РОЗКЛАДИ занять, заліків, іспитів (денна форма)

2023-2024 навчальний рік

                                                              І.  Накази, розпорядження

1. Наказ Ректора № О-93 від 21 серпня 2023 року “Про організацію освітнього процесу в  2023/2024 навчальному році”. Ознайомитися з Наказом Ректора можна за посиланням.

2.Наказ Ректора про зимову екзаменаційну сесію 2023-2024 навчального року 🔀   Ознайомитись з детальним графіком сесії можна за цим посиланням (https://drive.google.com/…/13LuahgOr6QN8TKfkTIq5j    

  _________________________________________________                                                          

ІІ. Розклади занять

 ІІ семестр (Початок семестру  9 лютого 2024 р. /за знаменником) 

БАКАЛАВРАТ

ДВВ, які забезпечує факультет педагогічної освіти

012 Дошкільна освіта І-IV курси

013 Початкова освіта І-IV курси

016 Спеціальна освіта І-ІV курси

231 Соціальна робота  І-ІУ курси

МАГІСТРАТУРА

011 Освітні, педагогічні науки І курс

012 Дошкільна освіта І курс

013 Початкова освіта І курс

016 Спеціальна освіта І курс

231 Соціальна робота І курс

___________________________________________________________

І семестр

БАКАЛАВРАТ

ДВВ, які забезпечує факультет педагогічної освіти

012 Дошкільна освіта І-IV курси

013 Початкова освіта І-IV курси

016 Спеціальна освіта І-ІV курси

231 Соціальна роюота  І-ІУ курсм

МАГІСТРАТУРА

011 Освітні, педагогічні науки І курс

012 Дошкільна освіта І курс

013 Початкова освіта І курс

016 Спеціальна освіта І курс

231 Соціальна робота І-ІІ курси

Розклад відпрацювання занять за період 1-6.09.2023 р. для студентів І курсу ОС Магістр денної форми навчання ознайомитися тут…

__________________________________________________________

ІІІ. Розклади заліків, іспитів 

 Літня заліково-екзаменаційна сесія 

  1. Розклад заліків  для студентів ІV курсів ОС  Бакалавр https://drive.google.com/file/d/1tu89hnE8qpygS–XW2oU7nAp6okNTZkC/view?usp=drive_link 
  2. Розклад іспитів для студентів ІV курсів ОС  Бакалавр “Спеціальна освіта”, “Соціальна робота”,  “Початкова освіта”, “Дошкільна освіта”
  3. Розклад заліків для студентів I-IV курсів ОС Бакалавр та I курсу ОС Магістр
  4. Розклади іспитів для студентів I-III курсів ОС Бакалавр “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Соціальна робота”, “Спеціальна освіта” II-III курс, “Соціальна робота”, “Спеціальна освіта”  I курс,  I курсу ОС Магістр  

                                                   Зимова заліково-екзаменаційна сесія   

БАКАЛАВРАТ 

  1. Розклад заліків та іспитів для студентів 2 курсу магістратури спеціальності 231 “Соціальна робота” (16.11-3011. 2023 ) 

  2.  Розклад заліків  для студентів І-ІV курсів ОС  Бакалавр і І курсу  ОС Магістр                                     

  3. Розклад іспитів для студентів І-ІV курсів ОС  Бакалавр і І курсу  ОС Магістр

ОС БАКАЛАВР

012 Дошкільна освіта – 013 Початкова освіта

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

016 Спеціальна освіта – 231 Соціальна робота

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

ОС МАГІСТР

І курс    (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013  Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота)

ОНОВЛЕНИЙ РОЗКЛАД ІСПИТІВ 2023-2024 н.р.

 

_____________________________________________________________________________________________