Вибіркові навчальні курси

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розпорядження Декана факультету  педагогічної освіти “Про процедуру вибору  вибіркових навчальних  дисциплін здобувачами вищої  освіти  другого  другого (магістерського) рівня на факультеті  педагогічної освіти

                                                                       2020-2021 н.р.

_______________________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ   факультету  педагогічної освіти  щодо  переліку вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів ІІ і ІІІ курсів факультетів Університету (3, 4, 5, 6 семестри) на 2021-2022 навчальний рік  (денна  форма навчання)

 

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
3 семестр  (обираються студенти І курсу  ) 
1 Технології розвитку логічного мислення здобувачів вищої освіти Василенко І.Я. Початкової та дошкільної освіти
2 Тренінг з усвідомленого батьківства Кальченко Л.В. Спеціальної освіти та соціальної роботи
3 Освітні програми ЄС та можливості для студента українського університету Заячук Ю.Д.  Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
4 семестр (обирають студенти  І курсу) 
1 Педагогіка родознавства Стахів М.О. Початкової та дошкільної освіти
2 Українська ідентичність педагога в міжнаціональному освітньому просторі Сулятицький І. В. Спеціальної освіти  та соціальної роботи
3 Формування лідерських якостей особистості Караманов О.В. Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
5 семестр (обирають студенти ІІ курсу) 
1 Цивілізаційні виклики та Нова українська школа Мачинська Н.І. Початкової та дошкільної освіти
2 Командна праця: формування спільноти вчителів, взаємодія з батьками, партнерство з учнями Рудкевич Н.І. Спеціальної освіти та соціальної роботи
3 Психологія зовнішності та іміджу  Квас О.В

 

Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
6 семестр (обирають студенти ІІ курсу) 
1 Лінгводидактичні технології у професійній діяльності педагога Крохмальна Г.І. Початкової та дошкільної освіти
2 Ефективна комунікація Андрейко Б.В. Спеціальної освіти  та соціальної роботи
3 Cамоосвіта: як навчитися вчитися Лещак Т.В. Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

_____________________________________________________

Перелік дисциплін вільного вибору студента  з циклу загальної підготовки  для магістрів факультету педагогічної освіти  на 2020-2021 н.р.

Професійний  імідж  у педагогічній освіті ( доц. Крохмальна Г.І.,   кафедра  початкової та дошкільної освіти). Анотація курсу

Андрагогіка ( проф. Мачинська  Н.І.,  кафедра  початкової та дошкільної освіти).    Анотація курсу

Інноваційні методики в освітній діяльності шкіл із інклюзивним навчанням (доц. Ферт О.Г., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи).      Анотація курсу 

Соціальні аспекти антропології (доц. Фалинська З.З., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи).  Анотація курсу    

Комунікативні технології в освітньому просторі (доц. Яремчук Н.Я., кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи) . Анотація курсу 

Формування нелінійного мислення  (доц. Цюра С.Б., кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи) . Анотація курсу 

Силабуси дисциплін вільного вибору студента з циклу загальної підготовки для магістрів

Перелік дисциплін вільного вибору студента з циклу  професійної та практичної підготовки для магістрів факультету педагогічної освіти  на 2020-2021 н.р.

 

_____________________________________________________________________________________________________

2019-2020 н.р.

Інформація про порядок  вільного вибору студентами   навчальних дисциплін на  ІІІ,ІУ,У, УІ семестри 2019-2020 н.р.

 ПЕРЕЛІК  вибіркових дисциплін з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки відповідно до навчальних планів для студентів ІІ курсу (3 і 4 семестри) та ІІІ курсу (5 і 6 семестри) на 2020-2021 навчальний рік  (денна форма навчання)

ПЕРЕЛІК  вибіркових дисциплін з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки відповідно до навчальних планів для студентів ІІ курсу (3 і 4 семестри) та ІІІ курсу (5 і 6 семестри) на 2020-2021 навчальний рік  (заочна форма навчання)

_________________________________________________________________

Перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки  для студентів ІІ і ІІІ курсів (3,4, 5,6 семестри)  факультетів  ЛНУ  імені Івана Франка  на 2019-2020 н.р., запропонованих  кафедрами  факультету педагогічної  освіти 

на ІІІ семестр  (обирають студенти І курсу  2019-2020 н.р.) 

 1. Педагогічна комунікація  (доц. Крохмальна Г.І., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Анотація курсу
 2. Тренінг з формування усвідомленого батьківства  (доц. Кальченко Л.В.., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи)                                                                                                                                                                                                                                                          Анотація  курсу
 3. Самоовіта: як ефективно навчатися ( кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 на ІУ семестр  (обирають студенти І курсу  2019-2020 н.р.) 

 1. Педагогіка родознавства (доц. Стахів М.О., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Анотація курсу
 2. Дитина з особливими потребами в інклюзивному  просторі (доц. Ферт О.Г., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи)                                                                                                                                                                                                                                         Анотація  курсу
 3. Формування лідерських якостей особистості (доц. Караманов О.В., кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                   Анотація курсу

на У семестр  (обирають студенти ІІ курсу  2019-2020 н.р.) 

 1. Цивілізаційні виклики і Нова українська школа  (проф. Мачинська Н.І., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                 Анотація курсу
 2. Соціальна прагматична  терапія  (проф. Островська К.О., кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3. Культура міжособистісних взаємин (доц. Мищишин І.Я., кафедра  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                    Анотація курсу                                      

на УІ семестр  (обирають студенти ІІ курсу  2019-2020 н.р.) 

 1. Інклюзивний дискурс художньої літератури   (доц. Жаркова Р.Є., кафедра  початкової та дошкільної освіти)                                                                                                                                                                                                                                                                                  Анотація курсу
 2. Психологія зовнішньості та іміджу  (проф. Квас О.В., кафедра загально педагогіки та педагогіки вищої школи)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3. Робота з дітьми з порушеннями мовлення (доц. Андрейко Б.В., кафедра  спеціальної освіти та соціальної роботи)