Аспірантура

1.Загальні положення

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка

_____________________________________________

2. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  015 Професійна  освіта

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опис  освітньо-наукової програми 

015-Навчальний план Profesiyna-osvita-ochna_rotated

015-Навчаольний план Profesiyna-osvita-zaochna

Пояснювальна записка до навчального плану

Робочі навчальні програми  і силабуси навчальних дисциплін

______________________________________________

3.Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опис  освітньо-наукової програми

Навчальний план – денна форма

Навчальний план  – заочна форма

Пояснювальна записка до навчального плану

_____________________

Розклад занять аспірантів  ФПО на 2020-2021 н.р.

І семестр

 

_____________________________________________________________________________________

НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ  (Спеціальність 015 Професійна освіта) 

Денна форма 

Вечірня форма

Заочна форма