Островська Катерина Олексіївна

Посада: завідувач кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: kateryna.ostrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Психологія діагностики і корекції порушень розвитку

Тема докторської дисертації  “Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями“.- Дисертація д-ра психол. наук: 19.00.08 – спеціальна психологія, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013.- 410 с., Автореферат дис.

Курси

Публікації

Публікації проф. Островської К.О. після захисту кандидатської дисертації

Статті у науковометричних базах Scopus, Web of Science

 1. Kateryna Ostrovska. Subjective readiness of correctional teachers to education of ASD children // Journal of Education Culture and Society.–2017 – No. 1. –P. 125-137 ( doi: 10.15503/jecs20171.125.137) режим доступу [http://www.ojs.jecs.pl/index.php/jecs/article/view/10.15503.jecs20171.125.137] (Web of Science)
 2. Kateryna Ostrovska. Paauglių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialiniai ir profesiniai įgūdžiai (Social and Professional Skills of Adolescents with Autism Spectrum Disorders) / Kateryna Ostrovska, Ihor Ostrovskii, Vira Korniat // SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION − Šiauliai, 2018. − № 1 (38) − P. 61 – 105. Режим доступу: http://socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/358 (Scopus)
 3. Lesya T. Muzychko, Khrystyna Ya. Sajko, Kateryna Ostrovska. Ukrainian Psychotherapeutic Experience in Overcoming Post-Traumatic Stress Disorder in Military Men// PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(3): 198-202 http://www.psychologyandeducation.net/Article/ukrainian-psychotherapeutic-experience-in-overcoming-post-traumatic-stress-disorder-in-military-men.pdf (Scopus)
 4. К.О. Островська, А.О. Дружинін, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський. Генератор детьта ритмів EEG на основі нанодротів Si. Журнал електронної фізики. Т.13, №4, 2021. С.4003. (Scopus)
 5. Ostrovska, K., Druzhinin, A., Ostrovskii, I., & Liakh-Kaguy, N. (2022). Si nanowires for Delta rhythm generator. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 1-7. (Scopus)
 6. Sulyatytskyy, Ivan, Ostrovska Kateryna et al. Parameters of creativity in modern psychotherapeutic practice. Creativity Studies 15.1 (2022): 263-277. (Scopus)

Монографії

 1. Островська К. О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом : монографія / К. О. Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2012 – 520 с.
 2. Островська К.О. Формування соціальних компетенцій у дітей з розладами спектра аутизму. Розділ колективної монографії «Психологія професійної безпеки технології конструктивного самозбереження особистості» / за ред. Ж.Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С.578-587.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги : навч. посібник / К. О. Островська. –Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 110 с.
 1. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку : навч. посібник / К. О. Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2012. – 576 с.
 2. Островська К. О. Реабілітація осіб з аутизмом у центрі денного перебування : навч. посібник / К. О. Островська, Ю. В. Рибак – Львів : «Тріада плюс», 2010. – 136 с.
 3. Островська К. О. Соціальний супровід дітей з аутизмом під час навчання: навч. посібник / К. О. Островська, Ю. В. Рибак, У. Р. Мельник, Є. В. Гук, А. Б. Заплатинська, О. Г. Ферт. – Львів : «Тріада плюс», 2009. – 186 с.
 4. Островська К. О. Психологічний супровід родин аутичних дітей : навч. посібник / К. О.Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2009. – 86 с.
 5. Островська К.О. Підтримане проживання неповносправних осіб у громаді. Навчальне видання. – Львів, Тріада плюс, 2014. – 52 с.
 6. Островська К.О. Допомога дітям з високим рівнем аутизму. Навчальне видання. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 76 с.
 7. Островська К.О. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник / К.О.Островська, І.П.Островський. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с. (Рекомендовано МОН України, наказ від 29.04.2016 №476)
 8. Островська К.О. Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчальний посібник / К.О. Островська, Х.В. Качмарик, Л.Р. Дробіт. –2017.  – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 124 с . (рекомендовано  Лист МОН України № 1/9-485 від 06.08.2018)
 9. Островська К.О. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник / К.О. Островська, І.П.Островський, Х.Я.Сайко. –2017. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 52с .
 10. Островська К.О. Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом : [Навчальний посібник] / К. О. Островська, О. Л. Саламон, Л. І. Січкар, Ю. В. Кондратенко, Н. В. Рєзнік. –2017. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 128 с. (рекомендовано Лист МОН України № 1/9-485 від 06.08.2018)
 11. К.О.Островська, Л.В.Кашуба, І.П.Островський. Профорієнтація осіб з високим рівнем аутизму на фермі. Навчальний посібник, 2017. – Львів: Тріада Плюс. – 48 с.
 12. І.В.Сулятицький, К.О. Островська, В.І. Осьодло. Психолого-корекційний практикум травм війни. Навчальний посібник : Львів, Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с.
 13. І.Петровська, К.Островська. Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень. Навчальний посібник. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2021.– 120 с.

