Стипендіальне забезпечення

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів  України від 28.12.2-16 р.  № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”

Постанова Кабінету Міністрів  України  від 8 лютого 2017 р. № 81  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ  СТИПЕНДІЙ У ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ( зі змінами)

_______________________________________________________________________________

2019 -2020 навчальний рік

Рейтинг студентів  І- У курсів  на отримання академічної стипендії  на І семестр 2019-2020 н.р. (факультет педагогічної освіти  сторінки (99-105)

___________________________________________________________

2018 -2019 навчальний рік

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ  

1.1 Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

Сидорець Світлана, студентка групи ФПЛ-21  

1.2 Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133-2018-%D0%BF ; http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/S22C-6e18070411111-1.pdf       (за спеціальностями “Освіта/Педагогіка” – академічна стипендія імені Івана Стешенка)

Красниця  О.О., студентка   групи ФПШ -61м

1.3 Фінансова допомога  фундації Лозинських 

Вакуліна В.В., студентка   групи ФПЛ-21 

_______________________________________________________________________

ІІ. ЗИМОВА ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

1.Про призначення сумарного додаткового балу до академічної стипендії студентам факультету педагогічної освіти (протокол засідання стипендіальної комісії від 26.12.2018 р.) 

2.Попередні списки студентів із середнім, додатковим та рейтинговим балами за   результатами  І семестрового контролю 2018-2019 н.р. П

3 Рейтинг  успішності студентів за результатми І семестрового контролю 2018-2019 н.р. 

 

ІІІ.  ЛІТНЯ  ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

Про призначення сумарного додаткового балу до академічної стипендії студентам факультету педагогічної освіти(Протокол  засідання стипендіальної комісії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка від 05.06.2019 р.)

Рейтинг  успішності студентів за результатами ІІ семестрового контролю 2018-2019 н.р.(факультет педагогічної освіти  –  сторінки  169-182)

 

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ 

1.Щодо соціальної стипендії за результатами І семестрового контролю 2018/2019 навчального року

______________________________________________________________

2017 -2018 навчальний рік

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ  

1.1. Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

Клюфінська О.О.,  студентка групи ФПШ-41

1.2.Іменна стипендія Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1122-10

Юрків М.М., студентка групи ФПШ-32 

1.3 Фінансова доромога фундації Лозинських 

Салай Н.Є., студентка ФПШ-21

__________________________________________________________________________

ЛІТНЯ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

1. Процедура  призначення  академічних стипендій за результатами другого  семестрового контролю 2017-2018 н.р. 

2. Механізм реалізації права на соціальну стипендію  за результатами  другого семестрового контролю  2017-2018 н.р.

3. СПИСОК студентів  факультету педагогічної освіти, яким, відповідно до рішення Стипендіальної комісії, призначено  додаткові бали за участь у науковій роботі, громадському житті  та спортивній діяльності  
за ІІ семестр  2017-2018 н.р.

4.  Рейтинг успішності студентів за результатами ІІ-го семестрового контролю 2017/2018 н.р.

________________________________________________________________

ЗИМОВА ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Процедура призначення академічних та  соціальних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2017/2018 н.р. 

Список студентів факультету педагогічної освіти, яким, відповідно до рішення Стипендіальної комісії, призначено додаткові бали за участь у науковій, творчій, спортивній   діяльності  та  громадському житті

Рейтинг успішності  за підсумками І семестру  2017-2018 н.р.