Актуальні оголошення

19.01.2021

Інформація про ДВВ, які забезпечує факультет педагогічної освіти 

15.01.2021

НАГАДУВАННЯ! Студентам,  які навчаються за кошти фізичних осіб, оплату за навчання за ІІ семестр 2020-2021 н.р.   слід здійснити  до 25 січня 2021` р.

Копії квитанцій про оплату  необхідно подати у деканат факультету або переслати на електронну пошту деканату    pedosv.fakultet@ukr.net

_________________________________________________________________________________________________

8.01.2020

Списки студентів І-ІУ курсів денної форми навчання, які мають академічну заборгованість за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р

Талони_Незадовiльно

Талони_Неявка

_________________________________________________________________________________________

3.01.2021

Про ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ   НА  ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ
ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

_____________________________________________________________________________________________

28.12.2020

ЛІКВІДАЦІЯ  АКАДЕМЗАБОРГОВАНОСТІ  за результатами  зимової   заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. студентами денної форми навчання  буде проведено у  такі терміни:

І-ІУ курси (Бакалаврат),  І курс (Магістратура)

форма  «2»  –   з 27 січня по 02 лютого 2021 р.

форма  «К»  –  з  03 по 08 лютого  2021  р.

Студенти, які під час заліково-екзаменаційної сесії  одержали БІЛЬШЕ ТРЬОХ  незадовільних оцінок,  відраховуються  з  Університету.

_____________________________________________________________________________________________________

28.12 202о

Перелік документів, необхідних для отримання студентами  довідок   про доходи

  1. Особовий номер студента
  2. Ідентифікаційний  код платника податків
  3. Чітко вказаний період, за який необхідна довідка

У зв’язку з карантинними обмеженнями  довідки необхідно замовляти  через електронну пошту деканату     pedosv.fakultet@ukr.net              (032)239-42-30

________________________________________________________________________________________________________