Навчальні програми та навчально-методичні розробки

 1. Островська К. О. Проблеми соціально-психологічної допомоги аутичним дітям та їх родинам : навч. посібник / К. О. Островська, М. Б. Химко // Психологія здоров’я : теорія і практика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 259–284.
 2. Островська К. О. Особливості габілітації аутичних дітей та їх родин: навч. посібник / К. О. Островська, М. Б. Химко, Ю. В. Кудрявцева. – Львів : «Тріада плюс», 2007. – 32 с.
 3. Островська К. О. Дитячий аутизм: проблеми психологічної допомоги : програма та метод. рекоменд. до вивчення курсу «Загальні розлади розвитку : проблеми психологічної допомоги» / К. О. Островська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 18 с.
 4. Островська К. О. Проблеми психологічної діагностики аутичних дітей : метод. рекоменд. для проведення практичних занять з курсу «Загальні розлади розвитку : проблеми психологічної допомоги» / К. О. Островська, М. Б. Химко – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 38 с.
 5. Островська К. О. Гіперактивність із дефіцитом уваги у аутичних дітей: прояви та способи допомоги : метод. посібник для проведення практичних занять з курсу «Загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги». / К. О. Островська, М. Б. Химко – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 40 с.
 6. Островська К. О. Основи спеціальної психології : навч. програма для психолого-педагогічних спеціальностей вищих закладів освіти /К. О. Островська, В. М. Синьов. – Львів, 2009. – 8 с.
 7. Андрєєва Н.А., Островська К.О. Програма «Особлива дитина: для дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень» / За ред. Д. .Шульженко. – Інтернет видання. – Київ, НПУ ім.М.Драгоманова, 2012.–250с.– (рекомендовано МОН України, лист №1/11- 13887 від 11.09.2013р.)
 8. Островська К.О., Шульженко Д.І., Рибченко Л.К., Равлик О.С. Програма «Аутизм: проблеми комплексної допомоги». Навчальна програма для психолого-педагогічних спеціальностей післядипломної освіти. – Львів, В-во ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 16 с.  (рекомендовано МОН України для післядипломної освіти, протокол №7 від 09.07.2014 р.)
 9. Шульженко Д.І., Шеремет М.К., Островська К.О. Програма курсу «Психолого-педагогічна робота з аутичними дітьми». Навчальна програма для психолого-педагогічних спеціальностей післядипломної освіти. – Київ, В-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2014.–32 с (рекомендовано МОН України для післядипломної освіти, протокол №2 від 05.03.2014 р.)
 10. Островська К.О., Левус Н.І. Методичні рекомендації навчального курсу «АВС короткотермінова психотерапія, сконцентрована на рішенню» для психолого-педагогічних спеціальностей післядипломної освіти.– Львів, В-во ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 40 с.

