Стипендіальне забезпечення

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів  України від 28.12.2-16 р.  № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”

Постанова Кабінету Міністрів  України  від 8 лютого 2017 р. № 81  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ  СТИПЕНДІЙ У ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ( зі змінами)

______________________________________________________________________________

 2021-2022 н.р

 ІІ семестр 

6.07.2022 Протокол  засідання стипендіальної  комісії факультету педагогічної освіти  щодо встановлення  черговості зайняття рейтингової позиції  (“ламаний ” бал) і затвердження   рейтингу успішності студентів в цілому

3.07. 2022 Рейтинг успішності студентів  факультету педагогічної  освіти   денної бюджетної  форми навчання за результатами ІІ семестрового контролю    Ознайомитися  тут…  

6.06.2022Відомості про додаткові бали студентів факультету педагогічної освіти, затверджені на засіданні стипендіальної комісії факультету педагогічної освіти 

                                                                                                                                         І семестр 

7.02. 2022 р.   Рейтинг успішності студентів  факультету педагогічної  освіти  І-У курсів  денної бюджетної  форми навчання за результатами І семестрового контролю 

4.02. 2022 р.      Про встановлення черговості зайняття рейтингових позицій студентів факультету педагогічної освіти  з однаковим  рейтинговим балом (протокол засідання стипендіальної комісії  № 3 від 4.02.2022 р.)

21.01.2022.    Попередній рейтинг  успішності студентів ФПО  І-У курсів бюджетної форми навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р.

___________________________________________________________________________________________________

Про призначення академічних  стипендій  Президента України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2021-2022 н.р. 

Факультет педагогічної освіти – НЕЧЕПУРНА Наталія Тарасівна 

_______________________________________________________________________

Наказ Ректора ЛНУ імені Івана Франка № 532 від 05.10.2021 р.  “Про призначення   соціальної стипендії… 

________________________________________________________________________

Проект рейтингу студентів І курсу денної форми навчання на отримання академічної стипендії. Факультет педагогічної освіти стор.  57-62.    Ознайомитися можна  тут…

_______________________________________________________________________

Протокол засідання стипендіальної комії від 7.09.21 Про встановлення черговості  заняття  рейтингової позиції  (“ламаний бал”)

——————————————————————————————————————————————-

2020 -2021 навчальний рік

І семестр

1. Рейтинг успішності  студентів за результатами  ІІ семестрового контролю  2020-2021 н.р. (факультет педагогічної освіти, стор. 71-81)

2 Рейтинг успішності  студентів за результатами  ІІ семестрового контролю  2020-2021 н.р. (зі змінами факультет педагогічної освіти, стор. 71-81)_________________________________________________________________________________________________

2019 -2020 навчальний рік

Рейтинг успішності  студентів за результатами ІІ семестрового контролю 2019-2020 н.р.  (Факультет педагогічної освіти  стор. 206-221)

Проєкт рейтингу призначення академічних стипендій за результатами ІІ семестрового контролю 2019-2020 н.р.

Проєкт рейтингу додаткових балів до академічної стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

Рейтинг успішності студентів за результатами І семестрового  контролю  2019-2020 н.р. (факультет педагогічної освіти  – сторінки  227-246) 

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ  

1.1 Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

1.2 Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133-2018-%D0%BF ; http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/S22C-6e18070411111-1.pdf       (за спеціальностями “Освіта/Педагогіка” – академічна стипендія імені Івана Стешенка)

__________________________________________________________

2018 -2019 навчальний рік

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ  

1.1 Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

Сидорець Світлана, студентка групи ФПЛ-21  

1.2 Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133-2018-%D0%BF ; http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/S22C-6e18070411111-1.pdf       (за спеціальностями “Освіта/Педагогіка” – академічна стипендія імені Івана Стешенка)

Красниця  О.О., студентка   групи ФПШ -61м

1.3 Фінансова допомога  фундації Лозинських 

Вакуліна В.В., студентка   групи ФПЛ-21 

_______________________________________________________________________

ІІ. ЗИМОВА ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

1.Про призначення сумарного додаткового балу до академічної стипендії студентам факультету педагогічної освіти (протокол засідання стипендіальної комісії від 26.12.2018 р.) 

2.Попередні списки студентів із середнім, додатковим та рейтинговим балами за   результатами  І семестрового контролю 2018-2019 н.р. П

3 Рейтинг  успішності студентів за результатми І семестрового контролю 2018-2019 н.р. 

 

ІІІ.  ЛІТНЯ  ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

Про призначення сумарного додаткового балу до академічної стипендії студентам факультету педагогічної освіти(Протокол  засідання стипендіальної комісії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка від 05.06.2019 р.)

Рейтинг  успішності студентів за результатами ІІ семестрового контролю 2018-2019 н.р.(факультет педагогічної освіти  –  сторінки  169-182)

 

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ 

1.Щодо соціальної стипендії за результатами І семестрового контролю 2018/2019 навчального року

______________________________________________________________

2017 -2018 навчальний рік

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ  

1.1. Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

Клюфінська О.О.,  студентка групи ФПШ-41

1.2.Іменна стипендія Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1122-10

Юрків М.М., студентка групи ФПШ-32 

1.3 Фінансова доромога фундації Лозинських 

Салай Н.Є., студентка ФПШ-21

__________________________________________________________________________