Студентська наукова робота

І. СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ  ТА ОЛІМПІАДИ

2.1  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  із природничих, технічних та гуманітарних наук

2021-2022 н.р. 

____________________________________________________________________________________________________

2020-2021 н.р. 

1.Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році  (Наказ МОН України від 04.10.2019 р. №12

2. Графік проведення Університетського туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  із природничих, технічних та гуманітарних наук

3. Переможці і призери ІІ туру

  • Співак Уляна, магістрантка ІІ курсу, спеціальності 231 Соціальна робота  – диплом ІІ ступеня ( спеціальність 231  Соціальна робота) 

 _______._____________________________________________________________________

 2019-2020 н.р. 

1.Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році  (Наказ МОН України від 04.10.2019 р. №12)

2.Переможці і призери ІІ туру

___________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. CТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ 

1.1. Освітній альманах. Збірник наукових праць.   Інтернет-видання. Видає кафедра початкової та дошкільної  освіти.  (Виходить  з 2018 р.)

Випуск 1. 2018  

Випуск 2. 2019

Випуск 3. 2020 

Випуск 4. 2021

Випуск 5. 2022

Умови подання статей до Освітнього альманаху- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3.1. Студентська науково-практична  конференція «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти»  (кафедра початкової та дошкільної освіти) 

2022

2021 

2020


3.2 Міжфакультетська студентська наукова конференція  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ” (кафедра  загальної педагогіки та  педагогіки вищої школи)

2021-2022 н.р., другий семестр


2021-2022 н.р., перший семестр


2020-2021 н.р., другий семестр


 2020-2021 н.р., перший семестр


2019-2020 н.р.


 М а т е р і а л и   студентських наукових конференцій    “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ” (Вих. з 2010 р.)