Сертифіковані методики

 1. Островська К. О., Качмарик Х. В., Комплекс психодіагностичних методик для визначення ступеня аутизму та рівня розвитку дітей зі спектру аутистичних порушень, Сертифікат: СЕ №2640157 від 14.01.2016.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Островська К. О. Особливості формування соціальної компетентності у осіб з аутистичними порушеннями / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць.– К. : НПУ імені М. П. Драгоманова,  – № 22. – С. 392–397.
 2. Островська К. О. Особливості диференційної діагностики аутичних дітей / К. О. Островська // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – № 5. – С. 31–34.
 3. Островська К. О. Особливості емоційної сфери дітей з розладами спектру аутизму/ К. О. Островська // Теоретичні та прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – Луганськ : Східноєвропейський національний університет імені Володимира Даля, 2012. – № 2 (28). – С. 211–219.
 4. Островська К. О. Психологічні чинники емоційного вигорання у корекційних педагогів / К. О.Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К., 2012. – №. 21. – С. 399 – 404.
 5. Островська К. О. Особливості інтелекту дітей зі спектром аутистичних порушень / К. О. Островська, Х. В. Качмарик // Проблеми загальної та педагогічної психології зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2012. – Том ХІV, ч. 5. – С. 94-103.
 6. Островська К. О. Особливості інтелектуального розвитку дітей зі спектром аутистичних порушень / К. О. Островська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка,  Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2013. – Вип.20. – С. 498–511.
 7. Островська К. О. Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму / К. О. Островська // Практична психологія і соціальна робота. К., 2013. – № 5. – С. 52–56.
 8. Островська К. О. Духовні засади психологічної допомоги батькам аутичних дітей / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць.– К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 17 – С. 353–359.
 9. Грабовська С. Л. Психологічні особливості ставлення учнів загальноосвітньої школи до інклюзивного навчання / С. Л. Грабовська, К. О. Островська // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 5.– С. 77–85.
 10. Островська К. О. Особливості ставлення педагогів загальноосвітньої школи до інклюзивної освіти / К. О. Островська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : Д П «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011.–Том Х.– Психологія навчання. Генетична психологія. Вип. 18. – С. 337–347.
 11. Островська К. О. Порівняльний аналіз дослідження психомоторної сфери дітей з розладами спектру аутизму і алалією / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 19. – С. 324–332.
 12. Островська К. О. Формування соціальних компетенцій у дітей зі спектром аутистичних порушень / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – №.14. – С. 226-232.   
 13. Островська К. О. Особливості психомоторного розвитку аутичних дітей /К.О.Островська // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2009. – Вип. 14. – С. 81-86.
 14. Островська К. О. Психологічні особливості готовності аутичних дітей до навчання / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009, – № 13. – С. 197– 202. 
 15. Грабовська С.Л. Особливості соціально-психологічної допомоги сім’ям аутичних дітей / К. О. Островська, С. Л. Грабовська // зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. ХІ, Ч. 2. – С. 118–127.
 16. Островська К. О. Психологічні особливості професійного розвитку педагогів / К. О. Островська // Психологічний вісник : зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. – Ніжин : Ніжинський держ. університет ім. М. Гоголя; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2005.– Вип. 2. – С. 122–125.
 17. Островська К. О. Організація роботи шкільного психолога з розвитку самосвідомості дітей молодшого шкільного віку / К. О. Островська // Вісник ЛНУ, 2005, вип.8. – С. 293–301.
 18. Островська К. О. Психологічний погляд на проблему співпраці спеціалістів з батьками аутичних дітей / К. О. Островська // Наукові записки інституту психології імені Г.С.Костюка/за ред. С.Д.Максименка. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах, Т.3. – С. 270–
 19. Островська К. О. Соціально-психологічні особливості адаптивності слухачів Львівського університету третього віку / К. О. Островська, Л. І. Дідковська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) : зб. наук. праць. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2. – С. 231– 240.
 20. Островська К. О. Особливості «Я» концепції дітей зі спектром аутистичних порушень / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, серія «Педагогічні науки». – К., 2012.– Вип. 108. – С. 132- 138.
 21. Островська К. О. Толерантність до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній школі / Х. Я. Сайко, К. О. Островська // Вісник Чернігівського університету. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2012. – Вип. 103. – Т. 1. – С. 156 – 162.
 22. Островська К. О. Особливості «Я» концепції дітей з розладами спектру аутизму / К. О. Островська // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету». Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільськ, 2012. – Вип. 19, Ч. 2. – С. 383–392
 23. Угрин О.Г. Особливості сімейних цінностей студентів, які залучені до волонтерської діяльності / О.Г. Угрин, К. О. Островська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К. : Видавництво « Фенікс», 2013. – Т.ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. – С. 330–337.
 24. Островська К.О. Психологічні аспекти порушення зору в аутичних дітей / К. О. Островська // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки, Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 8 (16) . – С. 159–170.
