Нова Українська Школа

На сторінці розташовано довідковий матеріал (посилання на відповідні сторінки, посилання на електронні архіви органів влади, урядових організацій, галузевих освітніх організацій).  Репозитарій  орієнтований для знайомства із освітніми змінами під час вивчення дисциплін за спеціальностями “Початкова освіта”, “Дошкільна освіта”, “Освітні педагогічні науки”.  Матеріали рекомендуються для використання під час лекційних, практичних та лабораторних занять, а також для самостійної роботи студентів, включаючи студентську наукову роботу (реферати, курсові, дипломні, кваліфікаційні бакалаврські, кваліфікаційні магістерські). 

Доповнення до сторінки, побажання, відгуки. Відповідальний за догляд цієї сторінки Бущак І.М.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  Онлайн інтерактивні освітні продукти позначені (онлайн курс)\(онлайн діяльність) (онлайн інструмент)

Вивчення концепції Нової української школи на Факультеті педагогічної освіти Львівського національного університету ім.І.Франка

Навчальні дисципліни

Цивілізаційні виклики і Нова українська школа (проф. Мачинська Н.І., кафедра початкової та дошкільної освіти)

Семінари та тренінги

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

Студентські наукові роботи

Формувальне оцінювання

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

 

Нормативні, наукові, методичні документи щодо реформ

Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”. “Державний стандарт початкової освіти

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

Нормативно-правова інформація (Міністерство освіти і науки)

Нормативно-правова інформація (Міністерство освіти і науки)

Наукова, науково-методична інформація

Концепція “Нова українська школа”

Концепція розвитку педагогічної освіти

Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Документи, що перебувають або перебували на громадському обговоренні (проекти)

Проект Національної рамки кваліфікацій

Проект. Український правопис 

Проект Концепції розвитку педагогічної освіти

Проект професійного стандарту на професію «Вчитель початкової школи»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»,

Педагогічна освіта

Проект Концепції розвитку педагогічної освіти

Проект “Модернізація вищої педагогічної освіти України”

Державні стандарти

Державні професійні стандарти

Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Державний стандарт початкової загальної освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688  “Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти” 

Державний стандарт початкової освіти (Варіант поданий для затв. Каб.Мін.)

Сторінка обговорення проекту стандарту

Навчальні програми початкової освіти за концепцією Нової української школи

Навчальні програми

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи

Оновлені програми для початкової школи, поради вчителям, додаткові навчальні матеріали

Типова освітня програма початкової освіти Цикл І (1–2 класи)

Проект Типової навчальної програми початкової школи -1 (НУШ-1)

Проект Типової навчальної програми початкової школи -2 НУШ-2

Навчальні програми 1-4 класів

Навчальна програма та навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу “Я досліджую світ”

Навчальні плани

 Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою

Проекти модельних програм для класів НУШ на І цикл навчання (1-2 класи)

Математика

Українська мова

Я досліджую світ 

розяснення до проектів модельних програм для класів НУШ

Модельні програми 3 клас

Методичні рекомендації для 3-х пілотних класів НУШ

Модельна програма інтегрованого мовно-літературного курсу “Українська мова” для 3-го класу (на вересень)

Модельна програма з математики для 3-го пілотного класу НУШ 

Матеріали ЯДС 3 клас (пілотування)

Нетипові навчальні програми (чекаємо матеріалів!)

  • “Освітня програма для 1-2 класу за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконініа, В. В. Давидова та ін.”
  • “Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною технологією “Росток”
  • “Освітня програма “Початкова школа: освіта для життя”
  • “Освітня програма “На крилах успіху” для учнів 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”
  • “Освітня програма першого циклу початкової освіти за вальдорфською педагогікою
  • “Освітня програма для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти за системою розвивального навчання
  • “Освітня програма для 1-2-х класів “Світ, в якому я живу”
  • “Освітня програма початкової освіти в науково-педагогічному проекті “Інтелект України” цикл І (1-2 класи)

Матеріали для вчителів початкової освіти – НУЩ

Матеріали для вчителів початкової освіти

Навчальні матеріали та методичні рекомендації для роботи з першокласниками в адаптаційний період
Модельні навчальні програми для 1-го класу початкової освіти Нової української школи. І семестр
I тиждень II тиждень III тиждень IV тиждень
V тиждень VIтиждень VII тиждень VIII тиждень
IX тиждень X тиждень XI тиждень XII тиждень
XIII тиждень XIV тиждень XV тиждень XVI тиждень
Модельні навчальні програми для 1-го класу початкової освіти Нової української школи. II семестр
XVII тиждень XVIII тиждень XIX тиждень XX тиждень
XXI тиждень XXII тиждень XXIII тиждень XXIV тиждень
XXV тиждень XXVI тиждень XXVII тиждень XXVIII тиждень
XXIX тиждень XXX тиждень XXXI тиждень  XXXII тиждень
XXXIII тиждень
Пілот НУШ: 2 клас
Модельні програми для Пілоту НУШ: 2 клас
Календарно-тематичне планування: українська мова
Календарно-тематичне планування: математика 

Календарно-тематичне планування з математики для другого пілотного класу (Марія Барна)

Математика. 2 клас. Частина 1  Автори: Логачевська С.П. та ін.  

Математика 2 клас Гісь, Філяк, 26-55 стор
Математика 2 клас Гісь, Філяк, 56-77 стор.
Математика 2 клас Гісь, Філяк, 78-101 стор.

Зошити

Зошит “Я досліджую світ” для 2 пілотного класу (до теми “Способи пізнання”)

Навчальні матеріали на допомогу вчителю

Підготовка до навчальних занять

(онлайн курс) Онлайн-курс для викладачів “Ефективні презентації”від Дзвенислави Новаківської

Журнали, газети, публікації, роздаткові матеріали для використання на навчальних заняттях

Електронні додатки до друкованих навчальних матеріалів інтегрованого курсу “Я досліджую світ”

Журнал “Джміль” (Видавництво “Світич”)

Організація процесу (тренінгові методичні матеріали)

Особливості організації освітнього середовища
Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи
Проведення ранкової зустрічі

Підвищення кваліфікації та перекваліфікація вчителів

Порадник вчителя

Програма підготовки тренерів для тренінгів перекваліфікації вчителів (роздатковий матеріал, презентації, е-література)

Сертифікація вчителів початкової освіти

Онлайн курси для вчителів початкової школи

Онлайн-матеріали. Портали та сайти

Е-платформа. Нова Українська Школа

Онлайн курс

Знайомство з новим Державним стандартом початкової освіти

Це один із обов’язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас після вересня 2018 року
(онлайн курси) Критичне мислення

Критичне мислення для освітян

Наука повсякденного мислення

Онлайн курс Вступ до критичного мислення (ВУМ)

(онлайн курси) Креативне мислення

Онлайн-курс “Креативне мислення” (ВУМ)

Дизайн-мислення для інновацій

(онлайн курси) Сталий розвиток

Освіта для сталого розвитку (eng)

(онлайн курси) Медіація

Онлайн курс “Вступ до медіації” (ВУМ)

(онлайн курси) Інклюзія

Онлайн курс «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами»

Онлайн курси для вчителів щодо особливостей роботи у час пандемії

Особливості дистанційної роботи шкільного психолога в умовах пандемії COVID-19. Психосоціальна підтримка вчителів і учнів в умовах пандемії COVID-19

Інші онлайн курси для студентів та для педагогів

Освіта на основі життєвих навичок Адвокаційний модуль для керівних кадрів

Навчаймось вчитись: Потужні інструменти для опанування складних предметів  

Академічна доброчесність онлайн-курс для вчителів старших класів

З учнями про освіту та кар’єру Онлайн-курс для вчителів старших класів, класних керівників, соціальних педагогів, шкільних психологів, молодіжних працівників та батьків

Онлайн курси Видавництва Ранок

Онлайн-курс для викладачів “Ефективні презентації”від Дзвенислави Новаківської

Онлайн-курс “Як провести EdCamp для своєї громади”

EdCamp 2018, відеопідбірка доповідей

Онлайн курс Колошкільне дитинознавство

Онлайн курс “Медіаграмотність для освітян”

Медіаграмотність. Практичні навички

Онлайн курс”Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів”  

Наукова комунікація в цифрову епоху

Онлайн курс «Осмислені і переосмислені». (присвячений життю та творчості найвідоміших постатей українського літературного скарбу) 

Києво-Могилянська академія: 103 Економіка для всіх

Підбірка онлайн курсів та навчальних модулів для формування громадянської компетентності

Онлайн курси для управителів\керівників школи

Управління та врядування

Управління школою. Практикум.

