Студентська наукова робота

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

Положення про Товариство

Плани роботи Товариства


І. CТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ 

1.1. Освітній альманах. Збірник наукових праць.   Інтернет-видання. Видає кафедра початкової та дошкільної  освіти  (Виходить  з 2018 р.)

Випуск 1. 2018  

Випуск 2. 2019

Випуск 3. 2020 


1.2  М а т е р і а л и   студентських наукових конференцій   кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ” (Вих. з 2010 р.)


ІІ.СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ  ТА ОЛІМПІАДИ

2.1  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  із природничих, технічних та гуманітарних наук

 2019-2020 н.р. 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році  (Наказ МОН України від 04.10.2019 р. №12)

Переможці і призери ІІ туру

Дмитрів Юлія,  магістрантка  І р.н., спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  – диплом ІІ ступеня  (спеціальність 011  Освітні, педагогічні науки) 

Фарима Руслана, студентка ІУ курсу, спеціальності 012 Дошкільна освіта  –  диплом ІІІ  ступеня ( спеціальність 013  Початкова освіта) 

2.2. Всеукраїнська студентська олімпіада


ІІІ. СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3.1. Студентська науково-практична  конференція «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти»

2019-2020  н.р.


3.2 Міжфакультетська студентська наукова конференція  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”
 2020-2021 н.р.

Інформаційний лист

Шановні студенти! Зголошення до участі в конференції прохання заповнювати за допомогою Google Forms. Посилання у листі. Тези прохання надсилати на конференційну пошту. Зголошення і тези слід надсилати до 1 грудня. До початку конференції планується публікація збірника тез конференції.

 

2019-2020 н.р.

Програма конференції