Вибіркові навчальні курси

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

_____________________________________________________________________

Розпорядження Декана факультету  педагогічної освіти “Про процедуру вибору  вибіркових навчальних  дисциплін здобувачами вищої  освіти  другого  другого (магістерського) рівня на факультеті  педагогічної освіти

______________________________________________________________________

Перелік вибіркових дисциплін з циклу загальної підготовки, пропонований факультетом педагогічної освіти для студентів ІІ-ІІІ курсів (2023-2024 н.р.)

_______________________________________________________________________

Перелік  вибіркових дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки, пропонований кафедрами факультету педагогічної освіти, відповідно до навчальних планів  ІІ,  ІІІ, ІУ  курсів (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестри) на 2023-2024 н.р.   (денна форма)

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія)

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка)

Спеціальність 231 Соціальна робота

____________________________________________________________________

Перелік  вибіркових дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки, пропонований кафедрами факультету педагогічної освіти, відповідно до навчальних планів  ІІ,  ІІІ, ІУ  курсів (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестри) на 2023-2024 н.р.   (заочна форма)

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія)

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка)

Спеціальність 231 Соціальна робота

 

 

____________________________________________

                                                                                                               2022-2023 н.р.

Список студентів 2-го курсу денної форми навчання з переліком обраних  Дисциплін вільного вибору із загального циклу на другий семестр 2022-2023 н.р.

Список студентів 3-го курсу денної форми навчання з переліком обраних  Дисциплін вільного вибору із загального циклу на другий семестр 2022-2023 н.р.


                                                                                                                2021-2022 н.р. 

Перелік  вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, пропонований кафедрами факультету педагогічної освіти, відповідно до навчальних планів  ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2022-2023 навчальний рік   (денна форма)

№№ Назва вибіркової дисципліни Прізвище та ініціали викладача Кафедра
З семестр (обирають студенти  І курсу)
1 Педагогіка родознавства доц. Стахів М.О. Початкової та дошкільної  освіти
2 Психологія щастя доц. Сікорська Л.Б. Кафедра спеціальної освіти
3 Кіберсоціалізація особистості в інформаційному суспільстві
доц.  Марчук А.В. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4 Освітні програми ЄС та можливості для студентів українського університету доц. Заячук Ю.Д. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
5 Інноваційні технології у фітнесі та рекреації проф. Сіренко Р.Р. Кафедра  фізичного виховання  та спорту
4 семестр (обирають студенти  І курсу)
1 Цивілізаційні виклики  і Нова Українська школа проф. Мачинська Н.І. Початкової та дошкільної  освіти
2 Соціопсихологія ефективного фасилітатора Доц. Сулятицький І.В. Кафедра спеціальної освіти
3 Гендерні стереотипи та суспільна активність молоді доц. Корнят В.С. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4 Формування лідерських якостей особистості  проф. Караманов О.В. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
5 Основи побудови індивідуальних траєкторій здоров’язбереження проф. Шукатка О.В. Кафедра  фізичного виховання та спорту
5 семестр (обирають студенти  ІІ курсу)
1 Педагогічна комунікація доц. Крохмальна Г.І. Початкової та дошкільної  освіти
2 Крос-культурна психологія доц. Семенів Н.М Кафедра спеціальної освіти
3 Тiмбiлдiнг в освітньому процесі доц. Субашкевич І.Р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4 Психологiя_зовнiшностi_та_iмiджу проф. Квас О.В. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
6 семестр (обирають студенти  ІІ курсу)
1 Екологічна освіта і сталий розвиток доц. Джура Н.М. Початкової та дошкільної  освіти
2 Психологія конфліктів та  засоби їх розв’язання доц. Семенів Н.М. Кафедра спеціальної освіти
3 Розвиток дизайн-мислення доц. Лобода В.В. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4  Самоосвіта: Як навчитися вчитися? доц. Лещак Т.В. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

_____________________________________________________________________

Перелік дисциплін вільного вибору студента  з циклу загальної підготовки  для магістрів факультету педагогічної освіти  на 2021-2022 н.р.

Професійний  імідж  у педагогічній освіті ( доц. Крохмальна Г.І.,   кафедра  початкової та дошкільної освіти). Анотація курсу

Андрагогіка ( проф. Мачинська  Н.І.,  кафедра  початкової та дошкільної освіти).    Анотація курсу

Інноваційні методики в освітній діяльності шкіл із інклюзивним навчанням (доц. Ферт О.Г., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи).      Анотація курсу 

Соціальні аспекти антропології (доц. Фалинська З.З., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи).  Анотація курсу    

Комунікативні технології в освітньому просторі (доц. Яремчук Н.Я., кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи) . Анотація курсу 

Формування нелінійного мислення  (доц. Цюра С.Б., кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи) . Анотація курсу 

Силабуси дисциплін вільного вибору студента з циклу загальної підготовки для магістрів

_________________________________________________________________