Студентська наукова робота

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ,  АСПІРАНТІВ  і МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Положення про Товариство

НАУКОВІ ЗАХОДИ  ТОВАРИСТВА

2021 рік

Перша (І) науково-практична конференція   студентів, аспірантів, молодих вчених ФПО  «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У СВІТЛІ РЕФОРМ І ВИКЛИКІВ”           (17-18.03. 2021. Інформаційний лист

Матеріали Першої (І) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. 2021


І. CТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ 

1.1. Освітній альманах. Збірник наукових праць.   Інтернет-видання. Видає кафедра початкової та дошкільної  освіти  (Виходить  з 2018 р.)

Випуск 1. 2018  

Випуск 2. 2019

Випуск 3. 2020 

Випуск 4. 2021

Умови подання статей до Освітнього альманаху- 2021


1.2  М а т е р і а л и   студентських наукових конференцій   кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ” (Вих. з 2010 р.)


ІІ.СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ  ТА ОЛІМПІАДИ

2.1  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  із природничих, технічних та гуманітарних наук

2020-2021 н.р. 

1.Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році  (Наказ МОН України від 04.10.2019 р. №12

2. Графік проведення Університетського туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  із природничих, технічних та гуманітарних наук

 ____________________________________________________________________________________

 2019-2020 н.р. 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році  (Наказ МОН України від 04.10.2019 р. №12)

Переможці і призери ІІ туру

Дмитрів Юлія,  магістрантка  І р.н., спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  – диплом ІІ ступеня  (спеціальність 011  Освітні, педагогічні науки) 

Фарима Руслана, студентка ІУ курсу, спеціальності 012 Дошкільна освіта  –  диплом ІІІ  ступеня ( спеціальність 013  Початкова освіта) 

2.2. Всеукраїнська студентська олімпіада


ІІІ. СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3.1. Студентська науково-практична  конференція «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти» 

Збірник тез VI Всеукраїнської студентської конференції – 2021


3.2 Міжфакультетська студентська наукова конференція  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”
 2020-2021 н.р., другий семестр

Шановні студенти! Зголошення до участі в конференції прохання заповнювати за допомогою Google Forms. Посилання у листі. Тези прохання надсилати на конференційну пошту. Зголошення і тези слід надсилати до 1 травня. До початку конференції планується публікація збірника тез конференції.

 2020-2021 н.р., перший семестр


2019-2020 н.р.