 25. Качмарик Х.В. Особливості психологічного супроводу навчання аутичних дітей / Х.В. Качмарик, К.О. Островська  //   Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: збірник наукових праць; за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 23. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 362–374.
 26. Качмарик Х.В. Особливості індивідуального маршруту психологічного супроводу аутичної дитини в умовах дошкільної установи / Х.В. Качмарик, К.О. Островська //   Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: збірник наукових праць; за ред. В. М. Синьова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013.–Вип.24. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.–С.338–344.
 27. Островська К.О. Взаємозв’язок спектрів ЕЕГ з психологічними особливостями аутичних дітей / Островська К.О., Островський І.П. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць; за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 365–371.
 28. Островська К.О. Диференційна діагностика дітей з аутизмом: психологічний аспект / Островська К.О. // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С.221–231.
 29. Островська К.О. Особливості сформованості навичок навчальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Островська К.О. // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К., 2015. –  Т. Х, Вип.27.­ – С. 372–381.
 30. Островська К.О. Психологічні особливості ставлення матерів до їх здорових дітей та дітей з обмеженими можливостями / Островська К.О. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: збірник наукових праць; за ред. В. М. Синьова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 29. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 213–219.
 31. Островська К.О. Психологічні особливості педагогів з різним рівнем альтруїзму / Островська К.О. // Психологічні перспективи. Випуск 26. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” СНУ імені Лесі Українки, 2015. – С.220-229.
 32. Грабовська С.Л. Стосунки філософії та психології епохи постмодерну: остаточне “розлучення“ чи новий етап зближення? / Грабовська С.Л., Островська К.О. // Гуманітарний вісник “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди“ – Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання“. –Вип. 35, Том ІІ (14). – К.: Гнозис, 2015.–С.149-158.
 33. Липка Н. В. Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму / Н. В. Липка, К. О. Островська // Актуальні проблеми психології. – 2015. – Т. 12, Вип. 21. – С. 194-202.
 34. Грабовська С. Л. Діагностика стабільності організації: опитувальник «стан справ в організації» / Грабовська С. Л., Бабенко В. В., Островська К. О. // Актуальні проблеми психології. – 2016. – Т. 10, Вип. 28. – С. 69-81.
 35. Островська К. Особливості психологічної діагностики аутичних дітей у системі психологічного супроводу в умовах дошкільної установи / К. Островська, Х. Качмарик // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 29. – С. 144-150.
 36. Ostrovska K. O. Peculiarities of social competence in children with different autistic levels / K. O. Ostrovska // Journal of Education, Culture and Society. – Wrozlaw, 2013. – №1. – Р.133 – 147.    jecs2012820132920133-147
 37. Ostrovska K. O. Peculiarities of teacher attitude towards secondary school inclusive education / K.O.Ostrovska // W ks. “Social distance in special pedagogics. Vol. II. Socio-educational contexts”, red. Beata Szabała, Monika Parchomiuk, Wyd. UMCS. – Lublin, 2012. – P. 31–37.
 38. Ostrovskii I. P. Peculiarities of senior social-psychologic activity / I. P. Ostrovskii, S. L. Grabovska, K. O. Ostrovska, A. W. Sokalska // Aging, psychological, biological, and social dimensions. – Wroclaw, “Argi”, 2012. – P. 61–68.
 39. Ostrovska K. O. Socio-psychological characteristics of L’viv University of the Third Age listeners adaptability / K. O. Ostrovska // Journal of Education, Culture and Society. – Wrozlaw, 2012. – №2. – Р.78 – 85.
 40. Kachmaryk Kh. Tolerance for uncertainty in elderly people/ Kachmaryk, K.Ostrovska, S. Grabovska,  V. Syniev // Journal of Education, Culture and Society. – Wrozlaw, 2014. – №1. – Р.20 – 27. jecs20120282014292020-27
 41. Kateryna Ostrovska, Sophia Grabovska. Motivation readiness of children to school in nuclear and single parent families // Journal of Education Culture and Society.–  2015. – No. 2. –P. 141-150 (DOI: 10.15503/jecs20152.141.150) (Index Copernicus, ERIHPlus, DOAJ, CEJSH)   jecs202015202822920141-150
 42. Katerina О. Оstrovska, Igor P. Ostrovski. Вплив психологічних особливостей АCД дітей на ЕЕГ // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne .– Tom 1, Numer 4, 2015. –S.363–376 (CEJSH)
 43. Островська К.О. Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти / К.О Островська, І.П. Островський // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. –№10. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, OAJI) режим доступу[http://journals.uran.ua/sr_edu]
 44. Островська К.О. Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом / К.О. Островська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. – 2017. – випуск 9,том 1. – Кам’янець-Подільський,  «Медобори-2006», 2017. – с.156-167. Режим доступу: [http://aqce.kaflogoped.org.ua/vipusk-n9-2017/ostrovska-ko-metodi-diagnostichno-korekcijnoi-roboti-z-ditmi-z-autizmom.html] (Index Copernicus)
 45. Островська К.О. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT / К.О Островська, Б.В. Андрейко // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – №. 1(5).– 2017– C. 5-17.
 46. Дробіт Л.Р., Островський І.П., Островська К.О., Сайко Х. Я. Психологічні особливості дітей дошкільного віку з розладами спектра аутизму / Л. Дробіт, І.П. Островський, К.О. Островська, Х.Я. Сайко // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – № 2. – С. 170 – 179.
