Конференції

 МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ  НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ


2023/2024 н.р

   І.  Наукові конференції на базі /за участю  факультету педагогічної  освіти

27.10.2023  р.  ІІI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР

ОРГАНІЗАТОРИ / ORGANIZERS:
Жешувський університет (Польща); Університет Яна Длугоша в Ченстохові (Польща); Вроцлавський університет (Польща); Університет Лафборо (Великобританія); Західно-Мічиганський університет (США); Київський університет імені Бориса Грінченка; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Українська асоціація дослідників освіти.


ІІ.  Інформаційні повідомлення/Запрошення   щодо  проведення   міжнародних і всеукраїнських  наукових конференцій

«ПРОСОЦІАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ» приурочена до 140-річчя українського жіночого руху
Організатори:
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання
Національна Рада жінок України Рівненський державний гуманітарний університет
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Національний університет Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Пряшівський університет y Пряшеві (Словаччина)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20-21.11.2023  рVI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  VI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІКЛУВАННЯ І ВИХОВАННЯ  У XXI СТОЛІТТІ. ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ, НАДІЇ.  SOCIO-LEGAL ASPECTS OF CARE AND UPBRINGING IN THE TWENTY-FIRST CENTURY. CHALLENGES, THREATS, HOPES.

ОРГАНІЗАТОРИ / ORGANIZERS:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu; Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem; Wyższa Szkoła Administracji i Fianansów w Ludwigsburgu; Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka;Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie


2022/2023 н.р.

   І.  Наукові конференції на базі /за участю  факультету педагогічної  освіти

 І Міжнародна конференція «МИ – ВОНИ: перспектива колективної безпеки України»

1.Науково-практична конференція “Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів  під час війни” (кафедра спеціальної освіти, 22.12.2022 р.) 

2. Міжнародна науково-практична конференція  “Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти” (кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 21 вересня 2022 р.) 


ІІ.  Інформаційні повідомлення/Запрошення   щодо  проведення   міжнародних і всеукраїнських  наукових конференцій

5.04.2023 . Всеукраїнська наукова конференція  Розвиток освіти в кризових умовах : історія, теорія, практика (27-28.04.2023 р. (на базі Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка)

___________________________________________________________________________

15.02.2023    VIIІ Всеукраїнський  науково-методологічний семінар з історії освіти «Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання», 16 травня 2023 р. в онлайн-форматі (початок о 11:00).   

Інформаційний лист…Informlist_metodolog_seminar_2023

________________________________________________________________________________________________________________

 25.01.2023. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» пам’яті академіка Миколи Дмитровича Ярмаченка.   7-8 вересня 2023 р. на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Інформаційний лист.

____________________________________________________________________________________________________________________

1. XVI tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. Міжнародна наукова  конференція ” Педагогічна  освіта” ( Шауляйський університет, Литва, 21 листопада 2022 р.)

___________________________________________________________________________________________________________

2.VІІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (Сумський університет, 23 листопада 2022 р..   Інформаційний  лист

___________________________________________________________________________________________________________

3.ХУІІ міжнародна конференція  Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, 8-10 грудня 2022 року ( м. Київ (Україна) та м. Краків (Польща)

____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                      2021/2022 н.р. 

   І.  Наукові конференції на базі /за участю  факультету педагогічної  освіти

1. ІV Міжнародна науково-практична конференція  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, НОВІ ІДЕЇ ТА  ПЕРСПЕКТИВИ”  (5-6  травня 2022 р.).

Інформаційний_лист_конференції

Розпорядок дня

Програма ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи”

Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи”

Інформація про проведення конференції 

_____________________________________________________________________________

2. Міжнародна наукова  конференція “Психотерапія у практиці інклюзії людей з особливими потребами” (2-3 червня 2022 р.)

Програма конференції                                                                                                                   

___________________________________________________________________________

3. Всеукраїнська наукова конференція    Товариство «Рідна школа»:  історія і сучасність  (до 140-річниці від дня заснування  Товариства «Рідна школа»)    12-13 жовтня 2021 р., м. Львів

Інформаційний лист

__________________________________________________________________________

4. Міжнародна наукова конференція   «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір»,

Дата проведення: 28-29 жовтня 2021 року 

____________________________________________________________________________

5. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІя  Маркіян Шашкевич – священник, поет, пророк, громадський діяч, невтомний борець за українську мову  4-5 листопада 2021р., м.Львів

Інформаційний лист

_____________________________________________________________________________

6. Регіональна  наукова конференція  “Нова українська школа: виховання на цінностях” ( 9.12.2021 р.) 

Інформаційний лист

_______________________________________________________________________________________________

 

2016/2017 н.р. 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Ідея університету в європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» (3-4 листопада  2016 р.)

Програма конференції                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Медіазвіт