Вступ на старші курси ОР бакалавр

2019 рік

Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста  для здобуття  освітнього ступеня БАКАЛАВР (загальна інформація)

Графік проведення вступних випробувань з іноземної мови та фахових вступних випробувань на здобування ОC «Магістр» і ОС «Бакалавр» у 2019 році*

____________________________________________________________________________________

Кількість вакантних місць  для вступу  на ІІІ  курс  (денна і заочна форма)  на основі диплому  молодшого спеціаліста

спеціальність 012  Дошкільна  освіта:  денна форма – 49  ;   заочна форма –  17 місць

спеціальність  013 Початкова освіта : денна форма –23

спеціальність 231 Соціальна робота  (Соціальна педагогіка): денна форма – 14

Вартість навчання  студентів факультету педагогічної  освіти  на 2019 -2020 навчальний рік  (ІІІ курс) 

спеціальність 012  Дошкільна  освіта:  денна форма – 12 418 грн, заочна форма 8693.00 грн

спеціальність  013 Початкова освіта : денна форма – 12 418. 00 грн

спеціальність 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка): денна форма –  12 418.00 грн

 

_____________________________________________________________________________________


Програми фахових випробувань

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ   012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА)

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ДЕННА)

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА (ДЕННА)

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету