Актуальні оголошення

29.04.2021 р.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

https://admission.lnu.edu.ua/useful-information/renewal-and-transfer-process/

_________________________________________________________________________________

7.03.2021

ВАЖЛИВО!!!!

Перелік вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів ІІ і ІІІ курсів факультетів Університету (3, 4, 5, 6 семестри) на 2021-2022 навчальний рік  (денна  форма навчання)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
3 семестр  (обираються студенти І курсу  ) 
1 Технології розвитку логічного мислення здобувачів вищої освіти Василенко І.Я. Початкової та дошкільної освіти
2 Тренінг з усвідомленого батьківства Кальченко Л.В. Спеціальної освіти та соціальної роботи
3 Освітні програми ЄС та можливості для студента українського університету Заячук Ю.Д.  Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
4 семестр (обирають студенти  І курсу) 
1 Педагогіка родознавства Стахів М.О. Початкової та дошкільної освіти
2 Українська ідентичність педагога в міжнаціональному освітньому просторі Сулятицький І. В. Спеціальної освіти  та соціальної роботи
3 Формування лідерських якостей особистості Караманов О.В. Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
5 семестр (обирають студенти ІІ курсу) 
1 Цивілізаційні виклики та Нова українська школа Мачинська Н.І. Початкової та дошкільної освіти
2 Командна праця: формування спільноти вчителів, взаємодія з батьками, партнерство з учнями Рудкевич Н.І. Спеціальної освіти та соціальної роботи
3 Психологія зовнішності та іміджу  Квас О.В

 

Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
6 семестр (обирають студенти ІІ курсу) 
1 Лінгводидактичні технології у професійній діяльності педагога Крохмальна Г.І. Початкової та дошкільної освіти
2 Ефективна комунікація Андрейко Б.В. Спеціальної освіти  та соціальної роботи
3 Cамоосвіта: як навчитися вчитися Лещак Т.В. Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

____________________________________________________________________________

6.03.2021

АКТУАЛЬНО!

Розпочинається вибір загальноуніверситетських дисциплін для вивчення у наступному 2021-22 навчальному році. Вибір дисциплін здійснюється студентами 1 та 2 курсів на платформі системи Деканат через особисті кабінети студента.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:

І хвиля реєстрації починається з 10.00 год. 9 березня 2021 року та завершується 18 березня 2021 року;

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує з 12.00 год 19 березня 2020 р. до 26 березня 2021 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

Третім етапом формування індивідуального навчального плану студента на наступний 2021-22 навчальний рік є рандомний розподіл системою Деканат студентів, які не оформили свій вибір, серед дисциплін, які відбулися, шляхом пропорційного доукомплектування груп.

Після обрання (чи рандомного розподілу) вибіркові дисципліни стають обов’язковими для конкретного студента і заміні не підлягають. Поставтеся відповідально і уважно до формування свого індивідуального навчального плану!

Моніторте ситуацію, перевіряйте чи правильно зафіксований Ваш вибір!

У разі виникнення проблем із входом в особистий кабінет, за допомогою можна звертатися до університетських адміністраторів системи Деканат за телефоном 2394492 чи поштою edebo.lnu@gmail.com.

_________________________________________________________________________________________________

16.02. 2021

ВАЖЛИВО!  Заяви  від студентів денної форми навчання   на заміщення вакантних місць державного замовлення  приймаються  до 19  лютого 2021 р.  Див. Розпорядження  Декана…

_______________________________________________________________________________________________

25.01.2021

ВАЖЛИВО!!!

Заяви на  право вільного відвідування  лекцій  студентами  ІІІ-ІУ курсів денної форми навчання, які працевлаштовані за спеціальністю,   необхідно подати в деканат не пізніше  29 січня 2021 року. 

До заяви  додається довідка з місця праці.

Деканат

________________________________________________________________________________________________

19.01.2021

Інформація про ДВВ, які забезпечує факультет педагогічної освіти

________________________________________________________________________________________________

15.01.2021

НАГАДУВАННЯ! Студентам,  які навчаються за кошти фізичних осіб, оплату за навчання за ІІ семестр 2020-2021 н.р.   слід здійснити  до 25 січня 2021` р.

Копії квитанцій про оплату  необхідно подати у деканат факультету або переслати на електронну пошту деканату    pedosv.fakultet@ukr.net

_________________________________________________________________________________________________

8.01.2020

Списки студентів І-ІУ курсів денної форми навчання, які мають академічну заборгованість за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р

Талони_Незадовiльно

Талони_Неявка

_________________________________________________________________________________________

3.01.2021

Про ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ   НА  ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ
ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

_____________________________________________________________________________________________

28.12.2020

ЛІКВІДАЦІЯ  АКАДЕМЗАБОРГОВАНОСТІ  за результатами  зимової   заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. студентами денної форми навчання  буде проведено у  такі терміни:

І-ІУ курси (Бакалаврат),  І курс (Магістратура)

форма  «2»  –   з 27 січня по 02 лютого 2021 р.

форма  «К»  –  з  03 по 08 лютого  2021  р.

Студенти, які під час заліково-екзаменаційної сесії  одержали БІЛЬШЕ ТРЬОХ  незадовільних оцінок,  відраховуються  з  Університету.

_____________________________________________________________________________________________________

28.12 202о

Перелік документів, необхідних для отримання студентами  довідок   про доходи

  1. Особовий номер студента
  2. Ідентифікаційний  код платника податків
  3. Чітко вказаний період, за який необхідна довідка

У зв’язку з карантинними обмеженнями  довідки необхідно замовляти  через електронну пошту деканату     pedosv.fakultet@ukr.net              (032)239-42-30

________________________________________________________________________________________________________