 47.       Kateryna Оstrovska. Психологічний компонент професійної освіти / Kateryna Оstrovska, Sophia  Hrabovska  //  Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne . – Tom 2, Numer 4, 2016. – S. 327–336 (CEJSH) Режим доступу [http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf]
 48. Oстровська К. О., Андрейко Б.(2017) Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах взаємодопомогиПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС, 9(5), pp 102-116. Available at: http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/21
 49. Качмарик Х. В. Оцінка ефективності психологічного супроводу дітей з аутизмом / Х. В. Качмарик, К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [3б. наук. праць]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – № 31. – С. 168-174. Режим доступу: http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/148-naukovyi-chasopys-npu-imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialna-psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-31/2178-ostrovska-k-o-kachmaryk-kh-v-otsinka-efektyvnosti-psykholohichnoho-suprovodu-ditei-z-autyzmom
 50. Островська К.О. Особливості вольової сфери дітей дошкільного віку з різним рівнем аутизму / К.О Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – № 34. – С. 139–145.
 51. Островська Катерина. Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні / Катерина Островська, Ігор Островський, Лілія Дробіт // Гірська школа Українських Карпат. – 2017. – №16. – С.66-70.
 52. Островська К.О. Формування соціальних компетентностей дітей із спектром аутистичних порушень / К.О. Островська, І.П.Островський, Л.Р Дробіт. // European Humanities Studies: State & Society, 4(I) (2017) Р. 209.  Kształtowanie kompetencji społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 53. Ostrovska, K. O., Ostrovsky, I. P., & Saiko, K. Y. (2017). Interconnection between intellectual development levels and professional orientation of adolescents with autism. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne (Konin Socio-Economic Studies), 283.
 54. Ostrovska, K. (2017). Discourse about decision making in crisis situation: Psychotherapy context. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne3(3), 183-189.
 55. Островська К.О. Особливості прояву посттравматичного стресового розладу в соціальному просторі / К.О. Островська //  Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої –2018. Випуск 40. – Камянець-Подільський. Аксіома. – С.295-306. http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2018/04/40-24.pdf
 56. Островська К.О. Особливості поведінки дітей з аутизмом у грі з ровесниками / К.О. Островська, І.П. Островський, Х.Я.  Сайко // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої – Вип. 41.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018 .– С. 206-220.
 57. Островська К.О. Основи психолого-педагогічної діагностики дітей із розладами спектра аутизму / К. Островська, І. Островський, В. Лобода // Проблеми сучасної психології. – 2018. – Випуск 42. – С. 133-151. – Режим доступу до журн.: http://problemps.kpnu.edu.ua/en/DOI10.32626/2227-6246.2018-42.133-151 
 58. Корнят, В., Островська, К., Островський, І., & Слободян, С. (2019). Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, (1), 30-35.
 59. Островська, К. О., & Качмарик, Х. В. (2018). Сенсорна інтеграція дітей з аутизмом в умовах дошкільної установи. Науковий часопис. Випуск 35. Спеціальна психологія. – С.132-136.
 60. Островська, К. О., Островський, І. П., & Сайко, Х. Я. (2018). Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом. Збірник наукових праць” Проблеми сучасної психології”, (39), 206-220.
 61. Островська, К. О., & Ковний, Ю. Є. (2018). Соціально-психологічні чинники готовності малих підприємців працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Проблеми сучасної психології, (2), 96-103.
 62. Kateryna Ostrovska, Igor Ostrovskii, Liliya Drobit. Motivation to learning of children with autism spectrum disorders// Psychological Journal. Vol 6 No 4 (2020). – 185-194.
 63. Kateryna Ostrovska, Igor Ostrovsky, Khrystyna Saiko, Bohdana Andreyko. The features of students’ introduction into the university educational process. Psychological Journal. – 2020, Vol.6, No.5. – P. 174-183 https://doi.org/10.31108/1.2020.6.5.16
 64. Ostrovska, K., Ostrovsky, I., & Saiko, K. (2020). Особливості комунікативної компетентності дітей з аутизмом та з дизартрією. Psychological journal,  6(11), 18-25.
 65. Островська К., Сулятицький, І.  Островський, Х. Сайко, Л. Сікорська. Розроблення методів психолого-медико-педагогічної діагностики симптомів посттравматичного стресового розладу постраждалих внутрішньо переміщених осіб з зони OOC. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. – 2020. –  Vol. 6, No. 2. – Р.83-149.
 66. Островська К., .Островський, Ю. Ковний, Р. Призванська. Аналіз результатів реалізації кластерного підходу УВКБ ООН у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. – 2020. –  Vol. 6, No. 4. – Р.221-251.
 67. Островська К., Л.Музичко, Б.Андрейко. Розроблення технологій психотерапії та реабілітації внутрішньо переміщених осіб та учасників ООС. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. – 2020. –  Vol. 6, No. 3. – Р.161-209
 68. Ostrovska, K., Ostrovskyi, I., & Saiko, K. (2020). Особливості надання психотерапевтичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам ООС. Psychological journal6(12), 29-37.
 69. Островська, К. (2020). Особливості ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору. Молодий вчений, (1 (77)), 43-47.
 70. Ostrovska, K., & Ostrovskii, I. (2020). Предикатори мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом. Psychological Journal6(10), 107-118.
 71. Kateryna Ostrovska, Ivan Sulyatytskyy, Igor Ostrovskii. The Newest Technology of Psychotherapy with Participants of Military Conflict. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series “Psychology”, 2021. – Vol.1, No.13.  10.17721/BSP.2021.1(13).9

