Актуальні оголошення/Корисна інформація

                                                                 І. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1.  Як  можна  замовити й отримати  довідки про доходи?

Від 28.10.21  замовлення довідок про доходи відбуватиметься онлайн через форму за цим посиланням:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IoWicJuWH0W9sqv-o6qlv-x9n-cTR41NrQaeh3rbGZpUMVEwUkwxMUcyNUk4TENNS1A0M1g3WU00RS4u.

Схема замовлення довідки про доходи здобувачами вищої освіти: 

  1. Здобувач вищої освіти заповнює електронну форму для замовлення довідки про доходи (поклик на форму). 

  2. Відповідальний працівник Сектору студентської підтримки ЦПСС наступного робочого дня передає замовлення довідок у відділ АСУ-ВНЗ “Сигма”, який у свою чергу друкує відповідні довідки. 

  3. АСУ-ВНЗ “Сигма” передає готові довідки відповідальному працівнику Сектору студентської підтримки в 238 каб. Головного корпусу Університету. 

  1. Відповідальний працівник Сектору реєструє довідки у журналі реєстрації видачі довідок про доходи, передає довідки на підпис до бухгалтерської служби Університету (довідка підписується головним бухгалтером та Ректором Університету або вповноваженими особами відповідно до покладених на них обов’язків), підписи скріплюються гербовою печаткою.  

  1. Підписані довідки про доходи бухгалтерська служба передає відповідальному працівнику Сектору студентської підтримки, який у свою чергу повідомляє здобувача вищої освіти про готовність довідки. 

  2. Здобувач вищої освіти особисто отримує довідку про доходи в 238 каб., про що розписується в журналі реєстрації видачі довідок. 

Тривалість виготовлення довідки з моменту заповнення електронної форми становить не більше 5-х робочих днів. 

Відповідальним працівником Сектору студентської підтримки ЦПСС за виготовлення довідок про доходи здобувачами вищої освіти призначено інженера-програміста II категорії Юлова Наталія Генадіївна (nataliya.yulova@lnu.edu.ua).  

У разі виникнення запитань студенти можуть сконтактувати з  працівниками Сектору  через електронну пошту student-support@lnu.edu.ua або у соцмережах Інстаграм і Телеграм

_________________________________________________________________________________

2.  Як  можна  замовити й отримати  довідки про навчання ?

Студенти факультету педагогічної освіти  можуть   замовити  довідку  про навчання,   подавши електронний запит на електронну пошту факультету за  адресою:    pedosv.fakultet@ukr.net
Для виготовлення  довідки   необхідно  вказати  ПІБ студента,  назву академічної групи, спеціальність та форму навчання (денна/заочна, бюджет/контракт). Виготовлення довідки 1-2 дні.   
Отримати готові  довідки можна в деканаті (каб. 38) .    Тел. для довідок (032)239-42-30.

_____________________________________________________________________________

3.   Як відновити доступ до корпоративної пошти?

Фахівці з Центру мережевих технологій та ІТ-підтримки знайшли рішення – Ви самостійно можете відновити пароль без звернення до служби підтримки.

Змінити та відновити пароль ? https://pwdsrv.lnu.edu.ua/

Інструкція ? https://bit.ly/3mIJEh8

Якщо Ви ще не отримали доступ до індивідуальної корпоративної скриньки, звертайтеся: StudHelpOffice365@lnu.edu.ua

Залишаємось на зв’язку!

______________________________________________________________________________

4. Як можна замовити довідку-виклик на додаткову оплачувану сесію  для студентів заочної форми навчання.

Довідка-виклик замовляється за 3 тижні до сесії і не пізніше, ніж 1 тиждень до сесії.

Для замовлення необхідно перейти за покликанням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSwxRzOn7GDXh2TWgmKVc5NcCeZk9WwW3R7sVmN_p84sv6_w/viewform?usp=share_link

Перед вами відкриється гугл-форма, внести дані студента, завантажити довідку з місця роботи.

Про готовність виклику вам повідомлять на адресу електронної скриньки, яку ви вкажете в замовленні.


5. Для під’єднання до мережі Wi-Fi необхідно:

_____________________________________________________________________________

6. Зразки бланків заяв у студентських справах 

_______________________________________________________________________________________________

                                                                           2022-2023 навчальний рік 

ІІ. АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТОЧНІ ПОДІЇ  і ЗАВДАННЯ

11.01.2023   Графік  ліквідації академзаборгованостей за формами №2   для студентів  І-ІУ курсів денної  форми навчання за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.   Терміни ліквідації академзаборгованості   з 16.01-25.01.2023

Ознайомитися тут… Likvidatsiia-akademzaborhovanosti-10.01.23-1

_____________________________________________________________

10.01.2023    Проєкт рейтингу академічної успішності студентів бакалаврату за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022-23 н.р. Ознайомитися тут ..

______________________________________________________________________________________

2.12.2022 р.  Проєкт рейтингу додаткових балів за результатами зимової екзаменаційно-залікової сесії 2022-2023 н.р.

_____________________________________________________________________________________

28.11. 2022  15.30

Зустріч декана факультету педагогічної освіти  Дмитра Герцюка  зі студентами  ФПО  денної  форми навчання питань підготовки та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії

Покликання на зустріч:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA0ZjhmMjktMjk5OS00MzcyLWE5NDQtY2Y1MjBiYmViM2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224e442373-a934-4b5d-b65c-c603d773163c%22%7d

_________________________________________________________________________________________

17.11.2022  Розпочинається прийом заяв для отримання додаткових балів за І семестр 2022-2023 н.р.

__________________________________________________________________________________________

7.11.2022  16.40  Зустріч декана факультету педагогічної освіти  Дмитра Герцюка  зі студентами І курсу  ОС Бакалавр заочної форми навчання.

Посилання на зустріч тут     https://us05web.zoom.us/j/5454378563?pwd=Mis5M2Y2ZXhIVmk4Umh5QTh0QmdQQT09

____________________________________________________________________________________

18.10.2022  Дорожня карта для студентів І  курсу заочної форми навчання ОС БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р. 

__________________________________________________________________________________________________

10.10.2022 Дорожня  карта для студентів І курсу заочної форми навчання ОС МАГІСТР на 2022-2023 н.р.

____________________________________________________________________________________________________