Аспірантура

І. Загальні положення

Документи щодо організацій освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка

1. Статут Університету.
2. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» із змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №283 (2019)
3. Постанова Кабінету Міністрів України (2022) № 44 «Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії…».
4. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
5. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
6. Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
7. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
8. Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії й атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
9. Положення про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
10. Порядок повторного вивчення окремих дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
11. Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка.


Документи, що регулюють питання безпечності освітнього середовища Університету, соціального захисту та підтримки учасників освітнього процесу, здобувачів з особливими освітніми потребами


ІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки 


ІІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  016 Спеціальна освіта  (Освітньо-наукова програма “Психолого-педагогічний супровід осіб з аутизмом”)/ Актуальні оголошення

3.1  Загальна інформація. Актуальні оголошення. 

3.2 Освітньо-наукова програма 

3.3.Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 016 Спеціальна освіта /Зразок оформлення вступного реферата