Ефективні комунікації для освітніх управлінців

АНДРЕАС ШЛЕЙХЕР НАЙКРАЩИЙ КЛАС У СВІТІ: як створити освітню систему 21-го століття

Професійне зростання

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості

Формування компетентностей у Новій українській школі

Компетентності у Новій українській школі. Стандарти початкової школи (НУШ)

Я досліджую світ

Підручник “Я досліджую світ” 1 клас 1 частина (інтегрований курс) 

ЯДС 1 клас

ЯДС 2 клас

Матеріали ЯДС 3 клас (пілотування)

Математика

Математика 1 клас   (Логачевська, Комар)

Методичний супровід Математика 1 клас

«Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» (Скворцова, Онопрієнко)

Математика. 1 клас. Розробки уроків : до видання : Методичний супровід до 121 уроку

Математика 1 клас (Гісь, Філяк)  або тут

Розвиток логічного та творчого мислення

Математика, логіка (роздатковий матеріал)

Математика. Математика, українська мова, для учнів 1-9 класів

Методика навчання математики

Скворцова С. О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів

Компетентність комунікативна. Спілкування. Мовна компетентність. Мовленнєва компетентність. Українська рідна мова. Іноземна мова.

Українська література в іменах

Українська мова, для учнів 1-9 класів

Англійська мова

Вивчення англійської мови (курси BBC)

Вивчення англійської мови (програмне забезпечення)

(онлайн діяльність) Duolingo

Інформаційно-цифрова компетентність

Стандарт інформатичної освіти (початкова школа)

Посібник з цифрового громадянства

Цифрова безпека та комунікація в онлайні

Цифрові комунікації в глобальному просторі

Машинне навчання

Інформаційна безпека у цифровому світі

Основи інформаційної безпеки

Медіаграмотність

Медіаграмотність. Практичні навички

(онлайн курси) Онлайн курс “Медіаграмотність для освітян”

Програмування

Codeorg. Курси

(онлайн курс) Основи програмування. Онлайн курс

(онлайн курс) Алгоритми і проекти Scratch 

Безкоштовні уроки Scratch

(онлайн діяльність) Сodecademy

Мова програмування tynker

Робота з даними

(онлайн курс) Візуалізація даних

відеоканали

Антоніна Букач. Онлайн Сервіси у професійній діяльності викладача та вчителя

відеоуроки

Цикл відео уроків Доступна освіта

відеоканали для доповнення уроків

Академія Хана

BBC learning English

(онлайн курси) Критичне мислення

Освітні інструменти критичного мислення

Освітня платформа із розвитку критичного мислення

Онлайн курс Вступ до критичного мислення (ВУМ)

(онлайн курси) Ініціативність і підприємливість. Фінансова компетентність.

Онлайн курс Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність

Онлайн курс Фінансова грамотність громадянина 

Соціальна та громадянська компетентність

Навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів із формування громадянської компетентності «Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу

Діти громадяни. Сценарії освітніх проектів, що розвивають соціально-громадянську компетентність (1-3 класи)

Підручники та матеріали Ради Європи. Підручники та матеріали Європейського Центру Вергеланда

Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід в навчанні»

Онлайн бібліотека Матеріалів Ради Європи щодо громадянської компетентності (укр)

Онлайн курс “Вступ до медіації” (ВУМ)

Підбірка онлайн курсів та навчальних модулів для формування громадянської компетентності

Навчання грамоти

“Навчання грамоти. Я досліджую світ”. Частина 2 (1-50 стор.)

“Навчання грамоти. Я досліджую світ”. Частина 2 (50-94)

“Навчання грамоти. Я досліджую світ”. Частина 2 (59-128)

Метод.рекомендації “Навчання грамоти. Я досліджую світ”. Частина 2

Генератор прописів

Використання конструктивних матеріалів у початковій школі

Методичний посібник “Гра по-новому, навчання по-іншому”.

Методика “Шість цеглинок у освітньому просторі”

Цікаве для старшої школи

Дистанційні уроки математики

Академія Хана. Математика українською

Підготовка до ЗНО-математика. Телеграм-бот

Підготовка до ЗНО

Фізика

Шкільний курс фізики (Рішельєвський ліцей, Одеса) (російською)

Управління школою. Якість освіти. Освітній простір

Якість освіти


Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

Моніторинг якості початкової освіти

Матеріали моніторингу якості початкової освіти

Управління школою

«Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти» – посібник-путівник

Внутрішня система забезпечення якості освіти: “Абетка для директора” Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти

Ефективні комунікації

Новий освітній простір

Як облаштовувати Новий освітній простір – три посібники для громад

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта. Навчальний посібник. М.Порошенко

Онлайн курс «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами»

Посадові обов’язки і ведення документації асистента вчителя (ПОСІБНИК) 

Наступність дошкільної та початкової освіти

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

Електронні підручники

Підручники (електронні версії на сайті ІМЗО)

Підручник “Я досліджую світ” 1 клас 1 частина (інтегрований курс)

