Історія

З лютого 2015 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує новий факультет – факультет педагогічної освіти.

Педагогічна освіта у Львові була започаткована в першій Державній жіночій учительській семінарії в 1871 році. З того часу заклад неодноразово реформувався: у педагогічну школу, ліцей, училище, а з 1999 року – в Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, що дало можливість для підготовки бакалаврів педагогічної освіти та зростання наукових кадрів вищої кваліфікації.

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка 28 січня 2015 року одноголосно ухвалила рішення про відкриття факультету педагогічної освіти. Основою для такого інституційного зростання стали кафедра початкової та дошкільної освіти і кафедра корекційної педагогіки та інклюзії, які формувались на давніх педагогічних традиціях вагомих наукових здобутках та інноваціях у лоні Педагогічного коледжу. Організатором та першим керівником факультету є Ленів З.П.

У липні 2013 року ліцензію на підготовку бакалаврів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Корекційна освіта», «Соціальна педагогіка»  було передано на філологічний факультет Університету з метою створення нового факультету педагогічного профілю. Два роки здійснювався прийом на цей факультет, гартувались студентські активи, розроблялось навчально-методичне забезпечення та інтенсифікувалась наукова робота. Було проведено низку конференцій, семінарів, студентських конкурсів і різноманітних культурно- мистецьких заходів, у тому числі міжнародних.

Третьою в структуру факультету педагогічної освіти ввійшла загальноуніверситетська кафедра загальної та соціальної педагогіки, яка славиться значним науковим доробком, функціонуючи у складі Університету вже понад сімдесят років. Загалом в Університеті викладання педагогічних дисциплін розпочалось ще 205 років тому.

Структурними підрозділами факультету також є Ресурсний центр з інклюзивної освіти, створений у 2010 році, та науково-дослідна педагогічна лабораторія «Арт-терапевтичний центр творчого розвитку дитини», яка функціонує з 2008 року.

На факультеті педагогічної освіти навчаються студенти денної та заочної форм навчання бакалаврату і магістратури. На перспективу планується відкриття нових магістерських програм з різних спеціальностей і спеціалізацій, у тому числі й міждисциплінарних, а також аспірантури.

Факультет педагогічної освіти утверджується як потужний науково-методичний центр педагогічної освіти у структурі Львівського національного університету імені Івана Франка.