Вступ на старші курси ОР бакалавр

2020 рік

Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста  для здобуття  освітнього ступеня БАКАЛАВР (загальна інформація)_____________________________________________________________________________

У 2020 році вступ    на факультеті педагогічної освіти  на базі молодшого спеціаліста  буде здійснюватися на спеціальності

І.    На ІІ курс  :

1.1. Спеціальність  231 Соціальна робота  (денна/заочна форми)

Кількість вакантних місць  –  денна форма –   , заочна форма  – 

Програма  фахового  випробування

Зразок демонстраційного білету

_____________________________________

ІІ.    На ІІІ курс  :

2.1.Спеціальність  012  Дошкільна освіта  (денна/заочна форми)

Кількість вакантних місць  –  денна форма –   , заочна форма  – 

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

_____________________________________

2.2. Спеціальність  013  Початкова  освіта  (денна/заочна форми)

Кількість вакантних місць  –  денна форма –   , заочна форма  – 

Програма  фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

 

_____________________________________________________________________________________