Електронні додатки до друкованих навчальних матеріалів інтегрованого курсу “Я досліджую світ”

Українська мова. Буквар

Підбірка (сайт МОН)

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах

Короткий опис змін та реформ у освіті

Короткий опис змін та реформ у освіті (пояснення на сайті МОН)

Презентація «Про новації в початковій школі»

Матеріали серпневої конференції, 2018, Київ

Цькування

(онлайн курс) Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти

Домедична допомога

(онлайн курс) Домедична допомога

Відео матеріали про Нову українську школу

Оновлені програми для початкової школи, поради вчителям, додаткові навчальні матеріали

Нова українська школа: методичний коментар до впровадження Типової освітньої програми

https://video.novashkola.ua/

Відеоуроки

Відео презентація підручника інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти “Я досліджую світ”

Всеукраїнський освітянський онлайн-марафон. НУШ

Відео матеріал, підготований МОН. Нова українська школа (11 відео-презентацій)

Відео матеріал про перебіг реалізації пілотних проектів

П’ять відео про НУШ

Відео про НУШ. “Малюк”, Львів

Інформаційні матеріали про Нову українську школу

Аналітичні матеріали

Cedos

Бюлетні

Матеріали серпневої конференції, 2018, Київ 

Робочі матеріали та відео із роботи у секціях серпневої конференції, 2018, Київ

Інтерв`ю та коментарі
До дня знань. Що важливо знати про нову українську школу
Інтерв’ю з одним з авторів нового Стандарту початкової освіти Романом Шияном
Що зміниться у житті першокласника Нової української школи
Веб-ресурси про реформи в освіті

Сайт Нової української школи

Обговорення державного стандарту початкової загальної освіти

Інститут модернізації змісту освіти

Підбірка відеолекцій для вчителів 

Освіторія

4 головні статті про те, якою буде Нова українська школа

Вчительські ресурси

Глосарії

Глосарій термінів у Законі України “Про освіту”

Інтерактивний посібник-глосарій для вчителів початкових класів

ЗМІ про освіту

Агенти змін в освіті (Проект Українська Правда. Життя)

Освіта 3.0 (Проект “Твоє Місто”)

 

ОНОВЛЕНО!!!! Дистанційна освіта. Інструменти для дистанційної освіти. Додаткові цифрові можливості для проведення уроків

підручники та посібники про онлайн-інструменти та дистанційну освіту 

Підручники 

Методичні рекомендації МОН

онлайн-інструменти для вчителя (програмне забезпечення)

відео звязок, проведення відео уроків 

zoom Сервіс для проведення відеоконференцій і вебінарів

jitsi (відео дзвінки, відеоуроки)

StreamYard  організація відео-звязку, організація відео-стрім

організація онлайн навчання 

wiziq Сервіс для організації онлайн навчання

Інструкція щодо користування Google Classroom

Мій клас. Організація навчання

Gios Платформа організація навчання

інтерактивні заняття та взаємодія під  час навчання 

Classtime. Інтерактивні доповнення до уроку

Seesaw. Організація та взаємодія під час уроків

Edpuzzle.com – допомога в організації відео-змісту уроку та дистанційного навчання

https://www.lumosity.com/en/

miro. Взаємодія під час уроку

kahoot. Навчальні ігри

Mentimeter: Інтерактивність та презентація

Discord-сервер – це набір текстових і голосових каналів.

уроки метематики

Портал готових уроків (математика)

проектна робота та вдаємодія під час навчання 

Trello. Завдвння та проектна діяльність

дидактичні картки та ігри онлайн навчання 

quizlet. Дидактичні ігри. Навчальні картки

онлайн опитування та онлавйн тести 

formative. Опитування та взаємодія

quizalize Тести та опитування

Рlickers

Створення діаграми, схем, мнемонічних структур у онлайн форматі

https://online.visual-paradigm.com/

публікації

Використання Google-сервісів у навчальному процесі

відеоканали

Антоніна Букач. Онлайн Сервіси у професійній діяльності викладача та вчителя

відеоуроки

Цикл відео уроків Доступна освіта

відеоканали для доповнення уроків

Академія Хана

BBC learning English

(!НОВЕ) Дошкільна освіта за концепцією Нової української школи


Доповнення до сторінки, побажання, відгуки

Кафедра початкової та дошкільної освіти запрошує студентів ІІ курсу Львівського університету долучитися до ознайомлення із концепцією Нової української школи під час вивчення дисципліни вільного вибору

https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/dbbc_nus

 

відвідувачів за добу: 0 , 0