Захисти дисертацій

Захисти дисертацій співробітниками* та випускниками аспірантури** 

2023

Кандидатські дисертації

 1. Деленко В.Б.* “Українська дитяча література як засіб виховання толерантності у дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)”.  Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту 26.06.2023. Науковий   керівник  –  проф. Карпенко О.Є.

__________________________________________________________________________________________________________

2022

Дисертації на здобуття доктора філософії (PhD)

 1. Столярик О.Ю.* Підхід, орієнтований на сильні сторони, у соціальній роботі із сім’ями, які виховують дітей із аутизмом .Спеціальність 231– соціальна робота. Дата захисту – 30.06.2022. Науковий консультант – проф. Семигіна  Т.В.
 2. Галюка О.С.* Формування соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці. Спеціальність 015 – професійна освіта  Дата захисту – 15.072022. Науковий консультант – проф. Мачинська Н.І.
 3. Турко Б.Б.*        Професійна підготовка асистента вчителя у навчальних закладах Канади .Спеціальність 015 – професійна освіта . Дата захисту – 12.08.2022. Науковий консультант – проф. доц. Нос Л.С. 
 4. Собчук А.А.*    Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзивної ранньої шкільної освіти в Польщі. Спеціальність 015  -професійна освіта. Дата захисту – 18.08..2022. Науковий консультант – проф. Микитенко Н.О.

____________________________________________________________________________________________________________

2021

Докторські дисертації

 1.  П’ятакова Г.П.  Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дата захисту – 30.03.2022. Науковий консультант – проф. Малафіїк І.В.
 2. Кальченко Л.В. Теорія і практика превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста. Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка. Дата захисту – 10.05.2022. Науковий консультант – проф. Харченко С.Я.

Кандидатські дисертації

 1. Породько М.І.* Корекція психомоторного розвитку дітей з розладами аутистичного спектру засобами фізичного виховання.  Спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.Дата захисту 24.03.2021. Науковий  консультант – проф. Шульженко  Д.І.
 2. Призванська Р.А.* Психологічні засади музикотерапевтич-ної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру.Спеціальність 13.00.08 – спеціальна психологія . Дата захисту 12.05.2021. Науковий  консультант – проф. Шульженко  Д.І.
 3. Сидорович О.І.* Психологічні чинники формування професійної самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів. Спеціальність 13.00.08 – спеціальна психологія . Дата захисту 12.05.2021. Науковий  консультант – проф. Гапон Н.П.

Дисертації на здобуття доктора філософії (PhD)

 1. Любас А.А.** Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення. Спеціальність 015 – професійна освіта. Дата захисту 03.02.2021. Науковий  консультант – проф. Микитенко Н.О.
 2. Лущинська О.В.*  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки. Спеціальність 015 – професійна освіта. Дата захисту 14.04.2021. Науковий  консультант – доц. Ковальчук Л.О.
 3. Дробіт Л.Т. Особливості мотивації учіння у дітей дошкільного віку з аутизмом. Спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія. Дата захисту 25.11..2021. Науковий  консультант – проф. Островська К.О.

____________________________________________________________________________________________________________

2020

Докторські дисертації

 1. Ферт О.Г. Диференційований підхід до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі. Спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.Дата захисту 22.12.2020. Науковий  консультант – проф. Синьов В.М.
 2. Біляковська О.О. Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща та в Україні. Спеціальність ‘ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дата захисту – 8.12.2021. Науковий консультант – проф. Сисоєва С.О.
 3. Караманов О.В.  Теорія і практика педагогічної діяльності музеїв в сучасному освітньому просторі України. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту 17.12.2021. Науковий  консультант – проф. Кошманова Т.С.

Кандидатські дисертації

1.Ковалишин О.І.* Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873-1939 рр.). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 10.04.2020 р. Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.

2. Цюк О.А.** Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 15.04.2020 р. Науковий керівник – доц. Заячук Ю\Д.

3. Кобилецька Л.В. Часові та просторові відношення у сучасній чеській фразеології. Спеціальність 10.02.03 – Слов’янські мови. Дата захисту – 1.12. 2022 р. Науковий керівник – доц. Лобур  Н.В.

____________________________________________________________________________________________________________________

2019

Кандидатські дисертації 

 1. Туриця О.О.** Формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в коледжах Сспеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дата захисту – 12.02.2018 р. Науковий керівник – доц. Ковальчук Л.О.
 2. Долінська Н.В.** Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 19.02.2018 р. Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.
 3. Ростикус Н.П.* Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів. Спеціальність 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова). Дата захисту -6.03.2019    Науковий керівник –
 4. Сірант Н.П.* Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки   (друга половина ХХ століття).Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 30.10.2019 р. Науковий керівник –

__________________________________________________________________________________________________________________

2018

Кандидатські дисертації

 1.  Андрейко Б.В.* Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку як чинник порушення  емоційного стану батьків, Спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія. Дата захисту- 31.01.2018 р. Науковий керівник –
 2.  Музичко Л.Т.** Психокорекційна допомога молоді з посттравматичними порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери. Спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія. Дата захисту- 29.04.2018 р. Науковий керівник –
 3. Новосельська Н.Т.* Виховна спрямованість навчальних комплектів з читання для початкової школи (80-ті роки XX – початок XXI століття). Спеціальність  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 31.10.2018 р, Науковий керівник
 4. Бойко Г.О. *Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки. Спеціфальність 13.00.04 – теорія та методмка професійної освіти.  Дата захисту –   11.12.2018.  Науковий керівник – проф. Мачинська Н.І.
 5. Клонцак  О.І. **Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст. .Сспеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 18.12. .2018 р, Науковий керівник – доц. Равчина Т.В..
 6. Турчин І.В. **Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре, Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).Дата захисту – 19.12.2018 р. Науковий керівник – доц. Заяґчківська Н.М.
 7. Смолікевич Н.Р.** Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 19.12.2018 р. Науковий керівник – проф. Кошманова Т.В.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

Кандидатські дисертації

 1. Субашкевич І.Р.* Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Дата захисту – 27.04.2017 р.   Науковий керівник

_____________________________________________________________________________________________________________________

2016

Кандидатські дисертації

 1. Гуменюк В.В.** Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття). Спеціальність 13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 11.05.201. р. Науковий керівник – доц. Цюра С.Б.
 2. Калагурка Х.І.*  Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.). Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 11.05.201. р. Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.
 3. Шмирко О.С.** Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови в системі університетської педагогічної освіти.Спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти. Дата захисту – 16.05.2016.  Науковий керівник – доц. Равчина Т.В.
 4. Войтович А.Ю. *Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття. Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 29.06.2016 р. Науковий керівник –
 5. Крохмальна Г.І.* Терміни в ідіостилі вченого (на матеріалі філологічних праць професора Івана Денисюка. Спеціальність – Укравїнська мова. Дата захисту – 13.10.2016 р. Науковий керівник –

_____________________________________________________________________________________________________________________

2015

Кандидатські дисертації

 1. Проц М.О. * Теорія і практика розвитку авторської школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 27.10.2015 р. Науковий керівник –
 2. Корнят В.С.* Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах. Спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти. Дата захисту – 06.10.2015.  Науковий керівник –