті).

ТЕРМІНИ СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Запланована дата складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 30 червня 2021 року.

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00).

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

У ПУНКТІ ТЕСТУВАННЯ ВСТУПНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРЕД’ЯВИТИ: 

 • Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);
 • Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);
 • запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).

________________________________________________________________________________________________________

Процедура реєстрації  для складан👩‍🎓ня  єдиного вступного іспиту з іноземної мови для майбутніх магістрівОписано за посиланням 👉https://bit.ly/2ZF9CFx

__________________________________________________________________________________________________________

ІІ. ВСТУП НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ   ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО  РІВНЯ  “МАГІСТР

ПРЕЗЕНТА👨‍🎓ЦІЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 2021

І.Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.

Освітня програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза”.  Термін навчання – 1 рік 4 міс.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ: магістр освітніх, педагогічних наук. Професіонал з управління та експертизи освітнього простору

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016 Спеціальна освіта 
 • 231 Соціальна робота 
 • Інші спеціальності
 1. Ліцензійний обсяг, осіб : 10 (денна); 20  (заочна форма навчання)
 2. Обсяг держзамовлення: Обсяг держзамовлення у 2021 р. буде оприлюднено після узгодження з Міністерством освіти і науки України/   (У 2020 р.  обсяг держзамовлення склав – 6 (денна) і 1 (заочна форма)
 1. Вартість навчання за рік, грн. :   У 2021-2022  н.р. вартість навчання  на рік складатиме  – 31178 грн.  (денна форма) і 21825 грн.  (заочна форма навчання).   

5.Перелік фахових випробувань (тестування)  

 1. Іноземна мова ( Єдиний вступний іспит (ЄВІ)👩‍🎓👨‍🎓Процедуру реєстрації для майбутніх магістрів описано за посиланням 👉https://bit.ly/2ZF9CFx
 2. Фаховий іспит

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,75*П2, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

______________________________________________________

Програма  фахового випробування 

Зразок демонстраційного білету 

_________________________________________________________________

ІІ. Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма  Дошкільна освіта. Освітня програма “Дошкільна освіта”. Термін навчання – 1 рік 4 міс.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ: Магістр дошкільної освіти. Менеджер дошкільної освіти.   

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016 Спеціальна освіта 
 • 231 Соціальна робота 
 1. Ліцензійний обсяг, осіб : 15 (денна); 35  (заочна форма навчання)
 2. Обсяг держзамовлення: Обсяг держзамовлення у 2021 р. буде оприлюднено після узгодження з Міністерством освіти і науки України. (У 2020 р.  обсяг держзамовлення склав – 10 (денна) і 5 (заочна форма)
 1. Вартість навчання за рік, грн. :  У   2021-2022  н.р. вартість навчання  на рік складатиме  – 31178 грн.  (денна форма) і 21825 грн.  (заочна форма навчання).   

5.Перелік фахових випробувань (тестування)  

 1. Іноземна мова (Єдиний вступний іспит (ЄВІ).👨‍🎓Процедуру реєстрації для майбутніх магістрів описано за посиланням 👉https://bit.ly/2ZF9CFx
 2. Фаховий іспит

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,75*П2, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

__________________________________________________________

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету 

_______________________________________________________________________________

ІІІ. Спеціальність 013  Початкова  освіта  

Освітньо-професійна програма  Початкова освіта . Освітня програма “Початкова Освіта”. Термін навчання – 1 рік 4 міс.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ: Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта 
 • 016 Спеціальна освіта 
 1. Ліцензійний обсяг, осіб : 15 (денна); 35  (заочна форма навчання)
 2. Обсяг держзамовлення: Обсяг держзамовлення у 2021 р. буде оприлюднено після узгодження з Міністерством освіти і науки України. (У 2020 р.  обсяг держзамовлення склав – 10 (денна) і 3 (заочна форма)
 1. Вартість навчання за рік, грн. : У 2021-2022  н.р. вартість навчання  на рік складатиме  – 31178 грн.  (денна форма) і 21825 грн.  (заочна форма навчання).   

5.Перелік фахових випробувань (тестування)  

 1. Іноземна мова (Єдиний вступний іспит (ЄВІ)👩‍🎓👨‍🎓Процедуру реєстрації для майбутніх магістрів описано за посиланням 👉https://bit.ly/2ZF9CFx
 2. Фаховий  іспит

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,75*П2, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

____________________________________________________

Програма  фахового випробування  

Зразок демонстраційного білету 

__________________________________________________________________________________

 ІУ. Спеціальність 016 Спеціальна освіта   

Освітньо-професійна програма  Логопедія. Термін навчання – 1 рік 4 міс.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ: магістр спеціальної освіти.  Вчитель-логопед.   

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016 Спеціальна освіта 
 • 231 Соціальна робота 
 • Інші спеціальності
 1. Ліцензійний обсяг, осіб : 15 (денна); 35  (заочна форма навчання)
 2. Обсяг держзамовлення: Обсяг держзамовлення у 2021 р. буде оприлюднено після узгодження з Міністерством освіти і науки України (У 2020 р.  обсяг держзамовлення склав – 10 (денна) і 5 (заочна форма)
 1. Вартість навчання за рік, грн. : У   2021-2022  н.р. вартість навчання  на рік складатиме  – 31178 грн.  (денна форма) і 21825 грн.  (заочна форма навчання).   

5.Перелік фахових випробувань (тестування)  

 1. Іноземна мова 👨‍🎓👩‍🎓(Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Процедуру реєстрації для майбутніх магістрів описано за посиланням 👉https://bit.ly/2ZF9CFx
 2. Фаховий іспит

________

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,75*П2, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

_______________________________________________

Програма  фахового випробування   

Зразок демонстраційного білету

 __________________________________________________________________________________

УІ. Спеціальність 231 Соціальна робота.

Освітньо-професійна програма “Соціально-психологічна реабілітація”.   Термін навчання – 1 рік 4 міс.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ: Магістр з соціальної роботи за спеціалізацією  соціально-психологічна реабілітація 

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016 Спеціальна освіта 
 • 231 Соціальна робота 
 • Інші спеціальності
 1. Ліцензійний обсяг, осіб : 10 (денна); 20  (заочна форма навчання)
 2. Обсяг держзамовлення: Обсяг держзамовлення у 2020 р. буде оприлюднено після узгодження з Міністерством освіти і науки України  (У 2020 р.  обсяг держзамовлення склав – 7  (денна) і 2 (заочна форма
 1. Вартість навчання за рік, грн. :  У 2021-2022  н.р. вартість навчання  на рік складатиме  – 31178 грн.  (денна форма) і 21825 грн.  (заочна форма навчання).   

5.Перелік фахових випробувань (тестування)  

 1. Іноземна мова (єдиний вступний іспит). 👨‍🎓Процедуру реєстрації для майбутніх магістрів описано за посиланням 👉https://bit.ly/2ZF9CFx 

      2.Фаховий іспит

______

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,75*П2, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

______________________________________________________________________________

Програма  фахового випробування

Зразок демонстраційного  білету

______________________________________________________________________________________________________________