Аспірантура

Актуальні оголошення-2021

1.Обсяги державного замовлення  на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки – 1  денна, 1 вечірня  форми 

Спеціальність 015 Професійна освіта  – 1 денна, 1 вечірня форми 

2. Розклад проведення  співбесід зі вступниками в аспірантуру

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки –  30 серпня  2021 р. ,  12.00, а.46 (вул. Туган-Барановського, 7) 

Спеціальність 015 Професійна освіта  – 30 серпня  2021 р., 12.00 а. 32 (вул. Туган-Барановського, 7) 

3. Розклад  проведення вступних іспитів зі спеціальності  в аспірантуру 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки –  31 серпня  2021 р. ,  10.00, а.46 (вул. Туган-Барановського, 7) 

Спеціальність 015 Професійна освіта  – 31 серпня  2021 р., 10.00 а. 32 (вул. Туган-Барановського, 7)

1. Загальні положення

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка

_____________________________________________

ІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  015 Професійна  освіта

2.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта

2.2. ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ 

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2017)

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2019)

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2020)

Освітньо-наукова програма “Професійна освіта” 015 (2016)

Опис  освітньо-наукової програми 

015-Навчальний план Profesiyna-osvita-ochna_rotated

015-Навчальний план Profesiyna-osvita-zaochna

Пояснювальна записка до навчального плану

Тематика дисертаційних робіт


2.2. “Якість освітньої програми”.  015 “Професійна освіта “

2.3. Навчальні плани 

НП_015_ очна_2016 р.

НП_015_ очна_2017 р.

НП 015_заочна_2017 р.

НП 015_очна_2020 р.

НП 015_заочна _2020 р.

НП 015_очна_2021 р.

2.3.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Теоретико-методологічні основи професійної освіти. Силабус

2.Науковий семінар. Силабус

3.Філософія. Силабус

4.Педагогічна практика. Силабус

5.Іноземна мова за фаховим спрямуванням. Силабус

________________________________________________

2.3.2 ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1.

1.Науково-методичні основи змісту професійної освіти. Силабус

2.Формування системного науково-професійного мислення. Силабус

3.Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень. Силабус

Блок В.1.2.

1.Культура наукової діяльності. Силабус

2.Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Силабус

3.Актуальні проблеми освіти дорослих. Силабус

Блок В.1.3. 

1.Історія розвитку професійної освіти. Силабус

2.Сучасна світова університетська освіта. Силабус

3.Інноваційні процеси у професійній освіті. Силабус

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1.

1.Педагогіка вищої школи. Силабус

2.Методологія підготовки наукової публікації. Силабус

Блок В.2.2.

1.Психологія вищої школи. Силабус

2.Підготовка науково-інноваційного проекту. Силабус

Блок В.2.3.

1.Інформаційні технології та програмування. Силабус

2.Інтелектуальна власність і трансфер технологій. Силабус

3.Інновації та підприємство. Силабус

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ  (Спеціальність 015 Професійна освіта) 

Денна форма                                                  Вечірня форма                                       Заочна форма  

ІІІ. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки  

2.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Програма вступного іспиту  до аспірантури   зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки