Аспірантура

1.Загальні положення

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка

_____________________________________________

2. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  015 Професійна  освіта

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опис  освітньо-наукової програми 

015-Навчальний план Profesiyna-osvita-ochna_rotated

015-Навчальний план Profesiyna-osvita-zaochna

Пояснювальна записка до навчального плану

Робочі навчальні програми і силабуси навчальних дисциплін

НП_015_ очна_2017 р.

НП 015_очна_2020 р.

НП 015_заочна _2020 р.

НП 015_заочна_2017 р.

І. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Теоретико-методологічні основи професійної освіти. Силабус

2.Науковий семінар. Силабус

3.Філософія. Силабус

4.Педагогічна практика. Силабус

5.Іноземна мова за фаховим спрямуванням. Силабус

_________________________________________________

  1. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1.

1.Науково-методичні основи змісту професійної освіти. Силабус

2.Формування системного науково-професійного мислення. Силабус

3.Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень. Силабус

Блок В.1.2.

1.Культура наукової діяльності. Силабус

2.Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Силабус

3.Актуальні проблеми освіти дорослих. Силабус

Блок В.1.3. 

1.Історія розвитку професійної освіти. Силабус

2.Сучасна світова університетська освіта. Силабус

3.Інноваційні процеси у професійній освіті. Силабус

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1.

1.Педагогіка вищої школи. Силабус

2.Інноваційні процеси у професійній освіті. Силабус

3.Методологія підготовки наукової публікації. Силабус

Блок В.2.2.

1.Психологія вищої школи. Силабус

2.Підготовка науково-інноваційного проекту. Силабус

Блок В.2.3.

1.Інформаційні технології та програмування. Силабус

2.Інтелектуальна власність і трансфер технологій. Силабус

3.Інновації та підприємство. Силабус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

3.Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опис  освітньо-наукової програми

Навчальний план – денна форма

Навчальний план  – заочна форма

Пояснювальна записка до навчального плану

_____________________

Розклад занять аспірантів  ФПО на 2020-2021 н.р.

І семестр

ІІ семестр 

 

_____________________________________________________________________________________

НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ  (Спеціальність 015 Професійна освіта) 

Денна форма 

Вечірня форма

Заочна форма