Аспірантура

 

І. Загальні положення

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка

_____________________________________________

ІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки 

2.1  Загальна інформація. Актуальні оголошення   

2.2  Освітньо-наукова програма

2.3 Програма вступного іспиту  до аспірантури   зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки/Зразок оформлення вступного реферата

____________________________________________________

2.4   Навчання аспірантів

_________________________________________________

2.5 Розклади занять    (2022-2023 н.р.)  

2.5.1 Денна/вечірня форма    

І Семестр :   Розклад занять 

   Розклад іспитів і заліків

ІІ семестр: 

Розклад занять

Розклад заліків/іспитів

__________________________________________  

2.5.2. Заочна форма

Зимова сесія:   Розклад занять

Розклад  заліків/іспитів

Літня сесія: 

Розклад занять

Розклад заліків/іспитів

______________________________________________________________

ІІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  016 Спеціальна освіта  (Освітньо-наукова програма “Психолого-педагогічний супровід осіб з аутизмом”)/ Актуальні оголошення

3.1  Загальна інформація. Актуальні оголошення. 

3.2 Освітньо-наукова програма 

3.3.Програма вступного іспиту  до аспірантури   зі спеціальності 016 Спеціальна освіта /Зразок оформлення вступного реферата

_______________________________________________________

3.4. Навчання аспірантів                                                                                                                                                                                                                      

_______________________________________________________

3.5 Розклади занять    (2022-2023 н.р.) 

3.5.1 Денна /вечірня форма

І Семестр 

ІІ семестр    

3.5.2. Заочна форма

Зимова сесія 

Літня сесія     

 

_____________________________________________________________

АРХІВ.

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  015 Професійна  освіта

2.1   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

2.1.1.Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта/Зразок оформлення вступного реферату

2.1.2 Тематика дисертаційних робіт

2.2. ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ 

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2017)

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2019)

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2020)

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2016)

“Якість освітньої програми”.  015 “Професійна освіта “

2.3. Навчальні плани 

Пояснювальна записка до навчального плану

НП_015_ очна_2016 р

НП 015-zaochna 2016 

НП_015_ очна_2017 р.

НП 015_заочна_2017 р.

НП 015_очна_2020 р.

НП 015_заочна _2020 р.

НП 015_очна_2021 р.

2.3.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Теоретико-методологічні основи професійної освіти. Силабус

2.Науковий семінар. Силабус

3.Філософія. Силабус

4.Педагогічна практика. Силабус

5.Іноземна мова за фаховим спрямуванням. Силабус

2.3.2 ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1.

1.Науково-методичні основи змісту професійної освіти. Силабус

2.Формування системного науково-професійного мислення. Силабус

3.Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень. Силабус

Блок В.1.2.

1.Культура наукової діяльності. Силабус

2.Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Силабус

3.Актуальні проблеми освіти дорослих. Силабус

Блок В.1.3. 

1.Історія розвитку професійної освіти. Силабус

2.Сучасна світова університетська освіта. Силабус

3.Інноваційні процеси у професійній освіті. Силабус

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1.

1.Педагогіка вищої школи. Силабус

2.Методологія підготовки наукової публікації. Силабус

Блок В.2.2.

1.Психологія вищої школи. Силабус

2.Підготовка науково-інноваційного проекту. Силабус

Блок В.2.3.

1.Інформаційні технології та програмування. Силабус

2.Інтелектуальна власність і трансфер технологій. Силабус

3.Інновації та підприємство. Силабус

____________________________________________________________