  .

Матеріали та тези наукових конференцій

 1. Островська Катерина, Островський Ігор. Чинники формування соціально-трудових компетенцій людей з інвалідністю. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка . – 2018. – Вип.3.  – 83 с.
 2. Островська К.О., Островський І.П. Особливості структурних аттракторів хвороби у дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній школі / К. О. Островська, І. П. Островський // Матеріали науково-практичної конференції “Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід”, Львів, 28 лютого – 1 березня 2017 р. – Львів : Тріада плюс, 2017.  –  С. 119-122.
 3. Островська К.О. Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти / К.О.Островська, І.П.Островський // Матеріали міжн. науково-практичної конференції «Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти». – м. Львів, 29–30 вересня 2016 р.– Львів, Тріада плюс, 2016. – С.5-10.
 4. Островська К.О. Особливості психологічної діагностики аутичних дітей дошкільного віку// Матер.обл.наук.-практ.конф. “Аутизм. Реалії та перспективи корекційної роботи”, 21 травня 2015, Івано-Франківськ: ОІППО.– С.5-12.
 5. Островська К.О. Стан та перспективи реформування системи допомоги аутичним особам в Україні: освітній та соціальний вимір / К. О. Островська // Матеріали наук.-практ.конф. ”Людина з обмеженими можливостями: соціально-психологічний та культурний виміри”, 28-29 січня 2014 р.. – Львів, 2014. – С. 8–13.
 6. Островська К.О. Індивідуальна програма навчання: крок до подолання аутистичності / К. О. Островська // Матеріали наук.-практ.конф. «Права дітей із спектром аутистичних порушень: освітіні, соціальні та медичні послуги», 2013. – Львів: Тріада плюс.– С.12-17.
 7. Качмарик Х.В. Особливості інтелекту дітей із спектром аутистичних порушень / Х.В. Качмарик, К.О. Островська // Матеріали наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С.295 –300.
 8. Островская Е.А. Особенности развития социальной компетентности взрослых лиц с аутизмом / Е.А.Островская // Матер. Всерос. науч.-практ. конф. «Модернизация предпрофессионального и начального профессионального образования лиц с нарушениями интеллекта», Москва, 7-8 ноября 2012 г../ под науч. ред. И. М. Яковлевой. – Москва : ГБОУ ВГО МГПУ, 2012. – С. 101-105.
 9. Грабовська С. Л. Генералізація соціальних умінь у осіб з порушеннями аутистичного спектру / С. Л. Грабовська, К. О. Островська // Мат-ли науково-практ. конф. з міжнародною участю «Соціальна адаптація дорослих осіб з порушенням розвитку», 31 серпня – 1 вересня 2012р. Львів, 2012. – С. 36–40.
 10. Островська К. О. Чинники залучення волонтерів у громадські організації / К. О. Островська // Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. «Психологічне забезпечення волонтерської діяльності», 25-27 листопада 2011 р.– Львів, 2011. – С. 24–28.
 11. Островська К. О. Психологічні особливості соціальної інтеграції дітей з порушеннями розвитку у початковій загальноосвітній школі / К. О. Островська, Х. В. Лепех // Тези звітної наук. конф. філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 240–242.
 12. Островська К. О. Психологічні чинники насилля стосовно осіб з аутизмом / К. О. Островська // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. Ч.2 – Херсон, ПП «Вишемирський В. С.», 2009. – С. 156–163.
 13. Островська К. О. Проект програми комплексної допомоги дітям із спектром аутизму та їх сім’ям / С. Л. Грабовська, К. О. Островська // Мат-ли наук.-практ. конф. «Допомога дитині з аутизмом : проблеми та шляхи вирішення». – Львів, 2009. – С. 12–
 14. Островська К. О. Організація базальної стимуляції у корекційній роботі з дітьми із загальними розладами розвитку / К. О. Островська // Тези доп. міжн. конф. «Дитина в мені : психотерапія мого дитинства». – Львів, 2008. – С. 48–50.
 15. Островская Е. А. Психомоторное развитие аутичных детей / Е. А. Островская // Мат-ли міжн. конф. «Стан та перспективи розвитку системи адаптації інвалідів з розумовою відсталістю», 21-22 травня 2008 р.– Одеса, 2008. – С. 23-28.
 16. Островська К. О. Застосування музичної терапії у роботі з аутичними дітьми / К. О. Островська, Л. Б. Дума // Тези доп. міжн. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – Київ, 2008. – С. 182–183.
 17. Островська К. О. Етапи початкового обстеження аутичних дітей / К. О. Островська, М. Б. Химко // Тези доп. міжн. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – Київ, 2007. – С. 224–225.
 18. Островська К.О. Передумови створення комплексної системи допомоги дітям із загальними розладами розвитку та їхнім сім’ям / К.О.Островська // Тези наук. семінару «Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи дослідження», 2006 р., м. Львів. – C. 38– 40.
 19. Островська К. О. Місце психологічного дослідження у комплексній діагностиці загальних розладів розвитку / К. О. Островська, М. Б. Химко // Тези доп. міжн. конф. «Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи». – Львів, 2006.– С. 55–56.
 20. Островська К. О. Психологічна модель допомоги сім’ям дітей із загальними розладами розвитку / К. О. Островська // Тези звітної наук. конф. філософського фак-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 232–234
 21. Островська К. О. Стресогенні чинники, пов’язані з наявністю аутичної дитини в сім’ї / К. О. Островська, М. Б. Химко // Мат-ли регіон. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії» – Львів, 2005.– С. 33–35.
 22. Островська К. О. Соціально-психологічна допомога аутичним дітям у системі інтеграційної освіти / К. О. Островська // Тези доп. V міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами». – Київ, 2004. – C. 289– 290.
 23. Островська К. О. Вплив ігрової психотерапевтичної взаємодії на становлення ціннісних орієнтацій молодших школярів / К. О. Островська // Психологічні студії Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів, 2004, Вип.1. – С. 268–273.
 24. Островська К. О. Терапія і навчання аутичних дітей / К. О. Островська // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2004.– № 1 (3). –– С. 528–534.
 25. Островська К. О. Роль інтеграційної групи у соціально-психологічній допомозі дітям з аутизмом / К. О. Островська // Мат-ли симпозіуму «Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними розладами розвитку в системі інтеграційної освіти». – Львів, – С. 26–30.
 26. Островська К. О. Застосування тренінгу креативності для регуляції поведінки аутичних дітей / К. О. Островська, Н. І. Булка // Мат-ли VІ міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами».– Київ, 2005. – С. 235–237
 27. Островська К.О. Психологічні характеристики особистості педагогів інклюзивної школи / К.О.Островська // Матеріали наук.-практ. Семінару «Диференційоване оцінювання та диференційоване викладання в інклюзивній школі», 2011. – С.1–9.
 28. Островська К. О. Духовні засади психологічної допомоги родинам аутичних дітей / К. О. Островська, І. О. Баклицький // Тези доп. Українсько-польської конф. «Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації», 19–21 вересня, 2003. – Львів, 2003. – С. 5–6.
 29. Островська К. О. Особливості формування образу «Я» у дітей з аутизмом / К. О. Островська // Тези доп. міжн. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – Київ, 2009. – С. 185–186.
 30. Островська К. О. Диференціація аутизму з алалією у практиці психологічного діагностування дітей з аутизмом / К. О. Островська // Тези міжн. наук.-практ. конф. «Аутизм : проблеми діагностики». – Львів, 2010. – С. 25-27.
 31. Островська К. О. Психологічний супровід професійної реабілітації осіб з розумовою відсталістю / К. О. Островська // Професійна психологія : реалії та перспективи розвитку : зб. матеріалів конф. / за заг. ред. проф. Ж. П. Вірної. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 212–216.
 32. Островська К. О. Допомога дітям трудових мігрантів / К. О. Островська,   І.П. Островський // Матеріали міжнародної конференції «Розбудова системи комплексної підтримки українських трудових мігрантів та їх сімей», 10–11 грудня 2015 року. – Львів : “Тріада плюс”, 2015. – C.44-47 .
 33. І.Сулятицький, К.Островська, В. І. Осьодло, О. В. Хрущ. Соціопсихологічна геоантропологія волі українських горян до перемог. Proceedings of the   9th   International   scientific   and   practical   conference   ―Eurasian scientific congress‖ (September 6-8, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. – P.138-146.
 34. Островська К.О., Островський І.П. Підготовка підлітків з розладами спектру аутизму до навчання в закладах професійно-технічної освіти. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” , 25-26 листопада 2021 року, Хмельницький. – С. 227-229.

 

Лінк на Google Scolar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jeb4jVgAAAAJ&hl=uk&cstart=60&pagesize=20

Лінк на ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5891-2542

Лінк на Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57230175200

Біографія

Дата народження  5. 05. 1965 р.

Місце народження: м.Львів

Місце проживання: м.Львів, вул.Кульпарківська 141/231

Освіта:

1983 –  1988     навчання у Львівському державному університеті імені І. Франка, факультет прикладної математики і механіки. Диплом КВ №775036.

1994 – 1997     навчання у Дрогобицькому педагогічному інституті за спеціальністю «Психологія та педагогіка дошкільна». Диплом ЛП В С №012547.

1999 – 2002     навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені І.Франка, спеціальність «Загальна психологія» (19.00.01).

У 2003 р.     захист кандидатської дисертації на тему «Взаємозв’язок образу «Я», самооцінки та ціннісних орієнтацій молодших школярів» за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» (19.00.07), Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України,  м.Київ. Диплом  ДК №019080.

Робота:

1990-1998     догляд за дитиною інвалідом;

1999-2000     психолог в СШ №80 м.Львова;

2001-2003     асистент кафедри психології Львівського національного університету імені І.Франка

2004-2013     доцент кафедри психології Львівського національного університету імені І.Франка

2013 р. –     захист докторської дисертації «Психологічні основи формування соціальних компетенцій у дітей з аутистичними порушеннями» зі спеціальності 19.00.08. – спеціальна психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Київ.

2014-2015     професор кафедри психології Львівського національного університету імені І.Франка

З вересня 2016 р. – завідувач кафедри, професор кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені І.Франка

Громадська діяльність:

2002-2003     Львівське товариство захисту родин аутичних дітей «Контакт», співзасновник і психолог

2003-2004     Товариство захисту неповносправних дітей та інвалідів з дитинства «Довіра», психолог

2005 і досі     Товариство «Родина Кольпінга» (м.Львів), член Ради засновників, голова

2005 і досі     Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами розвитку «Відкрите серце», директор

Головні громадські досягнення:

 • Один із засновників Товариства “Контакт”;
 • Один із засновників Товариства «Родина Кольпінга», його голова;
 • Організувала ряд конференцій і семінарів з проблем психологічної діагностики дітей із загальними розладами розвитку;
 • директор Львівського центру підтримки осіб із загальними розладами розвитку «Відкрите серце»

Стажування:

2002-2004     Учасник навчальної програми «Терапія і навчання дітей з аутизмом», Польща, Варшавський фонд «Синапсис», диплом з відзнакою №193/Vs/2004.

2002-2003     Учасник навчальної програми «Метод відеотренінгу комунікації» (VIT). Польська фундація відеотренерів «Плюс», сертифікат тренера з 2003р.

2005-2010     Учасник пятирічного проекту  “Системна психотерапія ”, Інститут системної психотерапії, м. Саарбрюкен, Німеччина.

2013-2015     Учасник трирічного проекту  “Короткотермінова психотерапія зорієнтована на рішення”, Центр короткотермінової психотерапії, Лодзь, Польща.

2019-2020  Учасник дворічного проекту “Концепція інтеграційної терапії”, Інститут КІМ, Брауншвайг, Німеччина

Проекти

МАТЕРІАЛИ _конф_2017zbir_konf_boklстаття Островська К. О. , Андрейко Б. В. на 2017112331-241527-1-PB233-Article Text-570-1-10-20170706KSSE-24Kamjanets_PodilskyjДосвід у міжнародних проектах / співпраці з міжнародними організаціями:

2004-2005 рр. – проект «Мистецька майстерня для реабілітації неповносправних дітей» (інтегрована група дітей-аутистів та дітей із синдромом Дауна), фінансований міжнародною організацією «Справа Кольпінга», Німеччина, координатор.

2006-2007 рр. – проект  UCAN «Створення консультативно-реабілітаційного центру для дітей із загальними розладами розвитку», координатор.

2012-2013 .«Амбулаторій аутизму», фінансований організаціями: «Ренувабіс», «Міжнародна Справа Кольпінга», «Акшіон-менш», «Єдиний світ» (Німеччина), координатор.

2010-2016 рр. проект «Університет Третього Віку», гранти польсько-американської фундації RITA в рамках програми «Освіта для демократії», Вроцлав, Краків, Польща.

З 2016 р. – «Створення ресурсного центру допомоги ВПО та учасникам АТО», «Міжнародна Справа Кольпінга»,  Німеччина.

2010-2016 рр. – співпраця з волонтерськими організаціями «Єдиний світ» (Німеччина), «Корпус миру» (США) з прийому німецьких та американських волонтерів.

Нагороди

Диплом лауреата:

dyplom

Розклад