Громадське обговорення освітніх програм

__________________________________________________________________________________________________________________

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня «Дошкільна освіта»

Форма для громадського обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня

____________________________________________________________________

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Дошкільна освіта і початкова освіта»


Освітньо-наукова програма “Теорія і методика професійної освіти”, спеціальність 015 Професійна освіта