Стипендіальне забезпечення

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила призначення академічних стипендій в ЛНУ імені Івана Франка  (введено в дію наказом Ректора № 0-95 від 24.08.2023 р.) 

________________________________

Соціальні стипендії.

Певні категорії студентів, які навчаються на бюджеті, можуть звернутися в Сектор студентської підтримки (238 ауд. Головного корпусу) та отримувати соціальну стипендію.

За посиланням (http://studviddil.lnu.edu.ua/sotsial-ni-stypendii/) ви можете знайти повний перелік пільгових категорій, які претендують на соціальну стипендію та список документів, які вам потрібно подати в студентський сектор.

______________________________________________________________________________

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ  

1.1. Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти

1.2. Іменна стипендія Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти

  • Юрків М.М., студентка групи ФПШ-32  (2017-2018 н.р,) 

1.3.   Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду:   (за спеціальностями “Освіта/Педагогіка” – академічна стипендія імені Івана Стешенка)

  • Красниця  О.О., студентка   групи ФПШ -61м (2018-2019 н.р.) 

1.4.  Стипендія  фундації Лозинських

  • Ольга Крепакова, студентка групи ФПШ (а)-21 (2023-2024 н.р.)
  • Яна Ярмоленко Я. , студентка групи  ФПД-32 ( 2022-2023 н.р.
  • Софія-Марія Кун, студентка  групи ФПС-31 (2022-2023 н.р.
  • Вакуліна В.В., студентка   групи ФПЛ-21 (2018-2019 н.р.)
  • Салай Н.Є., студентка ФПШ-21 (2017-2018 н.р. )

_________________________________________________________________________________                                                                                                          2023-2024 навчальний  рік                                                        

За рішенням Вченої ради Університету від 01 лютого 2024 року відсоток стипендіатів становить:
40% – стипендіатів    2% – стипендіатів-відмінників.
На засіданні Стипендіальної комісії Університету 08 лютого 2024 р. (протокол №2) затверджено рейтинг успішності студентів  за результатами першого семестрового контролю 2023/2024 навчального року

_________________________________________________________________________________________________________