Захисти дисертацій

Захисти дисертацій

2023

2022

2021

Докторські дисертації

Кандидатські дисертації

2020

Докторські дисертації

Кандидатські дисертації

1.Ковалишин О.І. Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873-1939 рр.). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 10.04.2020 р. Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.

2. Цюк О.А. Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 15.04.2020 р. Науковий керівник – доц. Заячук Ю\Д.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2019

Кандидатські дисертації 

 1. Туриця О.О. Формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в коледжах .Сспеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дата захисту – 12.02.2018 р. Науковий керівник – доц. Ковальчук Л.О.
 2. Долінська Н.В. Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 19.02.2018 р. Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.
 3. Ростикус Н.П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів. Спеціальність 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова). Дата захисту –    Науковий керівник – 6.03.2019
 4. Сірант Н.П. Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки   (друга половина ХХ століття).Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 30.10.2019 р. Науковий керівник –

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2018

Кандидатські дисертації

 1.  Андрейко Б.В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку як чинник порушення  емоційного стану батьків, Спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія. Дата захисту- 31.01.2018 р. Науковий керівник –
 2.  Музичко Л.Т. Психокорекційна допомога молоді з посттравматичними порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери. Спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія. Дата захисту- 29.04.2018 р. Науковий керівник –
 3. Новосельська Н.Т. Виховна спрямованість навчальних комплектів з читання для початкової школи (80-ті роки XX – початок XXI століття). Спеціальність  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 31.10.2018 р, Науковий керівник
 4. Бойко Г.О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки. Спеціфальність 13.00.04 – теорія та методмка професійної освіти.  Дата захисту –   11.12.2018.  Науковий керівник – проф. Мачинська Н.І.
 5. Клонцак  О.І. Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст. .Сспеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 18.12. .2018 р, Науковий керівник – доц. Равчина Т.В..
 6. Турчин І.В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре, Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).Дата захисту – 19.12.2018 р. Науковий керівник – доц. Заяґчківська Н.М.
 7. Смолікевич Н.Р. Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дата захисту – 19.12.2018 р. Науковий керівник – проф. Кошманова Т.В.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

Кандидатські дисертації

 1. Субашкевич І.Р. Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Дата захисту – 27.04.2017 р.   Науковий керівник

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2016

Кандидатські дисертації

 1. Гуменюк В.В. Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття). Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 11.05.201. р. Науковий керівник – доц. Цюра С.Б.
 2. Калагурка Х.І.  Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.). Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 11.05.201. р. Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.
 3. Шмирко О.С. Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови в системі університетської педагогічної освіти.Спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти. Дата захисту – 16.05.2016.  Науковий керівник – доц. Равчина Т.В.
 4. Войтович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття. Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 29.06.2016 р. Науковий керівник –
 5. Крохмальна Г.І. Терміни в ідіостилі вченого (на матеріалі філологічних праць професора Івана Денисюка. Спеціальність – Укравїнська мова. Дата захисту – 13.10.2016 р. Науковий керівник –

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2015

Кандидатські дисертації

 1. Проц М.О. Теорія і практика розвитку авторської школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Спеціальність13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки.  Дата захисту – 27.10.2015 р. Науковий керівник –
 2. Корнят В.С., Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах. Спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти. Дата захисту – 06.10.2015.  Науковий керівник –